Acta Palaeontologica Polonica Archive

 • Opisany w 2008 roku drugi gatunek stokesozaura - S. langhami, właśnie został przeniesiony do nowego rodzaju - Juratyrant langhami.

  Juratyrant langhami – nowy jurajski tyranozauroid z Wielkiej Brytanii

  Opisany w 2008 roku drugi gatunek stokesozaura - S. langhami, właśnie został przeniesiony do nowego rodzaju - Juratyrant langhami.

  Continue Reading...

 • Spinops to nowoopisany centrozauryn, którego skamieniałości odkryli Charles i Levi Sternbergowie w 1916 roku w Kanadzie Dopiero w 2011 roku zespół Andrewa A. Farke'a ponownie wypreparował i opisał szczątki jako nowy takson.

  Spinops sternbergorum – nowy centrozauryn z późnej kredy Kanady

  Spinops to nowoopisany centrozauryn, którego skamieniałości odkryli Charles i Levi Sternbergowie w 1916 roku w Kanadzie Dopiero w 2011 roku zespół Andrewa A. Farke'a ponownie wypreparował i opisał szczątki jako nowy takson.

  Continue Reading...

 • Brontomerus to nowy rodzaj zauropoda żyjącego we wczesnej kredzie na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej. Od innych zauropodów odróżnia go budowa kości biodrowej, wskazująca na silne umięśnienie kończyn tylnych.

  Brontomerus mcintoshi – Taylor, Wedel, Cifelli, 2011

  Brontomerus to nowy rodzaj zauropoda żyjącego we wczesnej kredzie na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej. Od innych zauropodów odróżnia go budowa kości biodrowej, wskazująca na silne umięśnienie kończyn tylnych.

  Continue Reading...

 • Po rocznej przerwie powracamy z naszym cyklem zawierajacym streszczenia najciekawszych prac naukowych, i artykułów popularnonaukowych w dziedzinie paleontologii opublikowanych od początku roku 2011. Zapraszamy do czytania!

  W skrócie (6) – nowe publikacje i artykuły (styczeń 2011)

  Po rocznej przerwie powracamy z naszym cyklem zawierajacym streszczenia najciekawszych prac naukowych, i artykułów popularnonaukowych w dziedzinie paleontologii opublikowanych od początku roku 2011. Zapraszamy do czytania!

  Continue Reading...

 • Zamieszczamy kolejne streszczenia i/lub komentarze (autorstwa redaktorów Dinozaury.com!) artykułów i prac naukowych (a także dwóch książek) związanych z paleontologią (głównie paleontologią kręgowców), publikowanych od sierpnia do października bieżącego roku. Zapraszamy do czytania!

  W skrócie (5) – przegląd nowych prac, artykułów i książek

  Zamieszczamy kolejne streszczenia i/lub komentarze (autorstwa redaktorów Dinozaury.com!) artykułów i prac naukowych (a także dwóch książek) związanych z paleontologią (głównie paleontologią kręgowców), publikowanych od sierpnia do października bieżącego roku. Zapraszamy do czytania!

  Continue Reading...

 • Oto przegląd ciekawych, paleontologicznych prac, które ukazały się w czasopismach naukowych (a także, tu nowość, polskich czasopismach popularnonaukowych) w maju 2009.

  W skrócie (2) – czyli majowy przegląd czasopism paleontologicznych

  Oto przegląd ciekawych, paleontologicznych prac, które ukazały się w czasopismach naukowych (a także, tu nowość, polskich czasopismach popularnonaukowych) w maju 2009.

  Continue Reading...

 • Już jest dostępny pierwszy tegoroczny numer Acta Palaeontologica Polonica.

  Acta Palaeontologica Polonica 54 (1) 2009

  Już jest dostępny pierwszy tegoroczny numer Acta Palaeontologica Polonica.

  Continue Reading...

 • Pojawił się nowy numer Acta Palaeontologica Polonica .

  Acta Palaeontologica Polonica 53 (2) 2008

  Pojawił się nowy numer Acta Palaeontologica Polonica .

  Continue Reading...

 • Kilkaset nieartykułowanych kości dinozaurów zostało wydobytych z dużego kamieniołomu w Wulaga (Prowincja Heilongjiang w Chinach), w skałach górnokredowych (mastrycht) formacji Yuliangze. Kamieniołom w Wulaga mógł zostać uznany za monodominacyjne złoże kości: ponad 80% kości należało do nowego lambeozaurina - Sahaliyania elunchunorum gen. et sp. nov. Takson ten charakteryzuje się długimi i smukłymi wyrostkami parapotylicznymi, rzucającą się w oczy depresją boczną na powierzchni kręgów ogonowych w widoku frontalnym, nacięcie kwadratowo-jarzmowe zostało przesunięte wewnętrznie na kość kwadratową, a "ostrze" przedłonowe zostało asymetralnie rozciągnięte, ze znaczącymi naciskami na część ogonową. Filogenetyczne analizy ukazują, żeSahaliyania jest bardziej pochodnym lambeozaurinem, niż formą monofiletycznej grupy, do której należy korytozaur i parazaurolof. Mimo to, precyzyjna pozycja Sahaliyania pomiędzy tymi kladami jest niemożliwa do zweryfikowania, na podstawie dostępnego materiału kostnego.

  Sahaliyania elunchunorum gen. et sp. nov.

