Potomek neandertalczyka i Homo sapiens?

Dyskusje na temat ssaków kopalnych.
Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Potomek neandertalczyka i Homo sapiens?

Post autor: Sebastian »

Przebadanie szczÄ?tk??w prehistorycznego cz??owieka, kt??re znaleziono w Rumunii w 1952 roku, przynios??o sensacjÄ?. Czaszka, ??uchwa i ??opatka sprzed 30 tysiÄ?cy lat majÄ? zar??wno cechy homo sapiens (cz??owieka wsp????czesnego) jak i neandertalczyka.

Odkryte w jaskini Pestera Muierii (Wielkiej Matki) w po??udniowo-zachodniej Rumunii ko??ci ju?? w chwili znalezienia zadziwi??y rumu??skich naukowc??w. Nie wiedzieli jak je sklasyfikowaÄ? i nie umie??cili ich w spisie odkrytych prehistorycznych szczÄ?tk??w. Dlatego przez lata ??wiat nauki nie mia?? o nich pojÄ?cia. Dopiero niedawno ko??ci ponownie odkryto i przebadano. Wyniki bada?? opublikowa??o w??a??nie czasopismo "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Naukowcy nie majÄ? wÄ?tpliwo??ci, ??e czaszka, ??uchwa i ??opatka nale??a??y do tego samego osobnika. Zdaniem autor??w artyku??u w "PNAS" ko??ci sÄ? dowodem, ??e neandertalczyk i homo sapiens wsp??????yli ze sobÄ? i mieli potomstwo.

Pierwszy raz takie poglÄ?dy sta??y sie popularne, gdy w 1998 roku odkryto w Portugalii majÄ?ce 24 500 lat szczÄ?tki ch??opca, kt??ry mia?? cechy obu gatunk??w. Jednak p????niej hipoteza o wsp??????yciu straci??a zwolennik??w, gdy?? badania genetyczne kilka razy wykaza??y, ??e w naszych genach nie ma w og??le, bÄ?d?? jest bardzo ma??o ??lad??w po neandertalczykach.

Neandertalczycy najpewniej wykszta??cili siÄ? w Europie z homo erectus oko??o 300-200 tysiÄ?cy lat temu. Mieli grubsze ko??ci od homo sapiens i bardziej prymitywnÄ? budowÄ? (np. charakterystyczne dla praludzi wydatne wa??y nadoczodo??owe), ale wielko??ciÄ? m??zgu nam nie ustÄ?powali. Opanowali ca??Ä? EuropÄ?. Dotarli tak??e na Bliski Wsch??d. Tam zetknÄ?li siÄ? z pochodzÄ?cymi z Afryki homo sapiens, kt??rzy nastÄ?pnie oko??o 40 tysiÄ?cy lat temu wkroczyli do Europy. Najp????niej 16 tysiÄ?cy lat po tym zdarzeniu neandertalczycy ca??kowicie zniknÄ?li.

Powody ich znikniÄ?cia, to jedna z najwiÄ?kszych tajemnic prehistorii. Od dawna pr??buje siÄ? jÄ? wyja??niÄ? tym, ??e neandertalczycy nie podo??ali zmianom klimatycznym, albo konkurencji ze strony homo sapiens, kt??rzy mieli lepsze narzÄ?dzia i byli inteligentniejsi. Jednak zdaniem czÄ???ci naukowc??w neandertalczycy, choÄ? trochÄ? prymitywniejsi, byli r??wnie dobrze przystosowani do ??ycia jak homo sapiens.

SzczÄ?tki z Portugalii i Rumunii nasuwajÄ? inne wyja??nienie tej tajemnicy. Neandertalczycy mogli zniknÄ?Ä?, bo wymieszali siÄ? z homo sapiens. Oba gatunki wsp??????yjÄ?c ze sobÄ? mog??y zlaÄ? siÄ? w jeden, w kt??rym najwyra??niej przewa??y??y geny homo sapiens i dlatego nie mo??emy teraz znale??Ä? neandertalskich ??lad??w w naszym genomie. Naukowcy spekulujÄ? te??, ??e potomkowie neandertalczyk??w i homo sapiens mogli byÄ? bezp??odni i dlatego geny naszego kuzyna zniknÄ???y.

KrzysiekLichota
Permski synapsyd
Permski synapsyd
Posty: 669
Rejestracja: 23 lipca 2006, o 09:37
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Lokalizacja: okolice Poznania

Post autor: KrzysiekLichota »

Ciekawy artyku??.
No to w ko??cu jak by??o: by??o p??odne potomstwo czy nie??

