USA Archive

 • Angulomastacator daviesi (gen. et sp. nov) to nowy lambeozauryn z kampanu (~76 Ma) Stanów Zjednoczonych (Teksas, formacja Aguja). Hadrozauryda opisano na podstawie niekompletnej lewej kości szczękowej (TMM 43681-1) z niespotykaną dotąd anatomią.

  Angulomastacator daviesi – nowy, tajemniczy lambeozauryn z USA

  Angulomastacator daviesi (gen. et sp. nov) to nowy lambeozauryn z kampanu (~76 Ma) Stanów Zjednoczonych (Teksas, formacja Aguja). Hadrozauryda opisano na podstawie niekompletnej lewej kości szczękowej (TMM 43681-1) z niespotykaną dotąd anatomią.

  Continue Reading...

 • Skamieniałości dinozaurów są obecne w paleoceńskim piaskowcu Ojo Alamo i formacji Animas w basenie San Juan, Nowy Meksyk i Kolorado. Do dowodów na paleoceński wiek piaskowca Ojo Alamo zaliczają się dane palinologiczne i paleomagnetyczne. Dane palinologiczne wskazują, że cały piaskowiec Ojo Alamo jest - włączając w to najniższą, zawierającą dinozaury część - wieku paleoceńskiego.

  Paleoceńskie dinozaury z Nowego Meksyku i Kolorado

  Skamieniałości dinozaurów są obecne w paleoceńskim piaskowcu Ojo Alamo i formacji Animas w basenie San Juan, Nowy Meksyk i Kolorado. Do dowodów na paleoceński wiek piaskowca Ojo Alamo zaliczają się dane palinologiczne i paleomagnetyczne. Dane palinologiczne wskazują, że cały piaskowiec Ojo Alamo jest - włączając w to najniższą, zawierającą dinozaury część - wieku paleoceńskiego.

  Continue Reading...

 • Nowy, duży nodozauryd Peloroplites cedrimontanus został opisany na podstawie częściowej czaszki i pozaczaszkowego szkieletu, znalezionego w Kopalni PR-2, znajdującej się u podnóża ogniwa Mussentuchit w formacji Gór Cedrowych w środkowym Utah

  Peloroplites cedrimontanus

  Nowy, duży nodozauryd Peloroplites cedrimontanus został opisany na podstawie częściowej czaszki i pozaczaszkowego szkieletu, znalezionego w Kopalni PR-2, znajdującej się u podnóża ogniwa Mussentuchit w formacji Gór Cedrowych w środkowym Utah

  Continue Reading...

 • Fragmenty gekona sprzed 100 mln lat zamknięte w bursztynie odkryli naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

  Fragmenty gekona sprzed 100 Ma zachowane w bursztynie

  Fragmenty gekona sprzed 100 mln lat zamknięte w bursztynie odkryli naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

  Continue Reading...

 • Skamieniałe szczątki płaza sprzed 290 milionów lat odkrył paleontolog ze Smithsonian Institution w połowie lat 90. w Teksasie. Jednak na wiele lat zapomniano o znalezisku. W 2004 r. odkryto je ponownie w zbiorach National Museum of Natural History w Waszyngtonie.

  Gerobatrachus hottoni – wspólny przodek żab i salamander?

  Skamieniałe szczątki płaza sprzed 290 milionów lat odkrył paleontolog ze Smithsonian Institution w połowie lat 90. w Teksasie. Jednak na wiele lat zapomniano o znalezisku. W 2004 r. odkryto je ponownie w zbiorach National Museum of Natural History w Waszyngtonie.

  Continue Reading...

