[Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Wszystko o krwiożerczych "stopach bestii"
Awatar użytkownika
Tomasz
Kredowy tyranozaur
Kredowy tyranozaur
Posty: 2171
Rejestracja: 30 października 2006, o 15:16
Lokalizacja: Międzychód

[Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Tomasz »

Aktualna wersja: http://encyklopedia.dinozaury.com/index.php/Spinosaurus


Spinosaurus (spinozaur)

Wielkość:
- długość: 14-17 m (?21 m)
- masa: 6-8 t (?15-20 t)
Występowanie:
- czas: alb-wczesny cenoman, 107-96 Ma
- miejsce: Egipt, Maroko, Algieria, Tunezja, ?Niger i ??Kenia (północna Afryka)
Klasyfikacja:
Saurischia
Theropoda
Tetanurae
Spinosauroidea
Spinosauridae
Spinosaurinae

Wstęp
Spinosaurus to rodzaj teropoda, który żył od albu do wczesnego cenomanu, 107-96 milionów lat temu na terenach obecnej północnej Afryki. Był to pierwszy rodzaj egipskiego dinozaura, odkryty na początku XX wieku, a opisany przez niemieckiego paleontologa Ernsta Stromera trzy lata później. Pierwszy i jak dotąd najbardziej kompletny okaz został zniszczony podczas nalotów bombowych na Berlin w czasie II wojny światowej. Choć Spinosaurus jest dobrze znany przez wielbicieli dinozaurów głównie z powodu jego wielkości, nietypowego żagla i wydłużonej krokodylej czaszki, to obecnie w posiadaniu naukowców znajduje się niewiele i w dodatku bardzo fragmentarycznych szczątków, składających się z kości czaszki, kręgów i żeber. Cechą wyróżniającą spinozaura od innych teropodów były bardzo wysokie kręgi grzbietowe osiągające wysokość do 2 metrów. Prawdopodobnie były pokryte skórą tworząc "żagiel" lub garb, być może używany do termoregulacji lub zwabiania partnerek. Obecnie wiadomo, że gad ten jest największym jak dotąd poznanym teropodem, większym niż Tyrannosaurus, Mapusaurus czy Giganotosaurus. Według szacunków mógł osiągać nawet 17 metrów i 7 ton wagi, na co wskazują opisane w 2005 roku szczątki największego osobnika z formacji Kem Kem.

Klasyfikacja
Spinozaur dał nazwę nowej rodzinie Spinosauridae utworzonej przez Stromera w 1915 roku, do której zalicza się również angielskie Baryonyx i Suchosaurus, brazylijskiego Irritator, nigeryjskie Suchomimus i Cristatusaurus oraz tajlandzkiego Siamosaurus. Spinosaurus jest najbliżej spokrewniony z Irritator, m.in. ponieważ obaj posiadają charakterystyczne proste, kołkowate zęby, dlatego też reprezentują podrodzinę Spinosaurinae (Holtz i in., 2004). Jednak w 2003 roku Oliver Rauhut zasugerował, że holotyp Spinozaura był chimerą karcharodontozauryda podobnego do Acrocanthosaurus (kręgi) i dużego teropoda podobnego do Baryonyx (szczęka i zęby). Nie zostało to jednak potwierdzone w późniejszych badaniach (Holtz i in., 2004; Dal Sasso i in., 2005).

Historia odkryć i gatunki
Pierwsze kości spinozaura odkryto w osadach egipskiej formacji Baharija w 1912 roku i opisano trzy lata później (Stromer, 1915). Kolejne dość fragmentaryczne szczątki z tej samej formacji składające się z kręgów i kości kończyn tylnych (??) Stromer (1934) wyznaczył jako "Spinosaurus B". Błędnie uznał, że posiadają wystarczająco dużo odmiennych cech by utworzyć nowy gatunek w obrębie tego rodzaju; obecnie wiadomo, że mogły one należeć do Carcharodontosaurus (Sereno i in., 1998) lub Sigilmassasaurus (Russell, 1996). Obecnie znane są dwa gatunki S. aegyptiacus (egipski kolczasty jaszczur) i S. maroccanus (marokański kolczasty jaszczur). W 1996 roku Dale Russell opisał nowy gatunek na podstawie kości odkrytych w osadach marokańskiej formacji Kem Kem. Za cechy odmienne uznał jedynie nieznacznie wydłużone kręgi szyjne. Jednak w dalszych pracach (Sereno i in., 1998; Mortimer, 2004; Dal Sasso i in., 2005) różnice proporcji kręgów tłumaczono różnicami fazy wzrostu poszczególnych osobników i synonimizowano gatunek marokański z egipskim. Albowiem Thomas Holtz i inni w 2004 roku uznali gatunek Russella za ważny.

