[OPIS] Camarasaurus

Wszystko o największych zwierzętach, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi - "gadzich stopach"
Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

[OPIS] Camarasaurus

Post autor: dilong »

Zob. poprawioną wersję opisu poniżej (BartoszS)

Camarasaurus supremus
D??ugo??Ä?:18 m
Wysoko??Ä?:6 m
Waga:18 t
Okres wystÄ?powania:p????na jura-kimeryd-tyton-152-145 mlt
Miejsce wystÄ?powania:USA-Kolorado, Nowy Meksyk, Wyoming
Klasyfikacja:
Saurischia
Sauropodomorpha
Sauropoda
Eusauropoda
Neosauropoda
Titanosauriformes
Macronaria
Camarasauridea
Camarasauridae
Camarasaurus supremus
Autor nazwy:Cope 1877
Camarasaurus znaczy "komorowy jaszczur". To s??owo m??wi nam, ??e w krÄ?gach kamarazaura by??o wiele powietrznych jam
(tzw.pleuroceli), dziÄ?ki nim dinozaur by?? l??ejszy. takie komory wystÄ?powa??y u innych zauropod??w i niekt??rych teropod??w, zapewne by??y tam worki powietrzne, kt??re pe??ni??y rolÄ? oddechowÄ? lub ch??odzÄ?cÄ?. Camarasaurus zosta?? odkryty przez Henry'ego Felcha i Oramela Lucasa, lecz opisany przez Edwarda Drinkera Cope`a w Filadelfii. TypowÄ? cechÄ? kamarazaura by??a du??a g??owa z kr??tkim zaokrÄ?glonym pyskiem. Prz??d g??owy jest znacznie wy??szy, du??e otwory nosowe znajdujÄ? siÄ? przed oczami , a nie jak u brachiozaur??w-nad oczami. W szczÄ?kach tkwi??y gÄ?sto osadzone zÄ?by ??y??eczkowatego kszta??tu, dziÄ?ki nim kamarazaur m??g?? rozdrobniÄ? pokarm przed po??kniÄ?ciem. Rodzina kamarozaura cechowa??a siÄ? r??wnie?? tym, ??e tak jak brachozaury mia??y wyprostowane szyje, lecz tak jak cetiozaury ko??czyny by??y r??wnej d??ugo??ci. Kompletny szkielet kamarazaura zosta?? znaleziony przez Charlsa W. Gilmore`a w 1925 roku.
Nale??a?? on do m??odego kamarazaura, mierzy?? on 6m d??ugo??ci. DziÄ?ki niemu wiemy, ??e kamarazaury mia??y podobne ko??czyny i klatkÄ? piersiowÄ? do diplodok??w, lecz mia??y kr??tsze szyje i ogony, kt??re nie by??y zako??czone biczami, lecz by??y masywniejsze. Stopy kamarazaura majÄ? po 5 kr??tkich, szeroko rozstawionych palc??w, co rozk??ada??o obciÄ???enie na wiÄ?kszÄ? powiechrzniÄ?. WÄ?wnetrzne palce sÄ? d??u??sze i majÄ? wÄ?skie zakrzywione pazury, kt??re zapewne slu??y??y do samoobrony.
Gatunki kamarazaura:
Camarasaurus supremus Cope 1877 znaczy "najwiÄ?kszy komorowy jaszczur"
Camarasaurus grandis Marsh 1877 znaczy "wielki komorowy jaszczur"
Camarasaurus lentus Marsh 1889 znaczy "powolny komorowy jaszczur"
Camarasaurus lewisi= Cathetosaurus Jensen 1988 znaczy "komorowy jaszczur Lewisa"
Obrazek
Ciekawostki: Czaszka kamarazaura przez d??ugi czas by??a przypisana "brontozaurowi", kt??ry okaza?? siÄ? mieszankÄ? ko??ci apatazaura i kamarazaura.
?Ä?cznie Othniel Marsh opisal 2 gatunki kamarazaura, za?? jego rywal-Edward Drinker Cope tylko jeden gatunek.
Camarasaurus lewisi zosta?? odkryty przez Jensena. Nazywa?? go "Dinozaurem Jimem" i uwa??a?? ??e to nowy rodzaj zwany "katetozaurem" lecz okaza??o siÄ? ??e to nowy gatunek kamarazaura, wiÄ?c po pe??nej nazwie pozosta??a tylko nazwa gatunkowa. Jensen na podstawie miednicy wysunÄ??? hipotezÄ?, ??e ten dinozaur m??g?? ??erowaÄ? w postawie wyprostowanej, podpierajÄ?c siÄ? ogonem-podobny poglÄ?d wypowiedzia??a w 1997r. Magdalena Borsuk-Bia??ynicka w odniesieniu do opistocelikaudii (kt??ra te?? by??a uwa??ana za kamarazauryda).
W 1957 r. zosta?? przez Lapparenta i Zbyszewskiego opisany Camarasaurus alenquerensis, ktory znaczy "komorowy jaszczur z Alenquer". Ta miejscowo??Ä? le??y w prowincji Estremadura w Portugalii (szkielet zosta?? znaleziony obok ruin m??yna Moincho do Corpo, 1,5 km na po??udnie od miasteczka). Pierwotnie uznano go za gatunek apatozaura, potem za kamarazaura przez Raatha i McIntosha w 1987 roku. Ze wzglÄ?du na d??ugie ko??czyny przednie uwa??ano go za brachiozaura. Jednak na podstawie kolejnych dw??ch szkielet??w z okolic Lourinha, gatunek ten zostal przeniesiony do nowego rodzaju jako Lourhinosaurus alenquerensis prez Dantasa, Sanza, Silva, Ortegi, Dos Santosa i Cachaosa. Ta zmiana obowiÄ?zuje do dzisiaj.
Ostatnio zmieniony 20 stycznia 2007, o 19:54 przez dilong, łącznie zmieniany 21 razy.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

W tek??cie jest kilka liter??wek. Po za tym opis jest super :P Brawo, mogÄ? ci tylko pogratulowaÄ? :wink: Nie zgodzi??bym siÄ? z tymi pazurami :!: My??lÄ?, ??e jest to pozosta??o??Ä? po ich przodkach i to one wykorzystywa??y je do obrony.

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

Poniewa?? has??o jest o rodzaju, nale??y podaÄ? wszystkie gatunki do niego zaliczane (z autorami i datami). Mo??na by te?? wyja??niÄ? znaczenie nazw gatunkowych. "Komory" w krÄ?gach po polsku zwykle nazywa siÄ? jamami.
Cope opisa?? kamarazaura, ale ko??ci, na podstawie kt??rych to zrobi??, siedzÄ?c w Filadelfii, odkry??i Henry Felch i Oramel Lucas (http://www.dinosaurdepot.com/history_p1.htm).
Warto chyba te?? wspomnieÄ?, ??e czaszkÄ? kamarazaura d??ugo nosi?? "brontozaur".

