Strona 1 z 1

gryz Dunkleosteus terrelli

: 30 listopada 2006, o 09:05
autor: d_m
Feeding mechanics and bite force modelling of the skull of Dunkleosteus terrelli, an ancient apex predator

Biology Letters

Philip S.L. Anderson & Mark W. Westneat

Abstract:
Placoderms are a diverse group of armoured fishes that dominated the aquatic ecosystems of the Devonian Period, 415–360million years ago. The bladed jaws of predators such as Dunkleosteus suggest that these animals were the first vertebrates to use rapid mouth opening and a powerful bite to capture and fragment evasive prey items prior to ingestion. Here, we develop a biomechanical model of force and motion during feeding in Dunkleosteus terrelli that reveals a highly kinetic skull driven by a unique four-bar linkage mechanism. The linkage system has a high-speed transmission for jaw opening, producing a rapid expansion phase similar to modern fishes that use suction during prey capture. Jaw closing muscles power an extraordinarily strong bite, with an estimated maximal bite force of over 4400N at the jaw tip and more than 5300N at the rear dental plates, for a large individual (6m in total length). This bite force capability is the greatest of all living or fossil fishes and is among the most powerful bites in animals.
Gazeta.pl pisze:SzczÄ?ki wszech czas??w

Wymar??a ryba z gatunku Dunkleosteus terrelli by??a najwiÄ?kszym podwodnym drapie??nikiem wszech czas??w. Jej szczÄ?ka zaciska??a siÄ? z si??Ä? ponad piÄ?ciu ton, dwukrotnie wiÄ?kszÄ? ni?? u wsp????czesnego rekina ludojada - szacujÄ? ameryka??scy naukowcy z Muzeum Fielda i Uniwersytetu w Chicago.

MierzÄ?cy 10 metr??w i wa??Ä?cy ponad 3,5 tony drapie??nik grasowa?? w morzach i oceanach ??wiata 400-360 mln lat temu. Nale??a?? do tzw. ryb pancernych, kt??rych g??owÄ? oraz wiÄ?kszÄ? czÄ???Ä? tu??owia os??ania?? mocny pancerz z du??ych p??yt.

Naukowcy na podstawie zachowanych skamielin czaszki (na zdjÄ?ciu) zrekonstruowali jej muskulaturÄ?. Okazuje siÄ?, ??e szczÄ?ka nie tylko zaciska??a siÄ? z morderczÄ? si??Ä?, ale tak??e mog??a b??yskawicznie siÄ? rozwieraÄ? (w czasie jednej piÄ?Ä?dziesiÄ?tej sekundy). To tworzy??o ogromnÄ? si??Ä? ssÄ?cÄ? wciÄ?gajÄ?cÄ? ofiarÄ? do wnÄ?trza paszczy. - Bardzo rzadko ryba ma jednocze??nie mocny i szybki chwyt - twierdzÄ? badacze. W przypadku Dunkleosteus terrelli by??o to mo??liwe, gdy?? inna grupa miÄ???ni kontrolowa??a zamykanie, a inna otwieranie szczÄ?ki.

W czasach, gdy ??y??a, ryba nie mia??a r??wnych sobie przeciwnik??w. Nie by??a wybredna, zjada??a wszystko, czego dopad??a. ??ywi??a siÄ? te?? zapewne przodkami wsp????czesnych rekin??w, kt??re mog??y zwiÄ?kszyÄ? rozmiary i opanowaÄ? oceany dopiero wtedy, gdy ich pogromca wymar?? z niejasnych dla naukowc??w powod??w.

Szczeg????y bada?? publikuje "Biology Letters", pismo Towarzystwa Kr??lewskiego w Londynie.

Obrazek

: 30 listopada 2006, o 11:37
autor: Xyphactinus
Z tym najwiÄ?kszym podwodnym drapie??nikiem wszech czas??w to przesadzili, ale generalnie bardzo ciekawy news, daje wyobra??enie o potworno??ci dunkleosteusa.

: 30 listopada 2006, o 13:03
autor: Tomasz
WiÄ?kszy by?? raczej Carcharodon megalodon

: 30 listopada 2006, o 14:16
autor: dilong
Ale ta ryba ma si??Ä? zacisk szczÄ?k. Tylko ??????w i krokodyl majÄ? wiÄ?kszy zacisk w??r??d wsp????czesnych zwierzÄ?t.

: 30 listopada 2006, o 20:21
autor: misio
dilong pisze:Ale ta ryba ma si??Ä? zacisk szczÄ?k. Tylko ??????w i krokodyl majÄ? wiÄ?kszy zacisk w??r??d wsp????czesnych zwierzÄ?t.
A nie rekin?