Obrazek
Obrazek
rekonstrukcja szkieletu spinozaura (ze strony http://www.courseware.e-education.psu.edu)


Okazy
Obecnie znanych jest pięć okazów Spinosaurus:
  • IPHG 1912 VIII 19 to holotyp opisany przez Stromera w 1915, zniszczony podczas alianckich nalotów bombowych na Berlin podczas II wojny światowej. Był to prawdopodobnie osobnik niedojrzały, który przez śmiercią mierzył około 14 metrów i ważył około 6,5 tony. Składał się z: fragmentu szczęki, niekompletnej kości zębowej, kości płatowej i kątowej, dziewiętnastu zębów, łuku neuralnego kręgu obrotowego, środkowego kręgu szyjnego, czterech kręgów grzbietowych, trzech grzbietowych łuków neuralnych, czterech żeber, siedmiu gastralii, niekompletnego piątego kręgu krzyżowego, trzonów drugiego i trzeciego kręgu sakralnego oraz dalszego kręgu ogonowego. Oszacowano, że cała czaszka mierzyła ok. 1,45 metra, a żuchwa ok. 1,34 metra.
  • CMN 50791 to holotyp drugiego gatunku opisany przez Russella w 1996 odkryty w osadach formacji Kem Kem. Wraz z paratypami (CMN 41768, 50790, 50813 i 50832-33) zawierał: trzy centralne kręgi szyjne, dwa szyjne "żebra", bliższy grzbietowy łuk neuralny, bliższy i centralny fragment kości zębowej oraz ząb. Dzięki porównaniom długości kręgów szyjnych z okazem Stromera, można wywnioskować, że był o 5% większy.
  • MNHN SAM 124-128, okaz opisany przez Taqueta i Russella w 1998 roku, odkryty w algierskim regionie Gara Samani składa się z: niekompletnej kości przedszczękowej i szczękowej, fragmentu kości zębowej, dwóch trzonów kręgów szyjnych oraz grzbietowego łuku neuralnego. Był to osobnik dojrzały, mierzący około 14 metrów długości z 1,45 metrową czaszką, ważący około 6 ton.
  • OMdN nBM231, tunezyjski osobnik odkryty w osadach formacji Chenini i opisany przez Buffetauta i Ouaja w 2002 roku to tylko bliższy fragment kości zębowej, zbliżonej wielkością do okazu typowego.
  • MSNM V4047 opisany przez włoskiego paleontologa Cristiano Dal Sasso z Muzeum Historii Naturalnej Civic w Milanie i innych naukowców w 2005 roku jest największym jak dotąd odkrytym osobnikiem spinozaura. Sama czaszka mierzyła około 1,75 metra, a całe zwierze mierzyło około 17 metrów długości i ważyło 8 ton masy ciała, choć z początku uważano, że mógł osiągać nawet 21 metrów. Odkryto jedynie kość przedszczękową oraz niekompletną kość szczękową i nosową, choć w tej samej pracy przypisano do niego również kolejny fragment kości nosowej o numerze katalogowym UCPC-2.
Na terenie całej północnej Afryki znajduje się mnóstwo zębów przypisywanych spinozaurowi, które trafiają najczęściej do nielegalnej sprzedaży.

Środowisko
Obszar występowania spinozaura obejmuje prawie całą północną Afrykę. Spinozaury zamieszkujące północny Egipt mogły żyć w pobliżu lasów namorzynowych, polując w pobliżu wody na wodne gady i płazy lub ryby. Obok tego wielkiego drapieżcy żyły zapewne takie teropody jak Carcharodontosaurus, Deltadromeus/Bahariasaurus, zauropody jak Paralititan, Aegyptosaurus i Rebbachisaurus, krokodyle jak Stomatosuchus i ryba latimeriokształtna Mawsonia.