Awatar użytkownika
pepo13
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 444
Rejestracja: 13 sierpnia 2006, o 21:43
Lokalizacja: lublin

Post autor: pepo13 »

Czyli pomylono czaszki. Dano jÄ? brontozaurowi( dzisiejszy apatozaur) zamiast kamarazaurowi?
"Deinonych- maszyna do zabijania"- cytat z książki

KrzysiekLichota
Permski synapsyd
Permski synapsyd
Posty: 669
Rejestracja: 23 lipca 2006, o 09:37
Imię i nazwisko: Krzysztof Lichota
Lokalizacja: okolice Poznania

Post autor: KrzysiekLichota »

Gdzie?? czyta??em, ??e kamarazaur m??g?? mieÄ? trÄ?bÄ?!!
By??o to chyba na p??ycie CD o dinozaurach produkcji Techlandu.
Dziwne...Dinozaur i trÄ?ba??

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

pepo13 pisze:Czyli pomylono czaszki. Dano jÄ? brontozaurowi( dzisiejszy apatozaur) zamiast kamarazaurowi?
Nie, kamarazur od poczÄ?tku mia?? swojÄ? g??owÄ?. Ale poczÄ?tkowo nie znano g??owy apatozaura i zmontowany szkielet w muzeum uzupe??niono czaszkÄ? kamarazaura. Warto o tym wspomnieÄ? w ha??le.

Zamiast
dilong pisze:Odkrywcy:Cope 1877
Camarasaurus znaczy "komorowy jaszczur". To s??owo m??wi nam, ??e w krÄ?gach kamarazaura by??o wiele powietrznych kom??r
(in. jam) dziÄ?ki nim dinozaur by?? l??ejszy. Camarasaurus zosta?? odkryty przez Henry`ego Felcha i Oramela Lucasa Edwarda, lecz opisany przez Drinkera Cope`a podczas s??awnej "wojny o ko??ci" w Filadelfii.
nale??a??oby raczej napisaÄ?:
Autor nazwy: Cope 1877
Camarasaurus znaczy "komorowy jaszczur" - nazwa zwraca uwagÄ? na to, ??e w krÄ?gach kamarazaura by??o wiele powietrznych kom??r
(in. jam), dziÄ?ki kt??rym dinozaur by?? l??ejszy. Takie jamy (zwane fachowo pleurocelami) wystÄ?pujÄ? w krÄ?gach szyjnych i tu??owiowych zauropod??w i wielu teropod??w. Mog??y mie??ciÄ? worki powietrzne pe??niÄ?ce funkcje oddechowe lub ch??odzÄ?ce. Ko??ci kamarazaura zosta??y odkryte przez Henry'ego Felcha i Oramela Lucasa w dw??ch ods??oniÄ?ciach g??rnojurajskiej formacji Morrison na zachodzie USA i wys??ane do Edwarda Drinkera Cope'a do Filadelfii. Cope opisa?? na podstawie tych znalezisk dwa gatunki kamarazaura, a jego rywal w s??awnej "wojnie o ko??ci", Othniel Charles Marsh - jeszcze jeden gatunek.

Nale??y te?? podaÄ? po nazwach gatunk??w nazwiska autor??w przed datÄ? ustanowienia.

Charlesa, nie Charlsa (Gilmore'a)

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

A kt??re gatunki? A poza tym w tek??cie pisze o tych jamach. Ale mogÄ? to poprawiÄ?.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

dilong pisze:A kt??re gatunki? A poza tym w tek??cie pisze o tych jamach. Ale mogÄ? to poprawiÄ?.
Skoro nazwa kamarazaura wziÄ???a siÄ? od jam, warto przy tej okazji trochÄ? rozwinÄ?Ä? temat pleuroceli, ??eby nie by??o tylko standardowego opisu zauropoda (??e du??y, z d??ugÄ? szyjÄ? i ma??Ä? g??owÄ?...).
A gatunki do uzupe??nienia autor??w (a mo??e tak??e znaczenia nazw):
Camarasaurus supremus 1877
Camarasaurus grandis 1877
Camarasaurus lentus1889
Camarasaurus lewisi= Cathetosaurus 1988

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Za przeproszeniem te gatunki i daty by??y od poczÄ?tku w opisie. , a co do pleuroceli ju?? zrobione. tylko dodam do ciekawostek co??.
Geologia UW

d_m

Post autor: d_m »

dilong pisze:Za przeproszeniem te gatunki i daty by??y od poczÄ?tku w opisie. , a co do pleuroceli ju?? zrobione. tylko dodam do ciekawostek co??.
Czytaj dok??adnie Dilong - pan Karol zacytowa?? fragment do kt??rego nale??y dopisaÄ? nazwiska autor??w plus ewentualnie etymologiÄ?.
dilong pisze:?Ä?cznie Cope opisal 2 gatunki kamarazaura, za?? jego rywal-Othniela Charls Marsh tylko jeden gatunek.
Raczej na odwr??t.

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

Dawid Mazurek pisze:
dilong pisze:?Ä?cznie Cope opisal 2 gatunki kamarazaura, za?? jego rywal-Othniela Charls Marsh tylko jeden gatunek.
Raczej na odwr??t.
Sprawa jest bardziej skomplikowana (zob. synonimikÄ? http://www.dinoruss.org/de_4/5a7b738.htm - a i to bez najnowyszych uzupe??nie??, np. luriniazaura). W uproszczeniu by??o tak:
W 1877 r. Cope opisa?? Camarasaurus supremus (i dwa lata p????niej C. leptodirus, synonim), a Marsh - Apatosaurus grandis, a w 1887 r.Marsh opisa?? jeszcze Morosaurus lentus. Wszystkie te gatunki i jeszcze parÄ? innych, okaza??y siÄ? synonimami uznawanych obecnie paru gatunk??w kamarazaura (z tym, ??e Apatosaurus ajax opisany przez Marsha w 1877 r. okaza?? siÄ? czym?? innym, i dlatego ten rodzaj jest nadal wa??ny (choÄ? te?? ma zawik??anÄ? synonimikÄ? - http://www.dinoruss.org/de_4/5a6c935.htm).
I jeszcze etymologie:
lentus - powolny
lewisi - "Dinosaur Jim" Jensen nazwa?? w 1988 r. pewnego kamarazaura "Cathetosaurus lewisi" ("wyprostowany jaszczur Lewisa"), ale potem katetozaur okaza?? siÄ? synomimem kamarazaura na poziomie rodzajowym, i zosta??a tylko nawa gatunkowa. Wydaje siÄ?, ??e by?? to bardzo sÄ?dziwy osobnik. Co ciekawe, na podstawie kszta??tu miednicy Jensen wysunÄ??? hipotezÄ? o tym, ??e "katetozaur" m??g?? ??erowaÄ? w postawie wyprostowanej, podpierajÄ?c siÄ? ogonem - podobny poglÄ?d wypowiedzia??a ju?? w 1977 r. Magdalena Borsuk-Bia??ynicka w odniesieniu do opistocelikaudii (kt??rÄ? uzna??a zresztÄ? za kamarazuryda).
alenquerensis - od miejscowo??ci Alenquer w portugalskiej prowincji Estremadura (szkielet zosta?? znaleziony ko??o ruim m??yna Moinho do Carmo, 1,5 km na po??udnie od miasteczka). Pierwotnie opisany przez Alberta F. de Lapparenta and Georges'a Zbyszewskiego w 1957 pod nazwÄ? Apatosaurus alenquerensis (ze wzglÄ?du na olbrzymie rozmiary), potem uznany za kamarazaura przez Raatha i McIntosha w 1987. Ze wzglÄ?du na d??ugie ko??czyny przednie, niekt??rzy uwa??ali go za brachiozaura.
http://dml.cmnh.org/1998Jul/msg01056.html
Jednak na podstawie kolejnych dw??ch szkielet??w, w tym jednego z okolic miejscowo??ci Lourinha, gatunek ten zosta?? przeniesiony do odrÄ?bnego rodzaju Lourinhasaurus alenquerensis Dantas, Sanz, Silva, Ortega, Dos Santos, and Cachao, 1998 - obecnie nie jest ju?? wiÄ?c zaliczany do rodzaju Camarasaurus, choÄ? warto o nim wspomnieÄ? w ha??le.

