Dinozauroid.

Dyskusje na temat "strasznych jaszczurów"
CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Dinozauroid.

Post autor: CHESTERAPTOR »

Kanadyjski paleontolog Dale Russel wysunÄ??? hipotezÄ?, wed??ug kt??rej, gdyby dinozaury nie wyginÄ???y, kwestia czasu by??oby osiÄ?gniÄ?cie przez jednego z ich przedstawicieli EQ w??a??ciwego cz??owiekowi. Jak uwa??acie, czy teoria ta jest s??uszna? Ja uwa??am, ??e gdyby nie kosmiczny kamulec, to z gatunk??w takich jak troodon czy saurornithoides wyewoluowa??yby w ko??cu formy z inteligencjÄ? por??wnywalnÄ? do inteligencji cz??owieka. Co o tym my??licie?
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Dakosaurus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 453
Rejestracja: 14 marca 2006, o 14:44
Lokalizacja: Małopolska
Kontakt:

Re: Dinozauroid.

Post autor: Dakosaurus »

CHESTERAPTOR pisze:Kanadyjski paleontolog Dale Russel wysunÄ??? hipotezÄ?, wed??ug kt??rej, gdyby dinozaury nie wyginÄ???y, kwestia czasu by??oby osiÄ?gniÄ?cie przez jednego z ich przedstawicieli EQ w??a??ciwego cz??owiekowi. Jak uwa??acie, czy teoria ta jest s??uszna? Ja uwa??am, ??e gdyby nie kosmiczny kamulec, to z gatunk??w takich jak troodon czy saurornithoides wyewoluowa??yby w ko??cu formy z inteligencjÄ? por??wnywalnÄ? do inteligencji cz??owieka. Co o tym my??licie?
Nie wiem.My??lÄ? ??e, wyewoluowa??y by trochÄ? mniej inteligentne od nas.
Najwy??ej por??wnywalne do szympansa.
Witam wszystkich na tym wspaniałym forum!

http://www.nfsm.eu/news.php -fajna strona o Need for Speed.

Awatar użytkownika
araneae
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 4
Rejestracja: 7 czerwca 2006, o 20:09

Post autor: araneae »

hmmm, szczerze to w og??le ciÄ???ko mi sobie wyobraziÄ? jakiekolwiek zwierze o zdolno??ciach podobnych do ludzkich (na tym etapie zaawansowania) ..my??lÄ?, ??e jeste??my na tyle "indywidualnymi tworami" ewolucji, ??e raczej wydaje mi siÄ? to ma??o prawdopodobne.
nie tweirdze oczywi??cie,??e diznozaury nie rozwine??yby siÄ? na bardzo wysoki poziom, aczkolwiek uwa??am,??e w troche jakims innym kierunku ni?? my. tak,??e ciÄ???ko by by??o por??wnywaÄ?...

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

My??lÄ?, ??e gdyby dinozaury nie wyginÄ???y, prawdopodobnie mog??yby z nich wyewoluowaÄ? formy podobne do ludzkiej, ale napewno nie a?? tak inteligentne. ,,Dinozauroid'' by??by raczej opierzony, posiada??by szczÄ?tkowy ogon, nie mia??by ma??zowin usznych, a jego twarz by??aby zaopatrzona w dzi??b lub kr??tki pysk. NajwiÄ?ksze szanse na wyewoluowanie mia??yby rybo??erne teropody (to miÄ?dzy innymi dziÄ?ki bia??emu miÄ?su powiÄ?ksza siÄ? pojemno??Ä? m??zgu). Nasuwa sie jednak pytanie: czy cz??owiek i inne ssaki by istnia??y :?: Jak wiadomo wiÄ?kszo??Ä? ??redniej wielko??ci teropod??w ??ywi??a siÄ? ma??ymi i ma??o zaawansowanymi (w przeno??ni) ssakami. tak wiÄ?c rzÄ?d ssak??w zakre??la??by siÄ? do poziomu nie cz??owieka,ma??py, czy kangura lecz do szybkobiegajÄ?cych stekowc??w kÄ?sajÄ?cych jadem. My??lÄ?, ??e powstanie czlowieka i innych wy??szych ssak??w (??o??yskowc??w) by??o przypadkiem i gdyby nie jakas g??upia kometa czy gadzia zaraza by??my nie istnieli :!:

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Re: Dinozauroid.