Odżywianie
To czy spinozaur jest głównie drapieżnikiem, padlinożercą czy rybożercą (na co wskazuje krokodyla budowa szczęk i prosty kołkowate zęby) nie jest do końca pewne. Rybożerność opiera się na badaniach Chariga i Milnera z 1997 roku dotyczących Baryonyx. Oba te rodzaje posiadają anatomię czaszki podobną do tej u krokodyli. Możliwe jednak, że spinozaurydy były zarówno mięso i rybożerne (Paul, 1988), na co wskazuje niestrawiony pokarm pochodzenia rybnego oraz kości młodych iguanodonów odkryte w okolicy klatki piersiowej Baryonyx oraz ząb południowoamerykańskiego spinozauryda, który utkwił w kości pterozaura (Buffetaut i in., 2004). Podobnie jak dzisiejsze drapieżniki, również spinozaur nie gardził świeżą padliną.

Obrazek
łeb Spinosaurus (autorstwa Steveoc 86)

Wielkość
Już od odkrycia pierwszych kości w 1912 roku, Spinosaurus był najbardziej prawdopodobnym kandydatem do tytułu najdłuższego i najcięższego teropoda, chociaż fakt ten nie dotarł do mniej zafascynowanych paleontologią fanów dinozaurów, aż do premiery filmu "Park Jurajski III" w 2001 i opisania zdecydowanie największego osobnika w 2005 roku. Już dawno temu Friedrich von Huene (1926) i Donald F. Glut (1982) uznali spinozaura za największego teropoda z masą 6 ton i długością do 15 metrów. W 1988 roku Gregory S. Paul w swojej książce pt. "Predatory Dinosaurs of the World" opisał 15 metrowego spinozaura lecz z nieco mniejszą masą. Ostatnie szacunki oparte na najnowszych badaniach wskazują, że gad ten mógł osiągać do 17 metrów i 8 ton. Francois Therrien i Donald Henderson w 2007 roku w pracy na temat długości czaszek teropodów, po odpowiednich obliczeniach uznali dotychczasowe wymiary za niepoprawne. Według nich poprawne wymiary to 14,5 metra długości i nawet ponad 20 ton wagi! Dane te zostały jednak nieoficjalnie skrytykowane przez Mortimera. Według niego autorzy pracy porównali spinozaura z zbyt daleko spokrewnionymi teropodami takimi jak tyranozaurydy i karnozaury, które rosły w innym tempie i posiadały stosunkowo inną budowę. Rozstrzygnięciem sporu będzie na pewno odkrycie bardziej kompletnego osobnika.

Budowa czaszki i szczęk
Największa jak dotąd odkryta (niekompletna) czaszka mierząca około 1,75 metra posiadała wąskie i podłużne szczęki z prostymi stożkowatymi zębami. Po każdej stronie kości przedszczękowej mieściło się ich sześć lub siedem i po 12 w obu kościach szczękowych. Drugie i trzecie zęby kości przedszczękowej podobnie jak dwa pierwsze z kości szczękowej i drugi, trzeci i czwarty ząb z kości zębowej były widocznie większe od pozostałych. Były one jednak tak ułożone by przy zamykaniu szczęk nie kolidowały ze sobą.

Żagiel
Żagiel spinozaura był niezwykły, choć inne dinozaury takie jak ornitopod Ouranosaurus czy zauropody Amargasaurus i Agustinia wytworzyły podobne struktury kostne. Podobne twory posiadały także permskie synapsydy takie jak Dimetrodon i Edaphosaurus, które żyły dużo wcześniej niż pierwsze dinozaury. U spinozaura wyrostki kolczyste kręgów grzbietowych tworzące żagiel (siedem do jedenastu razy dłuższe od wyrostków na innych kręgach tego gada (Molnar i in., 1990) były znacznie masywniejsze i szersze niż prętowate wyrostki ww pelykozaurów. Żagiel spinozaura jest więc cechą wytworzoną niezależnie u każdego spośród wymienionych gadów czyli analogiczną. Jack Bowman Bailey uznał, że żagiel nie był delikatną ozdobą pokrytą cienką warstwą skóry, a przedłużeniem grzbietu zwierzęcia, pokrytym mięśniami lub ścięgnami. Jego funkcja jest nieznana, choć zaproponowano kilka hipotez według których był "narzędziem" do termoregulacji temperatury ciała, jednak bardzo prawdopodobne, że dinozaury były stałocieplne. Żagiel mógł służyć także do przyciągania samic i odstraszania skromniej obdarzonych rywali. Nie wykluczone, że żagle łączyły obie te funkcje.