 • Właśnie został opisany nowy osobnik z gatunku Supersaurus vivianae, który dostarczył dodatkowych informacji o budowie kostnej superzaura. Pojedynczy osobnik wydobyty z kamieniołomu WDC (Wyoming Dinosaur Center) pozwolił na ponowne zbadanie elementów przypisanych do rodzajuSupersaurus z kamieniołomu Dry Mesa. Budowa kości utrzymuje osobność rodzaju Supersaurus. Badania filogenetyczne wskazują monofiletyczny klad Apatosaurinae, w którym Supersaurus to siostrzany takson Apatosaurus, z nieco dalej spokrewnionym rodzajem Suuwassea (dotychczas uważanym jedynie za przedstawiciela kladu Flagellicaudata, obejmującego Dicraeosauridae i Diplodocidae). Apatozauryny były bardziej zróżnicowane, niż wcześniej przypuszczano, jednak ich zasięg obejmuje tylko Amerykę Północną. Właśnie opisany osobnik rodzaju Supersaurus został oszacowany na 33-34 m długości i 35-40 tony wagi , a znaleziony wcześniej osobnik (BYU) był niewiele większy. Drugim monofiletycznym kladem w obrębie rodziny Diplodocidae jest podrodzina Diplodocinae, z Diplodocus iSeismosaurus jako siostrzanymi kladami i nieco dalej spokrewnionym rodzajem Barosaurus, jednak rodzajowa odrębność Seismosaurus została w badaniu odrzucona.

  Morfologia okazu Supersaurus vivianae z Formacji Morrison

  Właśnie został opisany nowy osobnik z gatunku Supersaurus vivianae, który dostarczył dodatkowych informacji o budowie kostnej superzaura. Pojedynczy osobnik wydobyty z kamieniołomu WDC (Wyoming Dinosaur Center) pozwolił na ponowne zbadanie elementów przypisanych do rodzajuSupersaurus z kamieniołomu Dry Mesa. Budowa kości utrzymuje osobność rodzaju Supersaurus. Badania filogenetyczne wskazują monofiletyczny klad Apatosaurinae, w którym Supersaurus to siostrzany takson Apatosaurus, z nieco dalej spokrewnionym rodzajem Suuwassea (dotychczas uważanym jedynie za przedstawiciela kladu Flagellicaudata, obejmującego Dicraeosauridae i Diplodocidae). Apatozauryny były bardziej zróżnicowane, niż wcześniej przypuszczano, jednak ich zasięg obejmuje tylko Amerykę Północną. Właśnie opisany osobnik rodzaju Supersaurus został oszacowany na 33-34 m długości i 35-40 tony wagi , a znaleziony wcześniej osobnik (BYU) był niewiele większy. Drugim monofiletycznym kladem w obrębie rodziny Diplodocidae jest podrodzina Diplodocinae, z Diplodocus iSeismosaurus jako siostrzanymi kladami i nieco dalej spokrewnionym rodzajem Barosaurus, jednak rodzajowa odrębność Seismosaurus została w badaniu odrzucona.

  Continue Reading...

 • Nowy gatunek, Camptosaurus aphanoecetes, został opisany na podstawie niekompletnego szkieletu ornitopoda z Formacji Morrison (górna jura) z Dinosaur National Monument w Utah. Początkowo funkcjonował jako Camptosaurus medius Marsh, 1894, a później został przemianowany na Camptosaurus dispar(Marsh, 1879). Porównanie gatunku z dużym osobnikiem C. dispar, z kamieniołomu 13, ukazuje różnice w proporcjach i kształcie różnych elementów osiowych. Bazując na dorsalnowewnętrznych, wklęsłych formach kości biodrowej,Camptosaurus depressus Gilmore, 1909 (dolna kreda Południowej Dakoty) zostałprzydzielony do barremowego rodzaju PlanicoxaDiCroce and Carpenter, 2001 jako Planicoxa depressa, nowa kombinacja. Dobrze zachowany, niezniekształcony materiał kończyn C. aphanoecetes pozwolił naukowcom na wykonanie badań biomechanicznych.