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

krzysiu_dino pisze:Ciekawy artyku??.
No to w ko??cu jak by??o: by??o p??odne potomstwo czy nie??
Odpowied?? da??em ci w po??cie o 70-procentowych genach....... potomstwo by??o plodne, bo my i neandertalczycy to dwa podgatunki Homo sapiens

KrzysiekLichota
Permski synapsyd
Permski synapsyd
Posty: 669
Rejestracja: 23 lipca 2006, o 09:37
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Lokalizacja: okolice Poznania

Post autor: KrzysiekLichota »

dziÄ?kujÄ? za odpowied??

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

A czy te szczÄ?tki nie sÄ? hybrydÄ?, czyli pomieszaniem ko??ci. W jaskiniach jest to prawie pewne. Prawie takie samo odkrycia dokona??a jaka?? archeolo??ka (te?? w jaskini lecz we Francji i w 1934) i twierdzi??a to samo, lecz siÄ? okaza??o, ??e to by??y szczÄ?tki obu podgatunk??w, podmytych podczas powodzi ze swych osad??w. WiÄ?c to odkrycie jest r??wnie wielkÄ? pomy??kÄ? jak tamte.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Xyphactinus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 525
Rejestracja: 18 kwietnia 2006, o 20:12
Lokalizacja: tak naprawdę z Poznania

Post autor: Xyphactinus »

Je??li to by?? masowy gr??b, to pomieszania ko??ci nie spos??b uniknÄ?Ä?. Ale je??li to by??a jego osobista mogi??a? Poza tym "mia?? cechy obu gatunk??w" to znaczy "jego cechy by??y pomieszaniem Homo sapiens neandertalensis i Homo sapiens sapiens a nie "mia?? czaszkÄ? neandertalczyka, ale rÄ?kÄ? cz??owieka wsp????czesnego". Przynajmniej ja to tak rozumiem.
"Chciałbym, żeby świat był dwa razy większy i połowa jego była wciąż niezbadana."
sir David Attenborough
Obrazek
Cykl "Gdyby kometa nie spadła":
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=939
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=967

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Prawdopodobnie ko??ci te zosta??y z??o??one w r????nym czasie (w sensie geologicznym) lecz podczas powodzi wiÄ?kszo??Ä? ko??ci zosta??a odmyta i wyniesiona na zewnÄ?trz i jaskini i uleg??y zniszczeniu. Za?? te ko??ci, kt??re pozosta??y zmiesza??y siÄ? ze sobÄ? w pomieszanym osadzie. A cechy, chodzi tu zapewne o czÄ???ci czaszki, kt??re po z??o??eniu wydajÄ? siÄ? w jednej czÄ???ci neandertalskie, a drugie nasze. Te czÄ???ci sÄ? zapewne niekompletne i poz??o??eniu da??y taki dziwny obraz mutanta.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

WÄ?tpiÄ?, aby to by??a hybryda. W TVP2 by?? zresztÄ? program o takich znaleziskach. Nie pamiÄ?tam doik??adnie gdzie, ale w jakiejs jaskini na po??udniu Europy odnaleziono kompletny szkielet dziecka, kt??re mia??o cechy nasze i neandertalczyk??w. Pokazywano tak??e ten szkielet. Brakowa??o tylko jednej d??oni i ko??ci udowej. Czaszka, miednica i inne czÄ???ci szkieletu by??y zar??wno bardzo podobne do ko??ci Homo sapiens sapiens, jak i H.s. neanderthalensis.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Te?? to widzia??em, lecz po??niej uznano szczÄ?tki za hybrydÄ? lub fa??szerstwo.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

Kto tak uzna??? Bo??e, bardzo blisko spokrewnione gatunki i podgatunki mogÄ? siÄ? krzy??owaÄ? i dawaÄ? p??odne potomstwo! Ja s??yszÄ? nie mal w co drugiej mojej ksiÄ???ce czy encyklopedii o krzy????wkach goryli z szympansami, adaksami z oryksami, algazelami z oryksami, wiewiorek szarych z pospolitymi, go??Ä?bi skalnych z pocztowymi, wr??bli skalnych z domowymi, ??bik??w z kotami domowymi, ps??w z wilkami, a nawet lw??w z tygrysami. mo??esz mi wyt??umaczyÄ?, dlaczego przynajmniej w kilku setnych procentach podobnie nie mia??o byÄ? z nami i neadertalczykami!!!! :x
Ostatnio zmieniony 29 listopada 2006, o 20:18 przez Sebastian, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Badania genetyczne to zlikwidowa??y, a co do tych przyk??adach to jest hybrydyzacja. Pojawia siÄ? gdy w danym ??rodowisku brak partnera lub partnerki tego samego gatunku. Ten proces opisano przy krzy????wkach dziÄ?cio??a zielonego z zielonosiwym.
Geologia UW