Jeśli żagiel był obficie unaczyniony, a dinozaury były zmiennocieplne, spinozaur mógłby używać swojego żagla do nagrzania się w chłodniejsze, nie zachmurzone dni, zaś ochładzać organizm w czasie upałów stając tak by wiatr opływał jego "ozdobę". Możliwe, że zarówno Spinosaurus jak i Ouranosaurus wykorzystywały swoje "twory" do termoregulacji, gdyż oba zamieszkiwały suche, pustynne obszary obecnej Pustyni Sahary. Duże zwierzęta zmiennocieplne z powodu stosunkowo małej powierzchni skóry do masy ciała, muszą zdecydowanie dłużej wygrzewać się na słońcu. Żagle tych dinozaurów dawały właścicielom znacznie większą powierzchnie nagrzewania w stosunku do małej masy tego "tworu".

Podobnie jak współczesne zwierzęta stosują swoje rogi, poroże lub kontrastową barwę podczas okresu godowego, również i spinozaur mógł używać swojego żagla by zainteresować wybredne samice. Przy założeniu, że ozdoba ta rosła przez całe życie, samiec o większym i bardziej okazałym żaglu mógł wydawać się silniejszy lub zdrowszy. Możliwe także, że żagle w czasie zalotów napełniały się krwią w celu lepszej prezentacji lub w razie rywala ataku.

Postawa
Choć tradycyjnie uważa się, że teropody poruszały się na dwóch kończynach, równoważąc masę przedniej części ciała długim ogonem, to już w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku pojawiły się teorie na temat postawy czworonożnej u spinozaura (Halstead, 1975; Glut, 1982). Potwierdzeniem miało być odkrycie Baryonyx o długich i krzepkich przednich kończynach, zdolnych do udźwignięcia dużego ciężaru ciała tego dinozaura. Teoria ta została jednak mocno skrytykowana, choć nie zaprzeczano, że spinozaurydy mogły czasami przysiąść wspierając się przednimi kończynami (Charig i Milner, 1997). Jednak nawet dzisiaj gdzieniegdzie produkuje się figurki spinozaura w pozycji czworonożnego mięsożercy.

Spinozaur w kulturze masowej
Drapieżnik ten już od dawna przedstawiany był w książkach popularnonaukowych o dinozaurach, lecz dopiero niedawno pojawiły się dokładniejsze informacje umożliwiające dokładniejszy opis zwierzęcia. Od przełomowej rekonstrukcji Lapparenta i Lavocata z 1955 roku, spinozaura wyobrażano sobie jako dużego teropoda z dużą, silną czaszką jak u innych wielkich drapieżców, krokodylimi szczękami i charakterystycznym grzbietowym żaglem, choć czasami w pozycji czworonożnej. Spinozaur wystąpił w filmie Park Jurajski III z 2001 roku, w którym to przedstawiono go jako większego i silniejszego niż Tyrannosaurus. Wręcz w jednej z scen spinozaur po długiej walce pokonuje tyranozaura wykręcając mu kark. W rzeczywistości tego typu pojedynek nie mógł mieć miejsca ponieważ teropody te dzieli nie tylko odległe miejsce występowania ale i kilkadziesiąt milionów lat czasu. Jednakże scena ta wywołała niemałe kontrowersje wśród fanów T-reksa. Kolczasty jaszczur wystąpił również w grach Jurassic Park: Operation Genesis i Zoo Tycoon: Dinosaur Digs, w których także był dominującym drapieżcą.

Spinosaurus aegyptiacus Stromer, 1915
=Spinosaurus marrocanus Russell, 1996


Obrazek
Autorem rekonstrukcji jest Artur Weasley (Nobu Tamura)
Ostatnio zmieniony 28 maja 2009, o 20:02 przez Tomasz, łącznie zmieniany 9 razy.
Tomasz Sokołowski

Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem!