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: Karol Sabath »

dilong pisze:Camarasaurus supremus
D??ugo??Ä?:18[spacja]m
Wysoko??Ä?:6[spacja]m
Waga (Masa/CiÄ???ar): 18[spacja]t
Okres wystÄ?powania:p????na jura (kimeryd-tyton) 152-145 mln lat temu
Miejsce wystÄ?powania:USA: Kolorado, Nowy Meksyk, Wyoming
Klasyfikacja:
Saurischia
Sauropodomorpha
Sauropoda
Camarasauridae
Camarasaurus supremus
Autor nazwy:Cope 1877
Camarasaurus znaczy "komorowy jaszczur". To s??owo m??wi nam, ??e w krÄ?gach kamarazaura by??o wiele powietrznych jam (tzw. pleuroceli), dziÄ?ki nim dinozaur by?? l??ejszy. takie komory wystÄ?powa??y u innych zauropod??w i niekt??rych teropod??w, zapewne byly tam worki powietrzne, kt??re pe??ni??y rolÄ? oddechowÄ? lub ch??odzÄ?cÄ?. Camarasaurus zosta?? odkryty przez Henry'ego (uwaga, prawid??owy apostrof to ten z klawisza po prawej stronie klawiatury, pod cudzys??owem) Felcha i Oramela Lucasa, lecz opisany przez Edwarda Drinkera Cope'a podczas s??awnej "wojny o ko??ci" w Filadelfii (ta wojna siÄ? toczy??a w Filadelfii? tam tylko pracowa?? Cope, a Marsh - w Pittsburgu; wojna za?? toczy??a siÄ? na zachodzie miÄ?dzy ich ekipami). TypowÄ? cechÄ? kamarazaura by??a du??a g??owa z kr??tkim zaokrÄ?glonym pyskiem. Prz??d g??owy jest znacznie wy??szy, du??e otwory nosowe znajdujÄ? siÄ? przed oczami, a nie jak u brachiozaur??w[spacja]-[spacja]nad oczami. W szczÄ?kach tkwi??y gÄ?sto osadzone zÄ?by ??y??eczkowatego kszta??tu, dziÄ?ki nim kamarazaur m??g?? rozdrobniÄ? pokarm przed po??kniÄ?ciem. Rodzina kamarozaura cechowa??a siÄ? r??wnie?? tym, ??e tak jak brachozaury mia??y wyprostowane szyje, lecz tak jak cetiozaury ko??czyny by??y r??wnej d??ugo??ci. Kompletny szkielet kamarazaura zosta?? znaleziony przez Charlesa W. Gilmore'a w 1925 roku.
Nale??a?? on do m??odego kamarazaura, mierzy?? on 6[spacja]m d??ugo??ci. DziÄ?ki niemu wiemy, ??e kamarazaury mia??y podobne ko??czyny i klatkÄ? piersiowÄ? do diplodok??w, lecz mia??y kr??tsze szyje i ogony, kt??re nie by??y zako??czone biczami, lecz by??y masywniejsze. Stopy kamarazaura majÄ? po 5 kr??tkich, szeroko rozstawionych palc??w, co rozk??ada??o obciÄ???enie na wiÄ?kszÄ? powiechrzniÄ?. WÄ?wnetrzne palce sÄ? d??u??sze i majÄ? wÄ?skie zakrzywione pazury, kt??re zapewne slu??y??y do samoobrony.
Gatunki kamarazaura:
Camarasaurus supremus Cope 1877 znaczy "najwiÄ?kszy komorowy jaszczur"
Camarasaurus grandis Marsh 1877 znaczy "wielki komorowy jaszczur"
Camarasaurus lentus Marsh 1889 znaczy "powolny komorowy jaszczur"
Camarasaurus lewisi= Cathetosaurus Jensen 1988 znaczy "komorowy jaszczur Lewisa"
Obrazek
Ciekawqostka (Ciekawostki - pisownia, i l.mn., poza tym warto rozbic ciekawostki na poszczeg??lne wÄ?tki - czyli ze trzy akapity): Czaszka kamarazaura przez d??ugi czas by??a przypisywana "brontozaurowi", kt??ry okaza?? siÄ? mieszankÄ? ko??ci apatazaura i kamarazaura.
?Ä?cznie Othniel Charles Marsh opisal 2 gatunki kamarazaura, za?? jego rywal[spacja]-[spacja]Edward Drinker Cope tylko jeden gatunek.
Camarasaurus lewisi zosta?? odkryty przez Jensena. Nazywa?? go "Dinozaurem Jimem" (nie, to James Jensen mia?? przydomek "Dinosaur Jim", czyli "Dinozaurowy Kuba" - zob. http://en.wikipedia.org/wiki/James_A._Jensen)i uwa??a?? ??e to nowy rodzaj zwany "katetozaurem"(przecinek; a mo??e podaÄ? nazwÄ? tak??e po ??acinie i etymologiÄ? w cudzys??owie) lecz okaza??o siÄ? ??e to nowy gatunek kamarazaura, wiÄ?c po pe??nej nazwie pozosta??a tylko nazwa gatunkowa. Jensen na podstawie budowy miednicy wysunÄ??? hipotezÄ?, ??e ten dinozaur m??g?? ??erowaÄ? w postawie wyprostowanej, podpierajÄ?c siÄ? ogonem[spacja]-[spacja]podobny poglÄ?d wypowiedzia??a w 1997(spacja)r. Magdalena Borsuk-Bia??ynicka w odniesieniu do opistocelikaudii (kt??ra te?? by??a uwa??anu za kamarazauryda).
W 1957(spacja)r. zosta?? przez Lapparenta i Zbyszewskiego opisanyCamarasaurus alenquerensis, ktory znaczy "komorowy jaszczur z Alenquer". Ta miejscowo??Ä? le??y w prowincji Estremadura (a mo??e podaÄ? w jakim kraju?) (szkielet zosta?? znaleziony obok ruin m??yna Moincho do Corpo, 1,5 km na po??udnie od miasteczka). Pierwotnie uwa??ano go za gatunek apatozaura, potem zosta?? uznany (nie mo??na ??Ä?czyÄ? form bezosobowych i osobowych - "uwa??ano go przez Raatha i McIntosha") za kamarazaura przez Raatha i McIntosha w 1987 roku. Ze wzglÄ?du na d??ugie ko??czyny przednie uwa??ano go za brachiozaura. Jednak na podstawie kolejnych dw??ch szkielet??w z okolic Lourinha, gatunek ten zostal przeniesiony do nowego rodzaju jako (bo ta dwucz??onowa nazwa to nie tylko rodzaj) Lourhinosaurus alenquerensis prez Dantasa, Sanza, Silva, Ortegi, Dos Santosa i Cachaosa. Ta zmiana obowiÄ?zuje do dzisiaj.