Archeowieści
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 7
Rejestracja: 10 października 2006, o 16:33
Imię i nazwisko: Wojciech Pastuszka
Kontakt:

Post autor: Archeowieści »

Znalezisko na pewno nie jest mieszankÄ? ko??ci obu gatunk??w, bo cechy obu ma np. czaszka, a ta jest w jednym kawalku. Naukowcy wsp????cze??nie nie pope??niajÄ? tak prostackich b??Ä?d??w jak w XIX czy na poczÄ?tku XX wieku. Gdyby to by??y wymieszane ko??ci pracy nigdy nie opublikowa??oby renomowane czasopismo naukowe. Badania genetyczne jak na razie nie wykluczy??y krzy??owania siÄ? obu gatunk??w. CzÄ???c naukowc??w uznaje je za w zasadzie niemo??liwe, a inni za bardzo prawdopodobne. Ch??opiec z Portugalii to te?? oczywisty mieszaniec obu gatunk??w.

Ponownie proszÄ? o podawanie ??r??d??a przy cytowaniu (a w zasadzie kopiowaniu) moich tekst??w.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Ju?? wielokrotne badania sugerujÄ?, ??e neandertalczyk niem??g?? krzy??owaÄ? siÄ? z nami, poniewa?? do naszych czas??w niema ??adnych ??lad??w DNA neandertalczyka, a badania te z innymi hominidami sÄ? nieprawid??owe, poniewa?? tylko neandertal by?? naszym kuzynem i tylko z nim potomstwo (jakim?? by cudem) by??oby p??odne i przetrwa??o do dzi??.
Geologia UW

d_m

Post autor: d_m »

dilong pisze:Ju?? wielokrotne badania sugerujÄ?, ??e neandertalczyk niem??g?? krzy??owaÄ? siÄ? z nami,
Pierwsze s??yszÄ? o takich badaniach! By??y badania sugerujÄ?ce, ??e siÄ? z nami krzy??owa??, takie, ??e siÄ? z nami nie krzy??owa??. Ale chyba nie by??o ??adnych m??wiÄ?cych o tym., czy mog?? siÄ? krzy??owaÄ?.
poniewa?? do naszych czas??w niema ??adnych ??lad??w DNA neandertalczyka,
:?:
a badania te z innymi hominidami sÄ? nieprawid??owe,
:?:
poniewa?? tylko neandertal by?? naszym kuzynem i tylko z nim potomstwo (jakim?? by cudem) by??oby p??odne i przetrwa??o do dzi??.
:?:

Sensu ostatnich fragment??w twojej wypowiedzi nie za bardzo rozumiÄ?. M??g??by?? napisaÄ? ja??niej :?:

Archeowieści
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 7
Rejestracja: 10 października 2006, o 16:33
Imię i nazwisko: Wojciech Pastuszka
Kontakt:

Post autor: Archeowieści »

Ciekawe, ale zniknÄ???y co najmniej dwa moje wczorajsze posty.

Dilong, jak widzÄ?, masz lepszÄ? wiedzÄ? o mo??liwym krzy??owaniu ni?? specjali??ci. SkÄ?d ta pewno??Ä?, ??e nie ma ??adnych ??lad??w DNA neandertalczyka? Przebada??e?? ca??y jego genotyp jako pierwszy cz??owiek na ??wiecie? O alelu D genu MCPH1 s??ysza??e??? SkÄ?d wiedza, ??e "badania z innymi hominidami" (zapewne chodzi, ci o te sprzed kilku miesiÄ?cy, w kt??rych naukowcy uznali, ??e jakie?? 5 proc. gen??w jest spadkiem po innych hominidach) sÄ? nieprawid??owe? Podaj ??r??d??o. SkÄ?d twierdzenie, ??e ch??opiec z Lagar Velho to fa??szerstwo!! To szalenie powa??ny zarzut.
ProponujÄ? Ci poczytaÄ? trochÄ? wiÄ?cej literatury. Nawet w??rod naukowc??w niechÄ?tnych tezie o krzy??owaniu siÄ? obu gatunk??w nikt nie stawia tak radykalnych tez jak Ty.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

