Theropoda Archive

 • Zapis kopalny australijskich dinozaurów jest wyjątkowo ubogi w porównaniu do innych kontynentów. Większość taksonów jest znana z fragmentarycznych, odizolowanych szczątków z niepewną pozycją taksonomiczną i filogenetyczną. Lepsze poznanie australijskich dinozaurów jest decydujące w zrozumieniu globalnej paleobiogeografii grup dinozaurów, uznawanych wcześniej za pochodzące z terenów Gondwany, takich jak tytanozaury i karcharodontozaurydy.

  Wintonotitan wattsi, Diamantinasaurus matildae i Australovenator wintonensis

  Zapis kopalny australijskich dinozaurów jest wyjątkowo ubogi w porównaniu do innych kontynentów. Większość taksonów jest znana z fragmentarycznych, odizolowanych szczątków z niepewną pozycją taksonomiczną i filogenetyczną. Lepsze poznanie australijskich dinozaurów jest decydujące w zrozumieniu globalnej paleobiogeografii grup dinozaurów, uznawanych wcześniej za pochodzące z terenów Gondwany, takich jak tytanozaury i karcharodontozaurydy.

  Continue Reading...

 • Zanabazar to spory troodontyd żyjący na terenie Azji w późnej kredzie. Był szybkim, zwinnym, inteligentnym i zapewne opierzonym dinozaurem.

  Zanabazar junior – nowy rodzaj troodontyda

  Zanabazar to spory troodontyd żyjący na terenie Azji w późnej kredzie. Był szybkim, zwinnym, inteligentnym i zapewne opierzonym dinozaurem.

  Continue Reading...

 • Donosimy o nowym alwarezzaurydzie, Kol ghuva z późnej kredy Mongolii, który wskazuje na to, iż klad Alvarezsauridae nie jest reprezentowany jedynie przez niewielkie gatunki. Okaz ten został znaleziony w Ukhaa Tolgod, obszarze, gdzie odkryto również pojedynczego osobnika Shuvuuia deserti.

  Kol ghuva – nowy, duży alwarezzauryd z Mongolii

  Donosimy o nowym alwarezzaurydzie, Kol ghuva z późnej kredy Mongolii, który wskazuje na to, iż klad Alvarezsauridae nie jest reprezentowany jedynie przez niewielkie gatunki. Okaz ten został znaleziony w Ukhaa Tolgod, obszarze, gdzie odkryto również pojedynczego osobnika Shuvuuia deserti.

  Continue Reading...

 • Limusaurus to prymitywny nietypowy ceratozaur żyjący w późnej jurze na terenach Chin. Jego odkrycie pozwoliło obalić ważniejsze zastrzeżenia co do dinozaurowego pochodzenia ptaków. Znany był już dość powszechnie przed ukazaniem się opisu jako "bezzębny ceratozaur".

  Limusaurus inextricabilis – nowy, nietypowy ceratozaur z Chin

  Limusaurus to prymitywny nietypowy ceratozaur żyjący w późnej jurze na terenach Chin. Jego odkrycie pozwoliło obalić ważniejsze zastrzeżenia co do dinozaurowego pochodzenia ptaków. Znany był już dość powszechnie przed ukazaniem się opisu jako "bezzębny ceratozaur".

  Continue Reading...

 • Shaochilong maortuensis (gen. et comb. nov.) to pierwszy niewątpliwy karcharodontozauryd z Azji. Żył w kredzie (apt-?alb albo turon - o ile nie później) na terenie Chin (Mongolia Wewnętrzna, formacja Ulansuhai).

  Shaochilong – karcharodontozauryd z Chin

  Shaochilong maortuensis (gen. et comb. nov.) to pierwszy niewątpliwy karcharodontozauryd z Azji. Żył w kredzie (apt-?alb albo turon - o ile nie później) na terenie Chin (Mongolia Wewnętrzna, formacja Ulansuhai).

  Continue Reading...

 • Pozaczaszkowe szczątki małego teropoda, zawierające kręgi, niekompletną kość łonową, dwie piszczele, niekompletną kość strzałkową, kości śródstopia oraz paliczki z osadów wczesnokredowej formacji Sao Khua w Parku Narodowym Phu Wiang, prowincji Khon Kaen (północno-wschodniej Tajlandii) zostały opisane jako nowy takson ornitomimozaura Kinnareemimus khonkaenensis, gen. et sp. nov.

  Kinnareemimus khonkaenensis – nowy ornitomimozaur z Tajlandii

  Pozaczaszkowe szczątki małego teropoda, zawierające kręgi, niekompletną kość łonową, dwie piszczele, niekompletną kość strzałkową, kości śródstopia oraz paliczki z osadów wczesnokredowej formacji Sao Khua w Parku Narodowym Phu Wiang, prowincji Khon Kaen (północno-wschodniej Tajlandii) zostały opisane jako nowy takson ornitomimozaura Kinnareemimus khonkaenensis, gen. et sp. nov.

  Continue Reading...

 • Zapis skamieniałości teropodów z grupy Tyrannosauroidea nie jest określony przez żaden okres i zawiera bardzo rozległą lukę morfologiczną jak i czasową. Do tej pory między taksonami z barremu, a dużymi przedstawicielami tej grupy z późnej kredy, nie był znany jakikolwiek członek, który zapełniłby tak dużą nieciągłość w erze mezozoiku. Jednak właśnie został opisany tyranozauroid - Xiongguanlong baimoensis n. gen. et sp. – którego szczątki odkryto w skałach datowanych na apt – alb (grupa Xinminpu, zachód Chin).