Awatar użytkownika
Tomasz
Kredowy tyranozaur
Kredowy tyranozaur
Posty: 2171
Rejestracja: 30 października 2006, o 15:16
Lokalizacja: Międzychód

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: Tomasz »

dilong pisze:Camarasaurus supremus
D??ugo??Ä?:18 m
Wysoko??Ä?:6 m
Waga:18 t
Okres wystÄ?powania:p????na jura-kimeryd-tyton-152-145 mlt
Miejsce wystÄ?powania:USA-Kolorado, Nowy Meksyk, Wyoming
Klasyfikacja:
Saurischia
Sauropodomorpha
Sauropoda
Eusauropoda
Neosauropoda
Titanosauriformes
Macronaria
Camarasauridea
Camarasauridae
Camarasaurus supremus
Autor nazwy:Cope 1877
Camarasaurus znaczy "komorowy jaszczur". To s??owo m??wi nam, ??e w krÄ?gach kamarazaura by??o wiele powietrznych jam
(tzw.pleuroceli), dziÄ?ki nim dinozaur by?? l??ejszy. takie komory wystÄ?powa??y u innych zauropod??w i niekt??rych teropod??w, zapewne byly tam worki powietrzne, kt??re pe??ni??y rolÄ? oddechowÄ? lub ch??odzÄ?cÄ?. Camarasaurus zosta?? odkryty przez Henry'ego Felcha i Oramela Lucasa, lecz opisany przez Edwarda Drinkera Cope`a w Filadelfii. TypowÄ? cechÄ? kamarazaura by??a du??a g??owa z kr??tkim zaokrÄ?glonym pyskiem. Prz??d g??owy jest znacznie wy??szy, du??e otwory nosowe znajdujÄ? siÄ? przed oczami , a nie jak u brachiozaur??w-nad oczami. W szczÄ?kach tkwi??y gÄ?sto osadzone zÄ?by ??y??eczkowatego kszta??tu, dziÄ?ki nim kamarazaur m??g?? rozdrobniÄ? pokarm przed po??kniÄ?ciem. Rodzina kamarozaura cechowa??a siÄ? r??wnie?? tym, ??e tak jak brachozaury mia??y wyprostowane szyje, lecz tak jak cetiozaury ko??czyny by??y r??wnej d??ugo??ci. Kompletny szkielet kamarazaura zosta?? znaleziony przez Charlsa W. Gilmore`a w 1925 roku.
Nale??a?? on do m??odego kamarazaura, mierzy?? on 6m d??ugo??ci. DziÄ?ki niemu wiemy, ??e kamarazaury mia??y podobne ko??czyny i klatkÄ? piersiowÄ? do diplodok??w, lecz mia??y kr??tsze szyje i ogony, kt??re nie by??y zako??czone biczami, lecz by??y masywniejsze. Stopy kamarazaura majÄ? po 5 kr??tkich, szeroko rozstawionych palc??w, co rozk??ada??o obciÄ???enie na wiÄ?kszÄ? powiechrzniÄ?. WÄ?wnetrzne palce sÄ? d??u??sze i majÄ? wÄ?skie zakrzywione pazury, kt??re zapewne slu??y??y do samoobrony.
Gatunki kamarazaura:
Camarasaurus supremus Cope 1877 znaczy "najwiÄ?kszy komorowy jaszczur"
Camarasaurus grandis Marsh 1877 znaczy "wielki komorowy jaszczur"
Camarasaurus lentus Marsh 1889 znaczy "powolny komorowy jaszczur"
Camarasaurus lewisi= Cathetosaurus Jensen 1988 znaczy "komorowy jaszczur Lewisa"
Obrazek
Ciekawostki: Czaszka kamarazaura przez d??ugi czas by??a przypisana "brontozaurowi", kt??ry okaza?? siÄ? mieszankÄ? ko??ci apatazaura i kamarazaura.
?Ä?cznie Othniel Marsh opisal 2 gatunki kamarazaura, za?? jego rywal-Edward Drinker Cope tylko jeden gatunek.
Camarasaurus lewisi zosta?? odkryty przez Jensena. Nazywa?? go "Dinozaurem Jimem" i uwa??a?? ??e to nowy rodzaj zwany "katetozaurem" lecz okaza??o siÄ? ??e to nowy gatunek kamarazaura, wiÄ?c po pe??nej nazwie pozosta??a tylko nazwa gatunkowa. Jensen na podstawie miednicy wysunÄ??? hipotezÄ?, ??e ten dinozaur m??g?? ??erowaÄ? w postawie wyprostowanej, podpierajÄ?c siÄ? ogonem-podobny poglÄ?d wypowiedzia??a w 1997r. Magdalena Borsuk-Bia??ynicka w odniesieniu do opistocelikaudii (kt??ra te?? by??a uwa??ana za kamarazauryda).
W 1957 r. zosta?? przez Lapparenta i Zbyszewskiego opisanyCamarasaurus alenquerensis, ktory znaczy "komorowy jaszczur z Alenquer". Ta miejscowo??Ä? le??y w prowincji Estremadura w Portugalii (szkielet zosta?? znaleziony obok ruin m??yna Moincho do Corpo, 1,5 km na po??udnie od miasteczka). Pierwotnie uznano go za gatunek apatozaura, potem za kamarazaura przez Raatha i McIntosha w 1987 roku. Ze wzglÄ?du na d??ugie ko??czyny przednie uwa??ano go za brachiozaura. Jednak na podstawie kolejnych dw??ch szkielet??w z okolic Lourinha, gatunek ten zostal przeniesiony do nowego rodzaju jako Lourhinosaurus alenquerensis prez Dantasa, Sanza, Silva, Ortegi, Dos Santosa i Cachaosa. Ta zmiana obowiÄ?zuje do dzisiaj.
Jak w ka??dym Twoim opisie przyda??o by siÄ? trochÄ? przerw zrobiÄ? miÄ?dzy klasyfikacjÄ?, opisem, gatunkami i ciekawostkami...
Tomasz Sokołowski

Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem!