Post autor: Mixs »

CHESTERAPTOR pisze:Kanadyjski paleontolog Dale Russel wysunÄ??? hipotezÄ?, wed??ug kt??rej, gdyby dinozaury nie wyginÄ???y, kwestia czasu by??oby osiÄ?gniÄ?cie przez jednego z ich przedstawicieli EQ w??a??ciwego cz??owiekowi. Jak uwa??acie, czy teoria ta jest s??uszna?
W kwestii formalnej - pomys?? pana Russela nie jest teoriÄ? ani hipotezÄ?.

Ad rem - nie zweryfikujemy tego w praktyce z oczywistych wzglÄ?d??w, wiÄ?c nasze rozwa??ania si??Ä? rzeczy sÄ? ja??owe. Prywatnie wÄ?tpiÄ? - chyba ??e przyjmiemy bezpodstawne za??o??enie, ??e pojawienie siÄ? na Ziemi istot o ludzkim poziomie inteligencji by??o jakÄ??? konieczno??ciÄ? dziejowÄ? :)
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
Katarzyna
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 9
Rejestracja: 1 lipca 2006, o 09:03
Lokalizacja: Wroc??aw

Post autor: Katarzyna »

Hm! To w??a??nie takie typowe gdybanie, mo??na siÄ? zastanawiaÄ?, wysuwaÄ? kolejne argumenty i kontrargumenty. (:
O ile dinozaury nie wyginÄ???yby, to 'doj??cie' to takiego poziomu ( o ile mo??na por??wnywaÄ? dinozaury z nami:>), na jakim my siÄ? obecnie znajdujemy, zajÄ???oby im kolejne miliony lat, podczas, gdy nam wystarczy??o z grubsza 100 000 lat.
A tak w og??le, to mo??e jestem niedouczona, ale bedÄ?c jednÄ? nogÄ? na 5 roku studi??w, zawsze my??la??am, ??e EQ to skr??t od r??wnowagi w jakim?? uk??adzie. ;D
No wiÄ?c, EQ czy IQ?:)

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

EQ to jest stosunek masy m??zgu, do masy cia??a, u cz??owieka, jest najwy??szy i wynosi 7, a dinozaur??w, takich jak np Troodon, by?? r??wny prawie 5.
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

Danu pisze:EQ to jest stosunek masy m??zgu, do masy cia??a, u cz??owieka, jest najwy??szy i wynosi 7, a dinozaur??w, takich jak np Troodon, by?? r??wny prawie 5.
Ekm... Ja siÄ? tam na tym nie znam, ale czy tego EQ to siÄ? przypadkiem nie liczy inaczej dla ssak??w, ptak??w i gad??w? Pytam, bo widzÄ?, ??e np. bambiraptor mia?? BEQ 1.2-1.4 i REQ 12.5-13.8:

http://dml.cmnh.org/2006Feb/msg00176.html
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Ja te?? nie wiem, dok??adnie jak to siÄ? liczy i nie wiem, w jakiej skali jest ta 7 czy ta 5, czyta??em to kiedy??, chyba w Nathional Geographic i utkwi??o mi w pamiÄ?ci.
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
Katarzyna
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 9
Rejestracja: 1 lipca 2006, o 09:03
Lokalizacja: Wroc??aw

Post autor: Katarzyna »

Dobrze wiedzieÄ?.:) Niestety, chemia fizyczna jednak wypacza umys??y student??w (mam na my??li to eq).=]

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Jak bÄ?de mia?? trochÄ? czasu, to sprawdzÄ?, jak siÄ? oblicza to EQ
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

C????, pozwoli??em sobie poszukaÄ? trochÄ? informacji i wprawdzie nadal nie wiem, czy dla r????nych grup oblicza siÄ? to inaczej, ale znalaz??em co?? innego. Ot???? okazuje siÄ?, ??e nie ma zgody co do tego, czy obliczaÄ? EQ dzielÄ?c masÄ? m??zgu przez ca??o??Ä? masy cia??a, czy przez 2/3 tej masy, 3/4 czy mo??e jeszcze jakÄ??? innÄ? warto??Ä?. Mo??e stÄ?d np. r????ne oszacowania EQ dla ssak??w naczelnych wyliczone w tabeli na tej stronie:

http://www.aquaticape.org/eq.html

Co ciekawe, okazuje siÄ? - przynajmniej wg Wikipedii (niestety, strona, na kt??rÄ? siÄ? powo??uje, ju?? nie dzia??a - przynajmniej u mnie) - ??e wed??ug niekt??rych oszacowa?? ten wska??nik jest wy??szy u ryj??wek ni?? u ludzi!