: 30 listopada 2006, o 22:17
autor: Xyphactinus
Od razu widaÄ?, ??e nie czyta??e??, a przynajmniej niezbyt uwa??nie:
Jej szczÄ?ka zaciska??a siÄ? z si??Ä? ponad piÄ?ciu ton, dwukrotnie wiÄ?kszÄ? ni?? u wsp????czesnego rekina ludojada
Zdziwi??em siÄ? natomiast, ??e ??????w ma takÄ? wielkÄ? si??Ä? zgryzu. Czy chodzi tu o ??????wia jaszczurowatego albo sÄ?piego? Przecie?? ??????w ??????wiowi nier??wny.

: 1 grudnia 2006, o 13:17
autor: Sebastian
Z archeowie??ci:
Pradawna ryba z potÄ???nymi szczÄ?kami
??yjÄ?ca 400 milion??w lat temu ryba pancerna z gatunku Dunkleosteus terrelli potrafi??a ugry??Ä? z si??Ä? 5 tysiÄ?cy niuton??w - ujawni??y badania ameryka??skich uczonych, kt??rych wyniki opublikowa??o brytyjskie pismo Biology Letters. ??adna ??yjÄ?ca ryba nie potrafi zaciskaÄ? szczÄ?k z takÄ? si??Ä?. Wsp????czesny rekin ludojad robi to zaledwie z po??owÄ? si??y Dunkleosteusa.

Pradawna ryba ustÄ?puje jednak niekt??rym zwierzÄ?tom lÄ?dowym. UchodzÄ?cy za najstraszliwszego lÄ?dowego drapie??nika ery dinozaur??w Tyranosaurus rex zaciska?? szczÄ?ki z si??Ä? 13 tysiÄ?cy niuton??w.

SzczÄ?ki Dunkleosteusa by??y nie tylko mocne, ale i niezwykle szybkie. Potrafi?? otworzyÄ? paszczÄ? w 1/50 sekudny, co tworzy??o znacznÄ? si??Ä? ssÄ?cÄ?, utrudniajÄ?cÄ? ofierze ucieczkÄ?. DziÄ?ki swoim szczÄ?kom majÄ?cy oko??o 10 metr??w d??ugo??ci Dunkleosteus by?? postrachem pradawnych m??rz.

Na podstawie BBC. Do tekstu do??Ä?czone jest zdjÄ?cie skamienia??ej szczÄ?ki Dunkleostusa i rekonstrukcja morderczej ryby.

: 2 grudnia 2006, o 16:13
autor: dilong
Ciekawe, czy tej rybie m??g?? zagroziÄ? inny Dunkleusteus.

: 2 grudnia 2006, o 20:04
autor: pepo13
Mo??liwe, ??e tak..pewnie toczy??y miÄ?dzy sobÄ? zaciÄ?te walki.

: 3 grudnia 2006, o 14:51
autor: dilong
A mo??e by??y kanibalistami. Czy sÄ? dowody tej??e teorii?

: 3 grudnia 2006, o 19:16
autor: Xyphactinus
O ile siÄ? nie mylÄ?, nie ma na to dowod??w. Walki prawdopodobnie ze sobÄ? toczy??y, gdy?? dunkleosteus by?? dominujÄ?cym drapie??nikiem swoich czas??w.
Nie ma te?? s??owa "kanibalista". M??wi siÄ? "kanibal".

: 5 grudnia 2006, o 15:48
autor: Pawfunia
Gdzie?? czyta??em ??e w jednym szkielecie Dunkleosteusa znaleziono niestrawione tarczki m??odego osobnika.

: 5 grudnia 2006, o 18:27
autor: dilong
Replay teorii kanibalizmu (jak by??o u celofyza)? Chyba w??a??nie te szczÄ?tki zainspirowa??y scenÄ? w "Powr??t dinozaur??w: Potwory na fali".

Re: gryz Dunkleosteus terrelli

: 26 grudnia 2010, o 23:55
autor: Darek M
5000 N to nie jest 5 ton. To jest ok. 500 kg

Re:

: 15 grudnia 2015, o 18:58
autor: Suchomim
Tomasz pisze:WiÄ?kszy by?? raczej Carcharodon megalodon
Tak i to sporo. Jednak w swoich czasach był do największy drapieżnik i ogólnie (najprawdopodobniej) największa ryba pancerna. Carcharodon megalodon to natomiast największa znana drapieżna ryba i jeden z największych drapieżników jakie istniały.