DNA Archive

  •  W październiku 2012 roku Mary Schweitzer wraz ze współpracownikami opublikowała artykuł, w którym przedstawia nowe dowody potwierdzające możliwość zachowania się biomolekuł w mających miliony lat skamieniałościach. W osteocytach tyranozaura i brachylofozaura natrafiła na białka i fragmenty DNA.

    Białka i fragmenty DNA w kościach dinozaurów!

    W październiku 2012 roku Mary Schweitzer wraz ze współpracownikami opublikowała artykuł, w którym przedstawia nowe dowody potwierdzające możliwość zachowania się biomolekuł w mających miliony lat skamieniałościach. W osteocytach tyranozaura i brachylofozaura natrafiła na białka i fragmenty DNA.

    Continue Reading...