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3791
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Dino »

Pozwoliłem sobie na kilka poprawek stylistycznych.

Nr 425 w ED:
http://www.dinozaury.com/index.php?opti ... iew&id=840

Awatar użytkownika
Tomasz
Kredowy tyranozaur
Kredowy tyranozaur
Posty: 2171
Rejestracja: 30 października 2006, o 15:16
Lokalizacja: Międzychód

Post autor: Tomasz »

Dino pisze:Pozwoliłem sobie na kilka poprawek stylistycznych.

Nr 425 w ED:
http://www.dinozaury.com/index.php?opti ... iew&id=840
Opis kamarozaura w ED zawiera kilka literĂłwek:
Camarasaurus znaczy "jamisty jaszczur". To słowo mówi nam, że w kręgach kamarazaura było wiele powietrznych jam (tzw.pleuroceli), dzięki nim dinozaur był lżejszy. Takie jamy występowały także u innych zauropodów i niektórych teropodów, zapewne były tam worki powietrzne, które pełniły rolę oddechową lub chłodzącą. Camarasaurus został odkryty przez Henry'ego Felcha i Oramela Lucasa, lecz opisany przez Edwarda Drinkera Cope`a w Filadelfii.

Typową cechą kamarazaura była duża głowa z krótkim, zaokrąglonym pyskiem. Przód głowy był znacznie wyższy, duże otwory nosowe znajdujowały się przed oczami, a nie, jak u brachiozaurów-nad. W szczękach tkwiły gęsto osadzone zęby łyżeczkowatego kształtu, dzięki nim kamarazaur mógł rozdrobnić pokarm przed połknięciem. Rodzina kamarozaurów cechowała się również tym, że tak jak brachozaury miały wyprostowane szyje, lecz podobnie jak cetiozaury kończyny były równej długości.

Kompletny szkielet kamarazaura został znaleziony przez Charlsa W. Gilmore`a w 1925 roku. Należał on do młodego kamarazaura, mierzył on 6m długości. Dzięki niemu wiemy, że kamarazaury miały podobne kończyny i klatkę piersiową do diplodoków, lecz miały krótsze szyje i ogony, które nie były zakończone biczami, lecz były masywniejsze. Stopy kamarazaura miały po 5 krótkich, szeroko rozstawionych palców, co rozkładało obciążenie na większą powiechrznię [->>powierzchnię]. Węwnetrzne palce były dłuższe i miały wąskie, zakrzywione pazury, które, być może, służyły do samoobrony.

Co ciekawe, czaszka kamarazaura przez długi czas była przypisana sławnemu, błędnemu "Brontosaurus", który okazał się być mieszanką kości Apatosaurus i Camarasaurus. Łącznie Othniel Marsh opisał 2 gatunki kamarazaura, zaś jego rywal w tzw. "Kostnych wojnach" - Edward Drinker Cope, tylko jeden gatunek.
Camarasaurus lewisi zostałodkryty przez Jensena. Nazywał go "Dinozaurem Jimem" i uważał że to nowy rodzaj zwany "katetozaurem" lecz okazało sę, że to nowy gatunek kamarazaura, dlatego też po pełnej nazwie pozostała tylko nazwa gatunkowa. Jensen na podstawie miednicy wysunął hipotezę, że ten dinozaur mógł żerować w postawie wyprostowanej, podpierając się ogonem - podobny pogląd wypowiedziała w 1997r. Magdalena Borsuk-Białynicka w odniesieniu do opistocelikaudii (która też była uważana za kamarazauryda)
.
W 1957 r. został przez Lapparenta i Zbyszewskiego opisany Camarasaurus alenquerensis, który znaczy "komorowy jaszczur z Alenquer". Ta miejscowość leży w prowincji Estremadura w Portugalii (szkielet został znaleziony obok ruin młyna Moincho do Corpo, 1,5 km na południe od miasteczka). Pierwotnie uznano go za gatunek apatozaura, potem za kamarazaura przez Raatha i McIntosha w 1987 roku. Ze względu na długie kończyny przednie niektórzy uznawali go za brachiozaura. Jednak na podstawie kolejnych dwóch szkieletów z okolic Lourinha, gatunek ten został przeniesiony do nowego rodzaju jako Lourhinosaurus alenquerensis przez Dantasa, Sanza, Silva, Ortegi, Dos Santosa i Cachaosa. Ta zmiana obowiązuje do dzisiaj.
Tomasz Sokołowski

Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem!

BartoszS
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 125
Rejestracja: 7 lutego 2010, o 19:14

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: BartoszS »

Autorzy: BartoszS, dilong, Karol Sabath, nazuul
Korekta: Dawid Mazurek, szerman, Tomasz (kogoś pominąłem ?)

Camarasaurus (kamarazaur):
Długość: 18 m
Wysokość: 6 m
Masa: 23-47 t
Czas: późna jura, 155-147 mlt (kimeryd-tyton)
Miejsce: USA-Kolorado, Nowy Meksyk, Wyoming, Utah, Montana

Klasyfikacja:
Dinosauria
Saurischia
Eusaurischia
Sauropodomorpha
Sauropoda
Eusauropoda
(?) Neosauropoda
(?) Macronaria
Camarasauromorpha
Camarasauridae
Camarasaurus

Opis:
Camarasaurus jest późnojurajskim zauropodem. Jego nazwa oznacza „komorowy jaszczur” i odwołuje się do jego powietrznych jam w kręgach (tzw. pleuroceli), które sprawiały, że dinozaur był lżejszy. Jego skamieniałości zostały znalezione w osadach formacji Morrison w Kolorado i Utah. Odnaleziono dużo skamieniałości Camarasaurus. Łopatkowe zęby tego zauropoda są równomiernie ułożone wzdłuż szczęki i umożliwiały rozdrabnianie pokarmu przed połknięciem. Ta cecha umożliwiała kamarazaurom życie bez połykania gastrolitów. Każda przednia kończyna miała po pięć szeroko rozstawionych palców, z czego jeden kończył się pazurem (najprawdopodobniej pozostałości po jego przodkach). Przednie kończyny były nieco krótsze od tylnych. Cechą charakterystyczną tego dinozaura był stosunkowo duży łeb w porównaniu do innych zauropodów z zaokrąglonym pyskiem. Przód głowy jest wyższy, a otwory nosowe znajdują się przed oczyma kamarazaura, w przeciwieństwie do żyrafatytana. Camarasaurus został odkryty przez Henry'ego Felcha i Oramela Lucasa, lecz opisany został przez Edwarda Drinkera Cope`a w Filadelfii. Kamarazaury podróżowały w stadach. Jednym z wielu dowodów na to są odnalezione północno-wschodnim Wyoming szczątki trzech zauropodów, które zginęły w tym samym czasie*. Ciekawostką jest, że czaszka kamarazaura przez długi czas była przypisana sławnemu, błędnemu "Brontosaurus", który okazał się być mieszanką… kości Apatosaurus i Camarasaurus. W 1877 r. Cope opisał Camarasaurus supremus (i dwa lata później C. leptodirus, jego młodszy synonim), a Marsh - Apatosaurus grandis, a w 1887 r. jeszcze Morosaurus lentus. Wszystkie te gatunki i jeszcze kilka innych okazało się synonimami uznawanych obecnie gatunków kamarazaura.

