Tetrapoda Archive

  • Wczesna ewolucja tetrapodów to jeden z najciekawszych, najbardziej medialnych a zarazem dość tajemniczy etap w historii kręgowców. Chociaż mamy dopiero marzec, rok 2012 już można uznać za udany pod tym względem.

    Nowe, wczesne czworonogi

    Wczesna ewolucja tetrapodów to jeden z najciekawszych, najbardziej medialnych a zarazem dość tajemniczy etap w historii kręgowców. Chociaż mamy dopiero marzec, rok 2012 już można uznać za udany pod tym względem.

    Continue Reading...