MogÄ? tym obja??niÄ?, ??e 5% genotypu naszego gatunku nie mo??e pochodziÄ? od innych hominid??w, poniewa?? z nami i hominid??w dzieli zbyt du??a odrÄ?bno??Ä? ewolucyjna. Tylko z neandertalczykiem mogliby??my (choÄ? ma??o prawdopodobne) mieÄ? p??odne potomstwo.
Do archeowie??ci:
Niema ??ladu, poniewa?? wed??ug niekt??rych antropolog??w dzieli??a oba pogatunki zbyt du??e r????nice ewolucyjne i kulturowe. Bia??ko to mog??o pojawiÄ? siÄ? tylko u europejczyk??w, kt??rych ich potomkowie zajmujÄ? 70% ludzko??ci. Bia??ko to mo??e pochodziÄ? z przystosowania ewolucyjnego ludzi europejskich do czÄ?stszego spo??ywania miÄ?sa i t??uszczu zwierzÄ?t epoki lodowej.
Czyta??em i oglÄ?da??em parÄ? dokument??w zwiÄ?zanych z tym tematem. Gdybym niewiedzia?? nic o tym to nym siÄ? nieodzywa??.
Geologia UW

d_m

Post autor: d_m »

Archeowie??ci pisze:Ciekawe, ale zniknÄ???y co najmniej dwa moje wczorajsze posty.
M??j chyba jeden :|
dilong pisze:MogÄ? tym obja??niÄ?, ??e 5% genotypu naszego gatunku nie mo??e pochodziÄ? od innych hominid??w, poniewa?? z nami i hominid??w dzieli zbyt du??a odrÄ?bno??Ä? ewolucyjna. Tylko z neandertalczykiem mogliby??my (choÄ? ma??o prawdopodobne) mieÄ? p??odne potomstwo.
W og??le nie mam pojÄ?cia o czym ty piszesz. Pisz ja??niej. Co mo??esz tym obja??niÄ?? 90-parÄ?% naszych gen??w to bezpo??rednia spu??cizna po ancestorowym hominidzie :) Tylko kilka procent naszego genomu nie pochodzi od przodk??w, a jest naszym osobistym "wynalazkiem". SkÄ?d twierdzenie o niemo??no??ci posiadania p??odnego potomstwa z neandertalczykiem? Przypominam, ??e udowodnienie w przysz??o??ci kt??rej?? z tez (obecno??Ä? neandertalskich gen??w w naszym genomie vs. brak jakichkolwiek dowod??w na krzy??owanie), nie m??wi nic o teoretycznej mo??liwo??ci krzy??owania, kt??ra jednak albo nie zosta??a wykorzystana (ze wzglÄ?du na choÄ?by behawior), albo kt??ra by??a tak rzadko praktykowana, ??e nie pozostawi??a odcisku palca w genomie.

dilong pisze:Do archeowie??ci:
Niema ??ladu, poniewa?? wed??ug niekt??rych antropolog??w dzieli??a oba pogatunki zbyt du??e r????nice ewolucyjne i kulturowe. Bia??ko to mog??o pojawiÄ? siÄ? tylko u europejczyk??w, kt??rych ich potomkowie zajmujÄ? 70% ludzko??ci. Bia??ko to mo??e pochodziÄ? z przystosowania ewolucyjnego ludzi europejskich do czÄ?stszego spo??ywania miÄ?sa i t??uszczu zwierzÄ?t epoki lodowej.
Czyta??em i oglÄ?da??em parÄ? dokument??w zwiÄ?zanych z tym tematem. Gdybym niewiedzia?? nic o tym to nym siÄ? nieodzywa??.
Wed??ug niekt??rych to, wed??ug niekt??rych tamto - najwa??niejsze sÄ? nowe dane, a w przypadku r????nicy poglÄ?d??w w??r??d naukowc??w, nieuzasadnione jest przyjmowanie postawy autorytatywnej. A akurat r????nice kulturowe to chyba niekoniecznie by??y tak du??o, skoro i my i oni ??ciÄ?gali??my od siebie. ParÄ? dokument??w to nic, nawet setka ich to nic - w takiej dyskusji liczÄ? siÄ? jedynie prace naukowe.