W 1957 r. został opisany przez Lapparenta i Zbyszewskiego Camarasaurus alenquerensis, którego nazwa znaczy "komorowy jaszczur z Alenquer". Ta miejscowość leży w prowincji Estremadura w Portugalii (szkielet został znaleziony obok ruin młyna Moincho do Corpo, 1,5 km na południe od miasteczka). Pierwotnie uznano go za gatunek apatozaura, potem za kamarazaura (Raath i McIntosh w 1987 roku). Ze względu na długie kończyny przednie uważano go za brachiozaura. Jednak na podstawie kolejnych dwóch szkieletów z okolic Lourinha, gatunek ten został przeniesiony do nowego rodzaju -Lourhinosaurus przez Dantasa i in. (1998). Ta zmiana obowiązuje do dzisiaj.Gatunki:
C. supremus
Wymiary: 18-23 m, 23-47 t.
Materiał: holotyp (AMNH 5760) to 8 kręgów (szyjny, 3 grzbietowe, 4 ogonowe); łącznie min. 5 szkieletów, w tym mózgoczaszka i szczęki
Występowanie: 150-147 Ma (górne warstwy formacji Morrison); Wyoming, Kolorado, Nowy Meksyk

Gatunek typowy, C. supremus ("największy komorowy jaszczur"), jak sama nazwa wskazuje, jest największym ze znanych Camarasaurus i jednym z najbardziej masywnych zauropodów z późnej jury formacji Morrison. Jest bardzo podobny do C. lentus i może być jego potomkiem. Ten najmłodszy z kamarazaurów żył w wilgotniejszym niż wcześniejsze środowisku.

C. grandis
Wymiary: 14 m, 13 t.
Materiał: min. 6 szkieletów, w tym 2 czaszki
Występowanie: 156-147 Ma (środkowe warstwy formacji Morrison); Wyoming, Kolorado, Montana

C. grandis ("wielki komorowy jaszczur") jest najstarszym gatunkiem, który współistniał z C. lentus zaledwie kilka milionów lat.

C. lentus
Wymiary: 15 m, 15 t.
Materiał: min. 5 szkieletów z czaszkami, w tym młode; kompletnie znany
Występowanie: 153-147 Ma (środkowe warstwy formacji Morrison); Wyoming, Utah

Do C. lentus ("powolnego komorowwgo jaszczura") należy prawie kompletny szkielet młodego kamarazaura (CM 11338 - zob. zdjęcie), którego opisał Charles W. Gilmore w 1925 roku. Mierzył on 6 metrów długości.

C. lewisi
Wymiary: 13 m, 10 t.
Materiał: prawie kompletny szkielet pozaczaszkowy
Występowanie: 150-147 Ma (środkowe warstwy formacji Morrison); Kolorado

C. lewisi ("komorowy jaszczur Lewisa") został odkryty i opisany przez Jensena. Nazywał go "Dinozaurem Jimem" i uznał, że to nowy rodzaj zwany "katetozaurem" (Cathetosaurus lewisi), lecz inni naukowcy stwierdzili, że to nowy gatunek kamarazaura, więc po pełnej nazwie pozostała tylko nazwa gatunkowa. Jensen zasugerował, że był lepiej przystosowany do stawania na tylnych łapach niż inne zauropody. Na podstawie miednicy wysunął hipotezę, że ten dinozaur mógł żerować w postawie wyprostowanej, podpierając się ogonem - podobny pogląd wypowiedziała w 1997 r. Magdalena Borsuk-Białynicka w odniesieniu do opistocelikaudii (która tez była uważana za kamarazauryda). Jedyny znany szkielet nosi ślady ugryzień pozostawione przez dużego teropoda. Wydaje się, że był to bardzo sędziwy osobnik.


Spis gatunków:
Camarasaurus Cope, 1877
= Caulodon Cope, 1877
= Morosaurus Marsh, 1878
= Uintasaurus Holland, 1919
= Cathetosaurus Jensen, 1988
?= Eobrontosaurus Bakker, 1998
C. supremus Cope, 1877
= C. leptodirus Cope, 1879
= Amphicoelias latus Cope, 1877
= Caulodon diversidens Cope, 1877
= Caulodon leptoganus Cope, 1878
C. grandis (Marsh, 1877)
= Apatosaurus grandis Marsh, 1877
= Morosaurus impar Marsh, 1878
= Morosaurus robustus Marsh, 1878
= Pleurocoelus montanus Marsh, 1896
C. lentus (Marsh, 1889)
= Morosaurus lentus Marsh, 1889
= C. annae Ellinger, 1950
= Uintasaurus douglassi Holland, 1919
C. lewisi (Jensen, 1988) McIntosh, Miller, Stadtman i Gillette, 1996
= Cathetosaurus lewisi Jensen, 1988

C. alenquerensis (Lapparent i Zbyszewski, 1957) Raath i McIntosh, 1987 = Lourinhasaurus alenquerensis
C. agilis (Marsh, 1889) = Diplodocus longus
C. excelsus (Marsh, 1879) Osborn vide von Huene, 1929 = Apatosaurus excelsus

Źródło:
http://en.wikipedia.org/wiki/Camarasaurus
* - być może błąd w tłumaczeniu, i jest to inny powód.
Ostatnio zmieniony 16 marca 2011, o 19:43 przez BartoszS, łącznie zmieniany 11 razy.
Obrazek

Awatar użytkownika
szerman
Neogeński mastodont
Neogeński mastodont
Posty: 4043
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: szerman »

BartoszS pisze:Camarasaurus jest późno jurajskim zauropodem.