  Camptosaurus aphanoecetes i Planicoxa depressa

  Nowy gatunek, Camptosaurus aphanoecetes, został opisany na podstawie niekompletnego szkieletu ornitopoda z Formacji Morrison (górna jura) z Dinosaur National Monument w Utah. Początkowo funkcjonował jako Camptosaurus medius Marsh, 1894, a później został przemianowany na Camptosaurus dispar(Marsh, 1879). Porównanie gatunku z dużym osobnikiem C. dispar, z kamieniołomu 13, ukazuje różnice w proporcjach i kształcie różnych elementów osiowych. Bazując na dorsalnowewnętrznych, wklęsłych formach kości biodrowej,Camptosaurus depressus Gilmore, 1909 (dolna kreda Południowej Dakoty) zostałprzydzielony do barremowego rodzaju PlanicoxaDiCroce and Carpenter, 2001 jako Planicoxa depressa, nowa kombinacja. Dobrze zachowany, niezniekształcony materiał kończyn C. aphanoecetes pozwolił naukowcom na wykonanie badań biomechanicznych.

  Continue Reading...

 • Co było pierwsze: latanie czy echolokacja? Trwający ponad pół wieku spór może zostać wreszcie rozstrzygnięty

Zespół naukowców pod kierunkiem Nancy Simmons z amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej z Nowego Jorku odkrył dwa szkielety prehistorycznych nietoperzy, które świetnie latały, ale ich uszy nie były przystosowane do echolokacji.

Doskonale zachowane szczątki (jeden z nich na zdjęciu obok) należą do najstarszych odkrytych nietoperzy, nazwanychOnychonycteris finneyi. Pochodzą z formacji Green River w stanie Wyoming (USA) i liczą sobie 52,5 mln lat.

  Onychonycteris finneyi – najstarsze nietoperze latały bez sonaru?

  Co było pierwsze: latanie czy echolokacja? Trwający ponad pół wieku spór może zostać wreszcie rozstrzygnięty Zespół naukowców pod kierunkiem Nancy Simmons z amerykańskiego Muzeum Historii Naturalnej z Nowego Jorku odkrył dwa szkielety prehistorycznych nietoperzy, które świetnie latały, ale ich uszy nie były przystosowane do echolokacji. Doskonale zachowane szczątki (jeden z nich na zdjęciu obok) należą do najstarszych odkrytych nietoperzy, nazwanychOnychonycteris finneyi. Pochodzą z formacji Green River w stanie Wyoming (USA) i liczą sobie 52,5 mln lat.

  Continue Reading...

 • Poniższy news dotyczy dinozaura o niepotwierdzonej nazwie, która pojawiła się w publikacji zamieszczonej w Cretaceous Research. Nie jest ona formalna, dlatego wszelkie szczegóły włącznie z nazwą taksonomiczną mogą ulec zmianie. Data nie jest pewna, ponieważ formalny opis może ukazać się w roku 2008.

Dakotadon to nowoutworzony rodzaj iguanodontyda(?), który początkowo uznawany był za osobnika rodzaju Iguanodon, jako jeden z jego gatunków- Iguanodon lakotaensis (Weishampel i Bjork, 1989). Nazwa dinozaura pochodzi od określenia, jakim został początkowo ochrzczony- angielskie "Dakota Don", co można na język polski przetłumaczyć jako "Mafiozo z Dakoty".

  Dakotadon lakotaensis

  Poniższy news dotyczy dinozaura o niepotwierdzonej nazwie, która pojawiła się w publikacji zamieszczonej w Cretaceous Research. Nie jest ona formalna, dlatego wszelkie szczegóły włącznie z nazwą taksonomiczną mogą ulec zmianie. Data nie jest pewna, ponieważ formalny opis może ukazać się w roku 2008. Dakotadon to nowoutworzony rodzaj iguanodontyda(?), który początkowo uznawany był za osobnika rodzaju Iguanodon, jako jeden z jego gatunków- Iguanodon lakotaensis (Weishampel i Bjork, 1989). Nazwa dinozaura pochodzi od określenia, jakim został początkowo ochrzczony- angielskie "Dakota Don", co można na język polski przetłumaczyć jako "Mafiozo z Dakoty".

