Strona 1 z 1

Nowe ciekawostki anatomiczne Eoraptor i Herrerasaurus

: 23 kwietnia 2007, o 20:19
autor: Sebastian
TrochÄ? ko??lawe t??umaczenie (podkre??lonych fragment??w nie rozumia??em):
W skr??cie: Niespodziewanie docierajÄ? do nas nowe informacje na temat wczesnych dinozaur??w- Eoraptor lunensis i Herrerasaurus ischigualastensis. Okaza??o siÄ?, ??e Eoraptor mia?? dobrze wykszta??cony staw szczÄ?kowy, a Herrerasaurus prymitywne (anatomicznie) otwory oczodo??owe. Z tego te?? powodu Herrerasaurus zosta?? umieszczony poza kladem Dinosauria.

Przed tem Eoraptor i Herrerasaurus by??y uwa??ane za bazalne dinozaury gadziomidniczne (Saurischia) lub prymitywne teropody. Por??wnujÄ?c approach is taken here to show, first, that character choice is a major factor behind differing results; only half of the character data critical for each interpretation is incorporated into the opposing analysis.

In that shared portion of data, furthermore, nearly 40 percent of character state scores vary for identical, or comparable, ingroup taxa. Resolving these conflictive interpretations is clearly where future progress will be made in understanding early dinosaur phylogenesis.
??r??d??o: http://www.dinodata.org

: 27 kwietnia 2007, o 13:06
autor: dilong
O kurcze, czyli Herrarasaurus to tylko zaawansowany dinozauromorf? Czyli tak jak Ornitosuchus, ile to jeszcze niespodzianek, czeka na nas, jesli chodzi o granice "dinozauromorf-dinozaur".

: 27 kwietnia 2007, o 13:29
autor: d_m
Herrerazaurydy i eoraptor od poczÄ?tku by??y r????nie umieszczane na drzewie rodowym - jako dinozauromorfy, dinozaury, teropody. Te studium wskazuje na przyczyny tych r????nic, na odpowiednie kierunki dalszych bada??, ale nie podaje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jak zakalsyfikowaÄ? herrerazaurydy i eoraptora. Zainteresowanym mogÄ? przes??aÄ? PDFa (e-mail na priv).

Twoje t??umaczenie Sebastianie wypacza sens, moje (oczywi??cie te?? nie idealne) brzmi tak:
Pokrewie??stwa filogenetyczne wczesnych dinozaur??w: raport por??wnawczy

?šwiat??o dzienne ujrza??y nieoczekiwane nowe dane anatomiczne dla wczesnych dinozaur??w: Eoraptor lunensis i Herrerasaurs ischigualastensis. Eoraptor posiada?? staw ??r??dszczÄ?kowy, a Herrerasaurus - okno proszczÄ?kowe w przedniej czÄ???ci jamy przedniooczodo??owej. WstÄ?pne analizy kladystyczne umiejscawia??y Herrerasaurus na zewnÄ?trz Dinosauria. Od tego czasu, Eoraptor i Herrerasaurus by??y umiejscawiane u podstawy Saurichia albo w??r??d Theropoda w dw??ch wielkoskalowych analizach ilo??ciowych. Podej??cie por??wnawcze jest u??yte tu, by, po pierwsze, pokazaÄ?, ??e wyb??r cech to g????wny czynnik stojÄ?cy za r????nicami w rezultatach; tylko po??owa danych dotyczÄ?cych cech krytycznych dla ka??dej z interpretacji jest u??yta w obu analizach. Co wiÄ?cej, z tych wsp??lnych cech, niemal 40% stan??w cech r????ni siÄ? dla to??samych lub por??wnywalnych grup wewnÄ?trznych. RozwiÄ?zanie tych stojÄ?cych w konflikcie interpretacji to ewidentnie kierunek, w kt??rym w przysz??o??ci bÄ?dÄ? musia??y p??j??Ä? badania, by wyja??niÄ? filogenezÄ? wczesnych dinozaur??w.

: 27 kwietnia 2007, o 13:35
autor: Sebastian
Wiem- m??j english jest trochÄ? (ma??o powiedziane) ko??lawy. Chodzi??o mi tylko o przybli??enie mniej wiÄ?cej o co chodzi :) DziÄ?ki, ??e postanowi??e?? to przet??umaczyÄ?- dziÄ?x :mrgreen: O i jeszcze jedno- dlaczego newsy nie trafiajÄ? na stronÄ????