Razem piszemy.
BartoszS pisze:Kości tego zauropoda są bardzo często odnajdywane, co wskazuje również na to, że jest popularnym dinozaurem.
Może po prostu "odnaleziono dużo skamieniałości tego zauropoda".
popularnym -> pospolitym
BartoszS pisze:Cechą charakterystyczną tego dinozaura był duży łeb z zaokrąglonym pyskiem.
Nie jakiś tam duży ;) Tylko może stosunkowo duży w porównaniu do innych zauropodów.
BartoszS pisze:Przód głowy jest wyższy, a otwory nosowe znajdują się przed oczyma kamarazaura w przeciwieństwie do brachiozaura.

np. brachiozaura (a żyrafatytan, pelorozaur, zauroposejdon?)

znamy czaszkę żyrafatytana i coś, co może być czaszką brachiozaura - pośrednią w budowie między żyrafatytanem a kamarazaurem.
Opis należy jeszcze rozwinąć. MZ

BartoszS pisze:Kamarazaury podróżowały w stadach, a bynajmniej w rodzinach.
Podkreślone do wywalenia.
"Bynajmniej" to "wcale nie" a nie "przynajmniej". MZ

Poza tym kimeryd - tyton to bardziej 156-146 Ma, ale to szkopuł. Brontozaura można chyba też umieścić w spisie gatunków jako n.d.
"Mastodon sapiens"

BartoszS
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 125
Rejestracja: 7 lutego 2010, o 19:14

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: BartoszS »

Poprawki wniesione. Wymieniłem autorów i korektę. Jak o kimś zapomniałem proszę o kontakt na pw.
Pozdrawiam
Obrazek

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 6961
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: nazuul »

Post podzieliłem na kilka częsci, wiele najlepiej po prostu wkopiować do opisu:


1.

Rozwinięte o gatunkach:

C. supremus
Wymiary: 18-23 m, 23-47 t.
Materiał: holotyp (AMNH 5760) to 8 kręgów (szyjny, 3 grzbietowe, 4 ogonowe); łącznie min. 5 szkieletów, w tym mózgoczaszka i szczęki
Występowanie: 150-147 Ma (górne warstwy formacji Morrison); Wyoming, Kolorado, Nowy Meksyk

Gatunek typowy, C. supremus ("największy komorowy jaszczur"), jak sama nazwa wskazuje, jest największym ze znanych Camarasaurus i jednym z najbardziej masywnych zauropodów z późnej jury formacji Morrison. Jest bardzo podobny do C. lentus i może być jego potomkiem. Ten najmłodszy z kamarazaurów żył w wilgotniejszym niż wcześniejsze środowisku.

C. grandis
Wymiary: 14 m, 13 t.
Materiał: min. 6 szkieletów, w tym 2 czaszki
Występowanie: 156-147 Ma (środkowe warstwy formacji Morrison); Wyoming, Kolorado, Montana

C. grandis ("wielki komorowy jaszczur") jest najstarszym gatunkiem, który współistniał z C. lentus zaledwie kilka milionów lat.

C. lentus
Wymiary: 15 m, 15 t.
Materiał: min. 5 szkieletów z czaszkami, w tym młode; kompletnie znany
Występowanie: 153-147 Ma (środkowe warstwy formacji Morrison); Wyoming, Utah

Do C. lentus ("powolnego komorowwgo jaszczura") należy prawie kompletny szkielet młodego kamarazaura (CM 11338 - zob. zdjęcie), którego opisał Charles W. Gilmore w 1925 roku. Mierzył on 6 metrów długości.

C. lewisi
Wymiary: 13 m, 10 t.
Materiał: prawie kompletny szkielet pozaczaszkowy
Występowanie: 150-147 Ma (środkowe warstwy formacji Morrison); Kolorado

C. lewisi ("komorowy jaszczur Lewisa") został odkryty i opisany przez Jensena. Nazywał go "Dinozaurem Jimem" i uznał, że to nowy rodzaj zwany "katetozaurem" (Cathetosaurus lewisi), lecz inni naukowcy stwierdzili, że to nowy gatunek kamarazaura, więc po pełnej nazwie pozostała tylko nazwa gatunkowa. Jensen zasugerował, że był lepiej przystosowany do stawania na tylnych łapach niż inne zauropody. Na podstawie miednicy wysunął hipotezę, że ten dinozaur mógł żerować w postawie wyprostowanej, podpierając się ogonem - podobny pogląd wypowiedziała w 1997 r. Magdalena Borsuk-Białynicka w odniesieniu do opistocelikaudii (która tez była uważana za kamarazauryda). Jedyny znany szkielet nosi ślady ugryzień pozostawione przez dużego teropoda. Wydaje się, że był to bardzo sędziwy osobnik.
2.

Spis gatunków:
Camarasaurus Cope, 1877
= Caulodon Cope, 1877
= Morosaurus Marsh, 1878
= Uintasaurus Holland, 1919
= Cathetosaurus Jensen, 1988
?= Eobrontosaurus Bakker, 1998
C. supremus Cope, 1877
= C. leptodirus Cope, 1879
= Amphicoelias latus Cope, 1877
= Caulodon diversidens Cope, 1877
= Caulodon leptoganus Cope, 1878
C. grandis (Marsh, 1877)
= Apatosaurus grandis Marsh, 1877
= Morosaurus impar Marsh, 1878
= Morosaurus robustus Marsh, 1878
= Pleurocoelus montanus Marsh, 1896
C. lentus (Marsh, 1889)
= Morosaurus lentus Marsh, 1889
= C. annae Ellinger, 1950
= Uintasaurus douglassi Holland, 1919
C. lewisi (Jensen, 1988) McIntosh, Miller, Stadtman i Gillette, 1996
= Cathetosaurus lewisi Jensen, 1988

C. alenquerensis (Lapparent i Zbyszewski, 1957) Raath i McIntosh, 1987 = Lourinhasaurus alenquerensis
C. agilis (Marsh, 1889) = Diplodocus longus
C. excelsus (Marsh, 1879) Osborn vide von Huene, 1929 = Apatosaurus excelsus


3.

Obrazki:
Młody Camarasaurus lentus (CM 11338)
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Camar ... G_0666.jpg

Rekonstrukcja Raula Martina
http://www.wikidino.com/?attachment_id=2376

Rekonstrukcja szkieletu Camarasaurus lentus Gregoryego S. Paula
http://svpow.wordpress.com/2011/01/16/h ... arasaurus/

4.