Awatar użytkownika
Daniel Madzia
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 15 marca 2006, o 12:39
Lokalizacja: Třinec, Česká republika
Kontakt:

Post autor: Daniel Madzia »

Dilong, az mi szczeka opada z tego, co tu czytam... :shock:
dilong pisze:MogÄ? tym obja??niÄ?, ??e 5% genotypu naszego gatunku nie mo??e pochodziÄ? od innych hominid??w, poniewa?? z nami i hominid??w dzieli zbyt du??a odrÄ?bno??Ä? ewolucyjna. Tylko z neandertalczykiem mogliby??my (choÄ? ma??o prawdopodobne) mieÄ? p??odne potomstwo.
??? Nie lapie sie... Co masz na mysli "innymi hominidami"?
dilong pisze:Czyta??em i oglÄ?da??em parÄ? dokument??w zwiÄ?zanych z tym tematem. Gdybym niewiedzia?? nic o tym to nym siÄ? nieodzywa??.
Wydaje mi sie, ze te dokumenty byly conajmniej z czwartej reki...
Jesli masz jakies dowody popierajace Twoje twierdzenia, podaj je (PDF mile widziany).

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Zapomnieli??my o jednej wa??nej rzeczy-agresywno??Ä? naszego gatunku wobec innych hominid??w. sÄ? dowody kopalniane na to ??e my zabijali??my inne hominidy. Tak samo cz??owiek m??g?? byÄ? ustosunkowany z neandertalczykiem.
Geologia UW

d_m

Post autor: d_m »

dilong pisze:Zapomnieli??my o jednej wa??nej rzeczy-agresywno??Ä? naszego gatunku wobec innych hominid??w. sÄ? dowody kopalniane na to ??e my zabijali??my inne hominidy. Tak samo cz??owiek m??g?? byÄ? ustosunkowany z neandertalczykiem.
Co to ma za znaczenie? My??lisz, ??e neandertalczyk nie by?? agresywny i nie m??g?? zgwa??ciÄ? ludzkiej kobiety lub vice versa - cz??owiek neandertalskiej?

Archeowieści
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 7
Rejestracja: 10 października 2006, o 16:33
Imię i nazwisko: Wojciech Pastuszka
Kontakt:

Post autor: Archeowieści »

dilong pisze:MogÄ? tym obja??niÄ?, ??e 5% genotypu naszego gatunku nie mo??e pochodziÄ? od innych hominid??w, poniewa?? z nami i hominid??w dzieli zbyt du??a odrÄ?bno??Ä? ewolucyjna. Tylko z neandertalczykiem mogliby??my (choÄ? ma??o prawdopodobne) mieÄ? p??odne potomstwo.
Ech, ??e te?? genetycy na to nie wpadli. W tych zachodnich uczelniach to ju?? byle kogo zatrudniajÄ?...
dilong pisze:Do archeowie??ci:
Niema ??ladu, poniewa?? wed??ug niekt??rych antropolog??w dzieli??a oba pogatunki zbyt du??e r????nice ewolucyjne i kulturowe.
A wed??ug innych antropolog??w by??a niewielka i dochodzi??o do wymiany kulturowej miÄ?dzy obiema spo??eczno??ciami.
dilong pisze:Bia??ko to mog??o pojawiÄ? siÄ? tylko u europejczyk??w, kt??rych ich potomkowie zajmujÄ? 70% ludzko??ci. Bia??ko to mo??e pochodziÄ? z przystosowania ewolucyjnego ludzi europejskich do czÄ?stszego spo??ywania miÄ?sa i t??uszczu zwierzÄ?t epoki lodowej.

Kto?? tÄ? hipotezÄ? gdzie?? opublikowa?? czy to Tw??j pomys??? Je??li Tw??j, to jaki masz stopie?? naukowy i w jakiej dziedzinie, ??e wiesz lepiej ni?? specjali??ci z Uniwersytetu w Chicago? Czy wiesz, ??e ich zdaniem ten alel powsta?? u hominid??w, kt??re oddzieli??y siÄ? od przodk??w Homo sapiens jakie?? 1,1 mln lat temu, a nie u Homo sapiens.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Chodzi??o mi oto, ??e cz??owiek pr??bowa?? wyeliminowaÄ? neandertalczyka ze swego ??rodowiska. A co do tej teorii z tym to tylko hipoteza. A te informacje mo??e by??y z czwartej rÄ?ki bo to by??y ksiÄ???ki.
Geologia UW

ODPOWIEDZ