Acta Palaeontologica Polonica Archive

 • Glacjalizaur (Glacialisaurus) to rodzaj bazalnego zauropodomorfa z wczesnojurajskiej formacji Hanson (Antarktyda). Znany jest tylko jeden gatunek, opisany formalnie w 2007 roku przez Nathana D. Smitha i Diega Pol w periodykuActa Palaeontologica Polonica - Glacialisaurus hammeri. Nazwa rodzajowa tego dinozaura pochodzi od łacinskiego glacialis, czyli: lodowaty, mrożony; a epitet gatunkowy honoruje paleontologa dra Williama R. Hammera. Skamieniałości odkryto na górze Kirkpatrick w regionie lodowca Beardmore podczas wykopalisk w latach 1990-1991. Odnaleziono następujące kości: holotyp - FMNH PR1823 (artykułowane: niekompletna prawa kość skokowa, dystalne części medialnych i lateralnych kości stępu i niekompletne prawe śródstopie), oraz materiał dodatkowy - FMNH PR1822 (dystalna część lewej kości udowej). Z tych samych osadów opisano też teropoda Cryolophosaurus ellioti. Analiza filogenetyczna wykazała, że glacjalizaur to nieeuzauropodowy zauropodomorf, bardziej zaawansowany od najbardziej bazalnych rodzajów zauropodomorfów, tj. Saturnalia,Thecodontosaurus, Efraasia i Plateosaurus. Najbliższymi krewnym dinozaura są Coloradisaurus z Argentyny i przede wszystkimLufengosaurus z Chin.

  Glacialisaurus hammeri

  Glacjalizaur (Glacialisaurus) to rodzaj bazalnego zauropodomorfa z wczesnojurajskiej formacji Hanson (Antarktyda). Znany jest tylko jeden gatunek, opisany formalnie w 2007 roku przez Nathana D. Smitha i Diega Pol w periodykuActa Palaeontologica Polonica - Glacialisaurus hammeri. Nazwa rodzajowa tego dinozaura pochodzi od łacinskiego glacialis, czyli: lodowaty, mrożony; a epitet gatunkowy honoruje paleontologa dra Williama R. Hammera. Skamieniałości odkryto na górze Kirkpatrick w regionie lodowca Beardmore podczas wykopalisk w latach 1990-1991. Odnaleziono następujące kości: holotyp - FMNH PR1823 (artykułowane: niekompletna prawa kość skokowa, dystalne części medialnych i lateralnych kości stępu i niekompletne prawe śródstopie), oraz materiał dodatkowy - FMNH PR1822 (dystalna część lewej kości udowej). Z tych samych osadów opisano też teropoda Cryolophosaurus ellioti. Analiza filogenetyczna wykazała, że glacjalizaur to nieeuzauropodowy zauropodomorf, bardziej zaawansowany od najbardziej bazalnych rodzajów zauropodomorfów, tj. Saturnalia,Thecodontosaurus, Efraasia i Plateosaurus. Najbliższymi krewnym dinozaura są Coloradisaurus z Argentyny i przede wszystkimLufengosaurus z Chin.

  Continue Reading...

 • utor: Dawid Mazurek 12.03.2007. Ukazał się nowy numer Acta Palaeontologica Polonica, a w nim również kilka artykułów dinozaurowych. Na str. 1 – 16 Oliver Wings pisze o definicji i charakterystyce gastrolitów (u różnych zwierząt); […]

  Nowy numer Acta Palaeontologica Polonica

  utor: Dawid Mazurek 12.03.2007. Ukazał się nowy numer Acta Palaeontologica Polonica, a w nim również kilka artykułów dinozaurowych. Na str. 1 – 16 Oliver Wings pisze o definicji i charakterystyce gastrolitów (u różnych zwierząt); […]

  Continue Reading...