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7009
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Post autor: nazuul »

Opis wyglada bardzo porządnie, całego przejrzę dokładnie później, ale na początek to:

1) jeśli już hostujesz, wypadało by podac źródło oryginalnego obrazka :wink:
2) łeb S. aegyptianicus - źle napisane: aegyptiacus
3) łeb S. maroccanicus (maroccanus) to chyba jakis żart. :lol:
4) bardzo prawdopodobnie jest, Ĺźe:
Spinosaurus aegyptiacus Stromer, 1915
=Spinosaurus marrocanus Russell, 1996

5) "Autorem rekonstrukcji jest Artur Weasley". AKA Nobu Tamura :wink: Nie wiem ktĂłre to prawdziwe nazwisko

6) miejsce: jeszcze podobno Kenia, choc to mi wygląda skrajnie niepewnie:
Mortimer pisze:Turonian-Santonian, Late Cretaceous
Turkana Grits, Kenya
? material (Weishampel, 1990)

Awatar użytkownika
Tomasz
Kredowy tyranozaur
Kredowy tyranozaur
Posty: 2171
Rejestracja: 30 października 2006, o 15:16
Lokalizacja: Międzychód

Post autor: Tomasz »

1) zrobione
2) poprawiłem
3) poczekaj aż się pan Russel dowie :mrgreen: (poprawiłem, a raczej usunąłem :P)
4) zrobione
5) to rĂłwnieĹź
6) dopisałem
Tomasz Sokołowski

Koniecznie zapoznaj się z Regulaminem!

Ag.Ent
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 2125
Rejestracja: 19 marca 2009, o 20:55
Imię i nazwisko: Tomasz Skawiński
Lokalizacja: Wrocław

Post autor: Ag.Ent »

Olivier Rauhut zasugerował (...)
Olivier czy Oliver?
(...) (Molnar i in., 1990)) były znacznie...
(Molnar i in., 1990) <- zbędny jeden nawias
... masywniejsze i szersze niż prętowate wyrostki ww pelykoaurów.
ww. pelykozaurĂłw.
Scena ta wywołała nie małą kontrowersje...
niemałe kontrowersje

Tyle wypatrzyłem na razie :)

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7009
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: nazuul »

Tomasz pisze:kolakantimorfy Mawsonia.
Coelacanthimorpha to po polsku latimeriopodobne

Jeszcze mam zastrzeżenia co do rekonstrukcji szkieletu - on wygląda jakby miał się zaraz przewrócić pyskiem na ziemie - to pewne 14-metrowy spino z wizji Therriena i Hendersona. Za to na >tej stronie znalazłem rekonstrukcje Scotta Hartmanna - moim zdaniem lepsza i nawet holotyp jest. Ponieważ jest za duża, to ją zmiejszyłem:
http://i41.tinypic.com/2ptp1z7.jpg

Awatar użytkownika
szerman
Neogeński mastodont
Neogeński mastodont
Posty: 4045
Rejestracja: 23 czerwca 2009, o 10:40
Imię i nazwisko: Marcin Szermański
Lokalizacja: B-B

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: szerman »

Super opis! :D
Tomasz pisze:Stromer (1934) wyznaczył jako "Spinosaurus B".

Brak kursywy.
Tomasz pisze:Ĺťagiel
Może powinno nazywać się ten twór garbem, a nie żaglem? Przecież kręgi spinozaura miały znaczną szerokość, pustą przestrzeń chyba powinna wypełniać jakaś tkanka. Słowo żagiel kojarzy się raczej z samą skórą, która łączyła te kręgi. PS Tak samo jest w Twoim opisie Hypacrosaurus.
Tomasz pisze:(...) były znacznie masywniejsze i szersze niż prętowate wyrostki ww pelykozaurów.
Czy forma "pelikozaur" jest również poprawna? Pytam tak przy okazji, z ciekawości.

Poprawki wprowadzone. nazuul

antek sobol
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 1
Rejestracja: 7 maja 2012, o 18:27

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: antek sobol »

spinozaur nazwa spinozaur znaczenie kolczasty jaszczur 97,5miliona lat temu,póżna kreda miejsce egipt maroko skamieniałości kilka niekompletnych szkieletuw.,,SPINOZAUR''.NAJDŁUŻSZY MIĘSOŻERCA.