  Xiongguanlong baimoensis – tyranozauroid o wydłużonym pysku z wczesnej kredy Chin

  Zapis skamieniałości teropodów z grupy Tyrannosauroidea nie jest określony przez żaden okres i zawiera bardzo rozległą lukę morfologiczną jak i czasową. Do tej pory między taksonami z barremu, a dużymi przedstawicielami tej grupy z późnej kredy, nie był znany jakikolwiek członek, który zapełniłby tak dużą nieciągłość w erze mezozoiku. Jednak właśnie został opisany tyranozauroid - Xiongguanlong baimoensis n. gen. et sp. – którego szczątki odkryto w skałach datowanych na apt – alb (grupa Xinminpu, zachód Chin).

  Continue Reading...

 • Ornitomimozaury to grupa teropodów, której przedstawiciele znani są głównie z Azji oraz Ameryki Północnej. Właśnie został opisany nowy rodzaj i gatunek - Beishanlong grandis - na podstawie niekompletnego szkieletu pozaczaszkowego odkrytego w grupie Xinminpu, północnym Gansu (Chiny) w sezonie badawczym 2006 - 2007.

  Beishanlong grandis – wielki ornitomimozaur z wczesnej kredy Chin

  Ornitomimozaury to grupa teropodów, której przedstawiciele znani są głównie z Azji oraz Ameryki Północnej. Właśnie został opisany nowy rodzaj i gatunek - Beishanlong grandis - na podstawie niekompletnego szkieletu pozaczaszkowego odkrytego w grupie Xinminpu, północnym Gansu (Chiny) w sezonie badawczym 2006 - 2007.

  Continue Reading...

 • Późnokredowa Ameryka Północna była zdominowana przez duże dinozaury. Mali przedstawiciele tej grupy są bardzo rzadko znajdowani, a mięsożernych dinozaurów o masie nieprzekraczającej 10 kg nie odkrywano w ogóle. Właśnie opisano nowego dromeozauryda z formacji Dinosaur Park (Alberta, Kanada, ok. 75 Ma).

  Hesperonychus elizabethae – nowy mikroraptor z Kanady

  Późnokredowa Ameryka Północna była zdominowana przez duże dinozaury. Mali przedstawiciele tej grupy są bardzo rzadko znajdowani, a mięsożernych dinozaurów o masie nieprzekraczającej 10 kg nie odkrywano w ogóle. Właśnie opisano nowego dromeozauryda z formacji Dinosaur Park (Alberta, Kanada, ok. 75 Ma).

  Continue Reading...

 • W zbiorach Juraparku, w okazach znalezionych w okolicach Chrzanowa, skałach kelowejskich (koniec środkowej jury) pochodzenia sztormowego, zawierających tzw. onkolity limonitowe, po wstępnym oczyszczeniu ukazał się trzon kręgu mogący należeć do jakiegoś gada (podczas zebrania tego okazu nie zauważono jego obecności).

  Kręg teropoda z okolic Chrzanowa?

  W zbiorach Juraparku, w okazach znalezionych w okolicach Chrzanowa, skałach kelowejskich (koniec środkowej jury) pochodzenia sztormowego, zawierających tzw. onkolity limonitowe, po wstępnym oczyszczeniu ukazał się trzon kręgu mogący należeć do jakiegoś gada (podczas zebrania tego okazu nie zauważono jego obecności).

  Continue Reading...

 • Opisano nowy rodzaj i gatunek teropoda z grupy tetanurów na podstawie niekompletnego szkietetu. Nazwano go Shidaisaurus jinae.

  Shidaisaurus jinae – nowy bazalny tetanur

  Opisano nowy rodzaj i gatunek teropoda z grupy tetanurów na podstawie niekompletnego szkietetu. Nazwano go Shidaisaurus jinae.

  Continue Reading...

 • Wszystkie opisane dotąd typy piór nieptasich teropodów są złożonymi strukturami, zbudowanymi z wielu włókien. Odkryte rodzaje piór dobrze współgrają z przewidywanymi stadiami rozwoju tych tworów, prócz nieznanego do tej pory pierwszego etapu. Naukowcy właśnie donieśli o odkryciu u dwóch osobników bazalnego terizinozauroida Beipiaosaurus piór, które są pojedyńczymi włóknami. Jest to jedyna do tej pory zaobserwowana w materiale kopalnym obecność pierwszego stadium rozwoju piór u dinozaura. Odkrycie wzmacnia hipotezę, że pióra wyewoluowały i zróźnicowały się u nieptasich teropodów przed pojawieniem się ptaków i lotem.

  Nowy typ piór u nowych osobników Beipiaosaurus

  Wszystkie opisane dotąd typy piór nieptasich teropodów są złożonymi strukturami, zbudowanymi z wielu włókien. Odkryte rodzaje piór dobrze współgrają z przewidywanymi stadiami rozwoju tych tworów, prócz nieznanego do tej pory pierwszego etapu. Naukowcy właśnie donieśli o odkryciu u dwóch osobników bazalnego terizinozauroida Beipiaosaurus piór, które są pojedyńczymi włóknami. Jest to jedyna do tej pory zaobserwowana w materiale kopalnym obecność pierwszego stadium rozwoju piór u dinozaura. Odkrycie wzmacnia hipotezę, że pióra wyewoluowały i zróźnicowały się u nieptasich teropodów przed pojawieniem się ptaków i lotem.

  Continue Reading...