  Continue Reading...

 • Brytyjscy paleontolodzy właśnie poinformowali o istnieniu Dakoty, prawdopodobnie najlepiej zachowanego znanego nam dinozaura. Gdy w 2000 roku 17-letni Tyler Lynson znalazł na farmie swojego wujka skamieniałego dinozaura, jeszcze nic nie zapowiadało olbrzymiej sensacji paleontologicznej. Bliższe badania wykazały, że Dakota (wujek Tylera mieszka w Północnej Dakocie), jest świetnie zachowane. Niewykluczone, że przetrwały nawet miękkie tkanki.

  „Dakota” – zamumifikowany hadrozaur

  Brytyjscy paleontolodzy właśnie poinformowali o istnieniu Dakoty, prawdopodobnie najlepiej zachowanego znanego nam dinozaura. Gdy w 2000 roku 17-letni Tyler Lynson znalazł na farmie swojego wujka skamieniałego dinozaura, jeszcze nic nie zapowiadało olbrzymiej sensacji paleontologicznej. Bliższe badania wykazały, że Dakota (wujek Tylera mieszka w Północnej Dakocie), jest świetnie zachowane. Niewykluczone, że przetrwały nawet miękkie tkanki.

  Continue Reading...

 • Trzy nowe gatunki z USA, jeszcze nieopisane, ale opublikowano ich odkrycie tuż po ujawnieniu nazwy nowego gatunku grypozaura - Gryposaurus monumentensis.

  Trzy nowe dinozaury z USA

  Trzy nowe gatunki z USA, jeszcze nieopisane, ale opublikowano ich odkrycie tuż po ujawnieniu nazwy nowego gatunku grypozaura - Gryposaurus monumentensis.

  Continue Reading...

 • Nowo opublikowany gatunek grypozaura to Gryposaurus monumentensis. Został on odryty w roku 2004 przez grupę paleontologów z Claremont w Kalifornii (USA). Skamieniałości to głównie czaszka o wadze 90 kg. Żuchwa gada ma długość 70 cm. Materiał ten odkryto w Utah w pustynnym rezerwacie Grand Staircase-Escalante National Monument, od którego dinozaur wziął swoją nazwę gatunkową. 

W 2005 roku paleontolodzy z Utah Museum of Natural History opisali hadrozaura. Szczątki zwierzęcia pochodzą z późnej kredy sprzed około 75 milionów lat. Długość nowego gatunku szacuje się na 9-10 m. Początkowo odnaleziony osobnik nosił żartobliwie nadane imię "Arnie" na cześć Arnolda Schwarzeneggera. Autorzy opisu: Terry Gates i Scott Sampson, 2007.

  Gryposaurus monumentensis

  Nowo opublikowany gatunek grypozaura to Gryposaurus monumentensis. Został on odryty w roku 2004 przez grupę paleontologów z Claremont w Kalifornii (USA). Skamieniałości to głównie czaszka o wadze 90 kg. Żuchwa gada ma długość 70 cm. Materiał ten odkryto w Utah w pustynnym rezerwacie Grand Staircase-Escalante National Monument, od którego dinozaur wziął swoją nazwę gatunkową. W 2005 roku paleontolodzy z Utah Museum of Natural History opisali hadrozaura. Szczątki zwierzęcia pochodzą z późnej kredy sprzed około 75 milionów lat. Długość nowego gatunku szacuje się na 9-10 m. Początkowo odnaleziony osobnik nosił żartobliwie nadane imię "Arnie" na cześć Arnolda Schwarzeneggera. Autorzy opisu: Terry Gates i Scott Sampson, 2007.

  Continue Reading...