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7009
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: nazuul »

Po dwóch miesiącach intensywnych prac Kamila Kamińskiego i moich opis gotowy:
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/i ... pinosaurus

Miała to być tylko szybka aktualizacja robiona przy okazji a wyszło jednak trochę więcej, bo ciekawość zwyciężyła. Są wszystkie bajery: gruntownie(?) paleobiologia - w tym wiele pomysłów z blogów - Cau i Duane Nash, dokładna mapka, diagnoza z komentarzem, problemy z FSAC-KK 11888 i ocena (konia z rzędem kto stwierdzi, co właściwie zawiera "neotyp"), dużo obrazków (+galeria bo się niektóre nie zmieściły a także wstawki humorystyczne - Nyansaurus).
Mimo usunięcia sporej ilości oryginalnej tekstu Tomasza Sokołowskiego, wyszło trzecie z najdłuższych haseł o rodzajach (spinozaur przebił tyranozaura, ale jest dwa razy krótszy od torozaura i cztery od triceratopsa).
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Utahraptor
Moderator
Moderator
Posty: 2472
Rejestracja: 22 października 2007, o 18:29

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Utahraptor »

Imponujące!
Biologia, UW

Awatar użytkownika
Ti58
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 245
Rejestracja: 8 czerwca 2020, o 21:29
Lokalizacja: Polska
Kontakt:

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Ti58 »

Najwiekszy osobnik, BMNH R 16421 ma 15.4 m, MSNM V4047 ma 15.1 m
Anchiornis :)

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7009
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: nazuul »

Może. Evers i in. (2015) przekonali mnie, że są dwa spinozaurydy a jeżeli tak, to BMNH R 16421 różni się od holotypu Spinosaurus, więc może być Sigilmassasaurus a przynależność MSNM V4047 jest wówczas niepewna. Na temat nowych danych i hipotezy Sigilmassasaurus=Spinosaurus nie wyrobiłem sobie jeszcze zdania. Zob.
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/i ... ldid=25371
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/i ... ldid=25373
Aktualnie Kamil Kamiński aktualizuje ww. hasła (linki do aktualnych wersji, gdzie jest o poruszonym przez Ciebie zagadnieniu).
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
Ti58
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 245
Rejestracja: 8 czerwca 2020, o 21:29
Lokalizacja: Polska
Kontakt:

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Ti58 »

nazuul pisze:
9 czerwca 2020, o 11:58
Może. Evers i in. (2015) przekonali mnie, że są dwa spinozaurydy a jeżeli tak, to BMNH R 16421 różni się od holotypu Spinosaurus, więc może być Sigilmassasaurus a przynależność MSNM V4047 jest wówczas niepewna. Na temat nowych danych i hipotezy Sigilmassasaurus=Spinosaurus nie wyrobiłem sobie jeszcze zdania. Zob.
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/i ... ldid=25371
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/i ... ldid=25373
Aktualnie Kamil Kamiński aktualizuje ww. hasła (linki do aktualnych wersji, gdzie jest o poruszonym przez Ciebie zagadnieniu).
Co ciekawe Ibrahim uważa, że sigilmassasaurus jest synonimem spinosaurus
I w 2014 tak, uważal, i teraz tak uważa
Anchiornis :)

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Dino »

Nazwy rodzajowe łacińskie piszemy z dużej litery, więc Spinosaurus, ale po polsku już: spinozaur.

Awatar użytkownika
Ti58
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 245
Rejestracja: 8 czerwca 2020, o 21:29
Lokalizacja: Polska
Kontakt:

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Ti58 »

Zla rekonstrukcja
Anchiornis :)

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Dino »

Jest dobra rekonstrukcja w tekście:
http://encyklopedia.dinozaury.com/index ... przypisany

Awatar użytkownika
Ti58
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 245
Rejestracja: 8 czerwca 2020, o 21:29
Lokalizacja: Polska
Kontakt:

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Ti58 »

Czy oxalaia jest synonimem Spinozaura?
Anchiornis :)

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Dino »

Tak sugerują ostatnie badania: http://www.forum.dinozaury.com/viewtopi ... 460#p67460
Problem tkwi jednak we fragmentaryczności holotypu oksalaii: http://encyklopedia.dinozaury.com/index.php/Oxalaia
Moim zdaniem oksalaia okaże się nomen dubium, o ile nie zostaną znalezione kompletniejsze szczątki.