http://en.wikipedia.org/wiki/Encephalization_quotient

Dochodzi do tego jeszcze jeden problem - jakie masy m??zgu przyjmiemy do por??wnania? Bo te r????niÄ? siÄ? nawet u r????nych osobnik??w tego samego gatunku - wspomina o tym choÄ?by Piotr w tym temacie na PFSP:

http://paleontologia.pl.ewolucja.org/fo ... d36510b1fa

?šci??lej rzecz biorÄ?c, m??wi siÄ? tam o wielko??ci m??zgu - ale chyba nie bÄ?dzie nadu??yciem przyjÄ?cie, ??e m??zgi r????niÄ?ce siÄ? wielko??ciÄ? r????niÄ? siÄ? i masÄ??

Czyli w sumie do oblicze?? tego czynnika - i wyciÄ?gania z nich wniosk??w odno??nie inteligencji w??a??ciciela m??zgu - trzeba podchodziÄ? z ostro??no??ciÄ?.
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

To skomplikowane, muszÄ? poszukaÄ? tego artyku??u, on w??a??nie nosi?? tytu?? Dinozauroid.
Tribute to Dinosaurs 2020

d_m

Post autor: d_m »

To jeszcze dopowiem to:

1) M??zg m??zgowi nier??wny - we??my r??wnie ciÄ???kie m??zgi trzech r????nych gatunk??w podobnych rozmiar??w - jeden jest ciÄ???ki ze wzglÄ?du na olbrzymie platy wÄ?chowe, drugi - wzrokowe, trzeci - ze wzglÄ?du na "czÄ???Ä? m??zgu odpowiedzialnÄ? za my??lenie abstrakcyjne" [to tylko takie uproszczenia] - wszystkie majÄ? ten sam EQ, ale ich w??a??ciciele majÄ? skrajnie r????ne IQ.

2) Czy 50-tonowe zwierzÄ? rzeczywi??cie potrzebuje 50 razy ciÄ???szego m??zgu do przeanalizowania tego samego obrazu co zwierzÄ? 1-tonowe? My??lÄ?, ??e decydujÄ?ce znaczenie majÄ? sprawy termoregulacyjne i inne fizjologiczne. Najnowszy procesor nic zmieni odno??nie jako??ci gry Doom I :P

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

Dawid Mazurek pisze: Czy 50-tonowe zwierzÄ? rzeczywi??cie potrzebuje 50 razy ciÄ???szego m??zgu do przeanalizowania tego samego obrazu co zwierzÄ? 1-tonowe?
Rozmiary m??zgu - w wielkim uproszczeniu - zale??Ä? od liczby rzeczy, kt??re musi kontrolowaÄ?. Poniewa?? np. zauropod nie mia?? wiÄ?cej ko??czyn, ani miÄ???ni ni?? np. ma??y dinozaur, tylko po prostu wiÄ?ksze, wystarcza?? mu niewielki m??zg. Mo??e pomocne by??oby takie por??wnanie - czy lotniskowiec albo prom kosmiczny musi mieÄ? wiÄ?kszy komputer ni?? przeciÄ?tny forumowicz, dlatego, ??e sam jest wiÄ?kszy i ciÄ???szy... :-)
Generalni m??zgi skalujÄ? siÄ? wolniej ni?? rozmiary cia??a - np. najwiÄ?kszy m??zg ma kaszalot (ok. 9 kg), a wiÄ?c zaledwie 6-krotnie ciÄ???szy od ludzkiego (a mo??na ??atwo sprawdziÄ? ile razy ciÄ???szy by?? Moby Dick od kapitana Ahaba... :-)

Awatar użytkownika
misio
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 220
Rejestracja: 26 czerwca 2006, o 10:31
Lokalizacja: Sopot
Kontakt:

Post autor: misio »

nie za ma??a ta waga m??zgu?
http://pl.tunele.wikia.com/wiki/Tunele_Wiki - moja własna wiki o serii książek "Tunele" Rodericka Gordona i Briana Williamsa :)

Awatar użytkownika
Krzysztof
Triasowy silezaur
Triasowy silezaur
Posty: 962
Rejestracja: 14 marca 2006, o 15:30
Imię i nazwisko: Krzysztof
Lokalizacja: Bydgoszcz

Post autor: Krzysztof »

misio pisze:nie za ma??a ta waga m??zgu?
Pan Karol, dobrze wie co m??wi i zna siÄ? na tym wiÄ?c, miso nie zadawaj takich bzdurnych pyta??. Pan Karol jest doskona??ym palontologiem, kt??ry zna siÄ? du??o lepiej od Nas i mo??e poszczyciÄ? siÄ? du??Ä? wiÄ?kszÄ? wiedzÄ? potrzebnÄ? dla Nas.

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

misio pisze:nie za ma??a ta waga m??zgu?
Misiu, dobrze, ze nie przyjmujesz wszystkiego na slowo i zadajesz pytania, ale zawsze warto najpierw sprawdzic, zanim siÄ? napisze, ??e jaka?? informacja wydaje Ci siÄ? b??Ä?dna... (zawsze g??upio wyglÄ?da, jak siÄ? kogo?? poprawia, a to on ma racjÄ?)...
Oto parÄ? link??w dla Ciebie:
zob. np. http://www.eccosys.jp/lilly/spermwhale.html
http://www.enchantedlearning.com/subjec ... hale.shtml
To sÄ? strony po angielsku, ale dla dzieci i pisane prostym jÄ?zykiem, wiÄ?c mo??e Ci siÄ? uda trochÄ? zrozumieÄ? (z pomocÄ? kogo?? starszego)
ZresztÄ? te 9 kg, kt??re poda??em, to g??rna granica (rekordowy m??zg kaszalota upolowanego w 1949 roku wa??y?? 9,2 kg), bo np. wikipedia (angielska: http://en.wikipedia.org/wiki/Sperm_Whale, bo polska nic o m??zgu nie podaje) twierdzi, ??e ??rednio m??zg kaszalota wa??y tylko 7 kg.

Znalaz??em jeszcze stronÄ? po polsku: http://hocus.fm.interia.pl/kasz.html

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

A jak wyglÄ?da ten Dinozauroid.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Lila
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 222
Rejestracja: 21 lipca 2006, o 09:54
Lokalizacja: Glinojeck-okolice Ciechanowa
Kontakt:

Post autor: Lila »


Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Dinozauroid powinien byÄ? byÄ? bardziej podobny do dinozaura, ni?? do cz??owieka.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Lila
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 222
Rejestracja: 21 lipca 2006, o 09:54
Lokalizacja: Glinojeck-okolice Ciechanowa
Kontakt:

Post autor: Lila »

Dlaczego tak sÄ?dzisz?

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Poniewa??, dinozauroid ewoluowal z nziemnych, niewyprostowanych dinozaur??w i powinien mieÄ? wiÄ?cej cech gadzich ni?? cz??owieczych.
Geologia UW

Awatar użytkownika
Lila
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 222
Rejestracja: 21 lipca 2006, o 09:54
Lokalizacja: Glinojeck-okolice Ciechanowa
Kontakt:

Post autor: Lila »

dilong pisze:Poniewa??, dinozauroid ewoluowal z nziemnych, niewyprostowanych dinozaur??w i powinien mieÄ? wiÄ?cej cech gadzich ni?? cz??owieczych.
Mo??liwe, ale my??lÄ?, ??Ä? po jakim?? czasie m??g??by siÄ? wyprostowaÄ? i w takiej w??a??nie pozycji jest przedstawiony na tamtych zdjÄ?ciach. Ma te?? wiele cech dinozaur??w, np. trzynorzne stopy i d??onie, oraz ??uski. Mo??liwe te??, ??e dinozauroid m??g??by byÄ? podobny do tego z scenarisza JP Dinozaur Mena, czyli pi??ra, ptasie stopy i dzi??b.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Raczej gadzi pyszczek, oraz ogon d??ugi lub szczÄ?tkowy.
Geologia UW

ODPOWIEDZ