  Kilkaset nieartykułowanych kości dinozaurów zostało wydobytych z dużego kamieniołomu w Wulaga (Prowincja Heilongjiang w Chinach), w skałach górnokredowych (mastrycht) formacji Yuliangze. Kamieniołom w Wulaga mógł zostać uznany za monodominacyjne złoże kości: ponad 80% kości należało do nowego lambeozaurina - Sahaliyania elunchunorum gen. et sp. nov. Takson ten charakteryzuje się długimi i smukłymi wyrostkami parapotylicznymi, rzucającą się w oczy depresją boczną na powierzchni kręgów ogonowych w widoku frontalnym, nacięcie kwadratowo-jarzmowe zostało przesunięte wewnętrznie na kość kwadratową, a "ostrze" przedłonowe zostało asymetralnie rozciągnięte, ze znaczącymi naciskami na część ogonową. Filogenetyczne analizy ukazują, żeSahaliyania jest bardziej pochodnym lambeozaurinem, niż formą monofiletycznej grupy, do której należy korytozaur i parazaurolof. Mimo to, precyzyjna pozycja Sahaliyania pomiędzy tymi kladami jest niemożliwa do zweryfikowania, na podstawie dostępnego materiału kostnego.

  Continue Reading...

 • Kilkaset nieartykułowanych kości dinozaurów zostało wydobytych z dużego kamieniołomu w Wulaga (Prowincja Heilongjiang w Chinach), w skałach górnokredowych (mastrycht) formacji Yuliangze. Poza kośćmi Sahaliyania, inne izolowane szczątki ukazują typową dla hadrozaurinów morfologię i są zaliczano do nowego gatunku - Wulagasaurus dongi gen. et sp. nov., charakteryzującego się szczęką górną z otworami z pojedynczym, poniżej wyrostka żuchwowego, bardzo smukłą częścią zębową żuchwy, bez otworów, oraz deltopektoralny wyrostek grzebieniasty (na kości barkowej) orientowanej kranalnie. Filogenetyczne badania wskazują na to, że Wulagasaurus jest najbardziej bazalnym hadrozaurinem znam obecnie.

  Wulagasaurus dongi gen. et sp. nov.

  Kilkaset nieartykułowanych kości dinozaurów zostało wydobytych z dużego kamieniołomu w Wulaga (Prowincja Heilongjiang w Chinach), w skałach górnokredowych (mastrycht) formacji Yuliangze. Poza kośćmi Sahaliyania, inne izolowane szczątki ukazują typową dla hadrozaurinów morfologię i są zaliczano do nowego gatunku - Wulagasaurus dongi gen. et sp. nov., charakteryzującego się szczęką górną z otworami z pojedynczym, poniżej wyrostka żuchwowego, bardzo smukłą częścią zębową żuchwy, bez otworów, oraz deltopektoralny wyrostek grzebieniasty (na kości barkowej) orientowanej kranalnie. Filogenetyczne badania wskazują na to, że Wulagasaurus jest najbardziej bazalnym hadrozaurinem znam obecnie.

  Continue Reading...

 • Zostały odkryte dwa nowe teropody - bazalny abelizauryd oraz karcharodontozauryd, w skałach środkowej kredy (apt-alb, ok. 112 Ma) w formacji Elrhaz w Republice Nigru. Karcharodontozauryd, Eocarcharia dinops gen. et sp. nov. jest reprezentowany przez kilka kości czaszki i izolowane zęby. Filogenetyczne analizy dowodzą, iż był to bazalny karcharodontozauryd, podobny do Acrocanthosaurus i mniej zaawansowany niż Carcharodontosaurus czy Giganotosaurus.

  Eocarcharia dinops gen. et sp. nov

  Zostały odkryte dwa nowe teropody - bazalny abelizauryd oraz karcharodontozauryd, w skałach środkowej kredy (apt-alb, ok. 112 Ma) w formacji Elrhaz w Republice Nigru. Karcharodontozauryd, Eocarcharia dinops gen. et sp. nov. jest reprezentowany przez kilka kości czaszki i izolowane zęby. Filogenetyczne analizy dowodzą, iż był to bazalny karcharodontozauryd, podobny do Acrocanthosaurus i mniej zaawansowany niż Carcharodontosaurus czy Giganotosaurus.

  Continue Reading...

 • Zostały odkryte dwa nowe teropody - bazalny abelizauryd oraz karcharodontozauryd, w skałach środkowej kredy (apt-alb, ok. 112 Ma) w formacji Elrhaz w Republice Nigru. Abelizauryd, Kryptops palaios gen. et sp. nov., jest reprezentowany przez pojedynczą szczękę górną, obręcz biodrową, kręgi i żebra. Kilkanaście rys, wliczając teksturę szczęki górnej, zewnętrzne odciśnięcie naczyniowych bruzd i wąskie nieorbitalne jamy, wyraźnie lokują Kryptops palaioswewnątrz Abelisauridae jako najstarszego znanego członka tej grupy.

  Kryptops palaios gen. et sp. nov.

  Zostały odkryte dwa nowe teropody - bazalny abelizauryd oraz karcharodontozauryd, w skałach środkowej kredy (apt-alb, ok. 112 Ma) w formacji Elrhaz w Republice Nigru. Abelizauryd, Kryptops palaios gen. et sp. nov., jest reprezentowany przez pojedynczą szczękę górną, obręcz biodrową, kręgi i żebra. Kilkanaście rys, wliczając teksturę szczęki górnej, zewnętrzne odciśnięcie naczyniowych bruzd i wąskie nieorbitalne jamy, wyraźnie lokują Kryptops palaioswewnątrz Abelisauridae jako najstarszego znanego członka tej grupy.

  Continue Reading...