Awatar użytkownika
Ti58
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 245
Rejestracja: 8 czerwca 2020, o 21:29
Lokalizacja: Polska
Kontakt:

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Ti58 »

Uwaza sie, ze Ameryka Poludniowa oddzielila sie od Afryki 115 mln lat temu, tylko ze Spinozaur dobrze plywa

Sigilmassasaurus juz wydaje sie byc nomen dubium
Ja bym zrobil tak:
Genus Spinosaurus
- Species S. aegyptiacus
- Species S. brevicollis
- Possible species S. quilombensis
Anchiornis :)

Awatar użytkownika
Dino
Administrator
Administrator
Posty: 3801
Rejestracja: 13 marca 2006, o 20:45
Imię i nazwisko: Łukasz Czepiński
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Dino »

Gatunki również muszą być diagnostyczne. Jeśli sigilmassazaur i oksalaia są niediagnostyczne jako osobne monotypowe rodzaje, to siłą rzeczy jako gatunki też są niediagnostyczne (nie zasługują na osobne nazwy nawet w obrębie rodzaju spinozaur). O ile synonimika bliskich geograficznie i czasowo taksonów jest logiczna (jak np. spinozaur i sigilmassazaur), o tyle synonimika szczątkowego materiału pochodzącego z względnie odległego regionu już nie jest hipotezą parsymoniczną (oszczędną). Może w premaxillae oksalai nie mamy żadnych cech diagnostycznch, ale w reszcie szkieletu już by się takie znalazły. Czekać zatem należałoby na bardziej kompletny materiał z Brazylii, który dałoby się przypisać do już obecnego holotypu Oxalaia (czyli np. kompletna czaszka).

Awatar użytkownika
Ti58
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 245
Rejestracja: 8 czerwca 2020, o 21:29
Lokalizacja: Polska
Kontakt:

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Ti58 »

Roznica miedzy spinozaurem i sigilmassazaurem jest, mala, ale jest. Nie wydaje mi sie, ze oksalaia jest spinozaurem.
Anchiornis :)

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Danu »

Czy mógłby ktoś otworzyć suplement dotyczący szacunków wymiarów spinozaura robionych przez Ibrahima? Nie otwiera mi się ten plik jakiś problem z rozszerzeniem.... mógłby ktoś sprawdzić i wrzucić te dane w formie zdjęcia? Chodzi o suplement z pracki 2020 Ibrahim et al. O ogonie spinozaura (dotyczący wymiarów)Ibrahim, Maganuco, Simone; Dal Sasso, Cristiano; Fabbri, Matteo; Auditore, Marco; Bindellini, Gabriele; Martill, David M.; Zouhri, Samir; Mattarelli, Diego A.; Unwin, David M.; Wiemann, Jasmina (2020). "Tail-propelled aquatic locomotion in a theropod dinosaur".
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7009
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: nazuul »

Wystarczyło podać linka https://static-content.springer.com/esm ... 4_ESM.xlsx
Albo np. podać DOI oraz "Supplementary Data 2"
Załączniki
41586_2020_2190_MOESM4_ESM.ods
(16.23 KiB) Pobrany 64 razy
41586_2020_2190_MOESM4_ESM.xls
(16.5 KiB) Pobrany 61 razy
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Danu »

Dzięki! Nie wiem czemu nie mogłem tego odpalić ale mniejsza oto. Wydaje się że ta nowa rekonstrukcja w dużej mierze krótszy ogon niż wcześniej szacowano.
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: Danu »

https://dinopedia.fandom.com/f/p/4400000000000000168
Troche kiepskie źródło ale chodzi mi o te rekonstrukcje jak sądzicie czy jest możliwa opcja dwunożnego spinozaura ? :)
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
nazuul
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Złoty Dinek Kwiecień 2020
Posty: 7009
Rejestracja: 3 grudnia 2007, o 19:51
Imię i nazwisko: Maciej Ziegler
Lokalizacja: Wielkopolska

Re: [Poprawa opisu] Spinosaurus (spinozaur)

Post autor: nazuul »

Nie ma tam podanych żadnych danych a bez nich nie ma o czym dyskutować.
Obrazek
[Stamp: Apsaravis] [Avatar: P. Weimer, CC BY-NC-SA 2.0]

ODPOWIEDZ