Poprawki:
BartoszS pisze:Masa: 18 t
23-47
(1. tak Paul szacuje 2. z wikipedii, powołującej się na wiarygodne źródło)
BartoszS pisze:155-145 mlt (kimeryd-tyton)
do 147
(wtedy się kończą osady formacji Morrison)
BartoszS pisze:Miejsce: USA-Kolorado, Nowy Meksyk, Wyoming
+ Utah, Montana
BartoszS pisze:(tzw.pleuroceli)
po "tzw." spacja
BartoszS pisze:Jego skamieniałości zostały znalezione w formacji Morrison w Kolorado i Utah.
znalezione w osadach formacji
(formacja to twór abstrakcyjny, w którym nie można nic odkryc)
także inne stany, zob. wyżej
BartoszS pisze:Odnaleziono dużo skamieniałości tego zauropoda. Łopatkowe zęby tego zauropoda są równomiernie ułożone wzdłuż szczęki i umożliwiały rozdrabnianie pokarmu przed połknięciem. Ta cecha umożliwiała kamarazaurom życie bez połykania gastrolitów.
Powtarza sie "tego zauropoda"
Jednak dowody na obecność gastrolitów u innych zauropodów nie są jednoznaczne, więc kamarazaur nie był tutaj raczej wyjątkiem.
BartoszS pisze:Każda przednia kończyna miała po pięć szeroko rozstawionych palców, z czego jeden był pazurem
jeden kończył się pazurem
BartoszS pisze:Przód głowy jest wyższy, a otwory nosowe znajdują się przed oczyma kamarazaura w przeciwieństwie do brachiozaura.
bezpieczniej będzie wpisać żyrafatytana zamiast brachiozaura
po "kamarazaura" przecinek
BartoszS pisze:Kompletny szkielet kamarazaura znalazł Charles W. Gilmore w 1925 roku. Należał do młodego zauropoda i mierzył 6 metrów długości.
umeiściłem to w charakaterystyce gatunków, więc proponuję wykreślić
BartoszS pisze:Kamarazaury podróżowały w stadach. Jednym z wielu dowodów na to są odnalezione północno-wschodnim Wyoming szczątki dwóch zauropodów, które zginęły w tym samym czasie
na wikipedii pisżą o trzech
BartoszS pisze:C. Supremus, jak sama nazwa wskazuje, jest największym ze znanych gatunków Camarasaurus i jednym z najbardziej masywnych zauropodów z późnej jury formacji Morrison. Jedyne co go odróżnia od C. lentus, to właśnie rozmiary. Najstarszym gatunkiem jest C. grandis, który współistniał z C. lentus, zaledwie kilka milionów lat. Najmłodszym zaś gatunkiem jest C. Supremus, o którym wspomniałem powyżej.
umeiściłem to w charakaterystyce gatunków, więc proponuję wykreślić


5.

Można dopisać (przerobione K. Sabatha, którego należy dać do autorów):

W 1877 r. Cope opisał Camarasaurus supremus (i dwa lata później C. leptodirus, jego młodszy synonim), a Marsh - Apatosaurus grandis, a w 1887 r. jeszcze Morosaurus lentus. Wszystkie te gatunki i jeszcze kilka innych okazało się synonimami uznawanych obecnie gatunków kamarazaura.

W 1957 r. został opisany przez Lapparenta i Zbyszewskiego Camarasaurus alenquerensis, którego nazwa znaczy "komorowy jaszczur z Alenquer". Ta miejscowość leży w prowincji Estremadura w Portugalii (szkielet został znaleziony obok ruin młyna Moincho do Corpo, 1,5 km na południe od miasteczka). Pierwotnie uznano go za gatunek apatozaura, potem za kamarazaura (Raath i McIntosh w 1987 roku). Ze względu na długie kończyny przednie uważano go za brachiozaura. Jednak na podstawie kolejnych dwóch szkieletów z okolic Lourinha, gatunek ten zostal przeniesiony do nowego rodzaju - Lourhinosaurus przez Dantasa i in. (1998). Ta zmiana obowiązuje do dzisiaj.


6.

Źródła:
Sander, P.M., Christian, A., Clauss, M., Fechner, R., Gee, C.T., Griebeler, E.-M., Gunga, H.-C., Hummel, J., Mallison, H., Perry, S.F., Preuschoft, H., Rauhut, O.W.M., Remes, K., Tütken, T., Wings, O. & Witzel, U. (2011) "Biology of the sauropod dinosaurs: the evolution of gigantism" Biological Reviews, 86(1), 117–155. doi: 10.1111/j.1469-185X.2010.00137.x

Upchurch, P., Barrett, P.M. & Dodson, P. (2004) "Sauropoda" [w:] Weishampel, D.B., Dodson, P. & Osmólska, H. (ed) "The Dinosauria (2nd edition)" wyd. University of California Press, Berkeley, 259–322.

http://en.wikipedia.org/wiki/Camarasaurus

Glut, D.F. (1997) "Dinosaurs: The Encyclopedia" wyd. McFarland & Company

Paul, G.S. (2010) "The Princeton Field Guide to Dinosaurs" wyd. Princeton University, Princeton i Oxford
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 6961
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: nazuul »

BartoszS pisze:Neosauropoda
Macronaria
Camarasauromorpha
Camarasauridae
Ostatnia analiza kladystyczna (Mateus i in., 2011) wykazuje ciekawy i nieoczekiwany wynik - Camarasaurus jest taksonem siostrzanym kladu Titanosauriformes+Diplodocioidea (inna ciekawostka to Nemegtosaurus jako bazalny didlodokoid). Taki wynik kłóci się z założeniami niektórych definicji filogenetycznych wielu powyższych nazw kladów (Neosauropoda, Macronaria), które zakładają, że kamarazaur jest bazalnym przedstawicielem kladu siostrzanego do diplodokoidów (zwanego przeważnie Macronaria). Obecnie klasyfikacja powinna chyba wyglądać tak:
(?) Neosauropoda
(?) Macronaria
Camarasauromorpha
Camarasauridae

Camarasauridae chyba nie ma definicji, więc sugerowałbym wykreślenie z klasyfikacji.

Poza tym proponuję przeredagować jeszcze trochę opis, np. ta niepełna informacja (jeszcze są inne stany!)
Jego skamieniałości zostały znalezione w osadach formacji Morrison w Kolorado i Utah
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

BartoszS
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 125
Rejestracja: 7 lutego 2010, o 19:14

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: BartoszS »

Poprawione.
Bartosz Suchecki
Obrazek

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1822
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: Danu »

C. supremus
Wymiary: 18-23 m, 23-47 t.

Skąd takie dziwne dane?:)
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 6961
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: nazuul »

z któregoś z podanych przeze mnie źródeł. Po krótkim rozeznaniu stwierdzam, że z wikipedii, powołującej się na wiarygodne źródło
zresztą jest to podane w moim poście wyżej :P
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1822
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: Danu »

Kolejne nierealne dane. Nie wiem skąd 23 m, może i to prawda ale przeszukałem i za bardzo znaleźć nie mogłem skąd. Natomiast te 47 ton jest rozbrajające :)

Nie tylko ja się tego bym czepiał:)
http://dml.cmnh.org/2012May/msg00179.html
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 6961
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [OPIS] Camarasaurus

Post autor: nazuul »

Czy nierealne? Nie wiem. Kamarazaur wygląda na masywniejszego niż diplodokidy czy brachiozaurydy. Nie znam się zbytnio i niezbyt mnie interesują wymiary. W każdym razie wg wikipedii źródłem jest str. 201 pracy (nie mam jej):
Foster, J. (2007). Jurassic West: The Dinosaurs of the Morrison Formation and Their World. Indiana University Press

Paul (2010) daje C. supremus 18 m i 23 t. Łatwo obliczyć, że kamarazaur o wymiarach linearnych większych o 27,(7) % byłby ok. 2 razy cięższy, tj. ok. 48 t.
Np. taki berliński żyrafatytan ma mniej niż 23 m.
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

ODPOWIEDZ