Jurassic Park w realu???

Dyskusje na temat "strasznych jaszczurów"
Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

I tu jest problem sk??ra z wÄ???a, je??li siÄ? ja czy??ci, to po kilku dniach siÄ? wyd??u??a i rozsze??a, wiÄ?c samo zdjÄ?cie sk??ry jeszcze nie przekonuje, no chyba, ??e wÄ??? by?? tak gigantyczny, ??e to od razu widaÄ?.
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Chodzi mi o to, ??e miÄ?so i sk??rÄ? zostawic tam, gdzie takiego wÄ???a by upolowano, a zabrac krÄ?gos??up do pokazania, jak d??ugi by?? wÄ???.
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Tylko jak to zrobiÄ?, ??eby go nie uszkodziÄ?, mo??e lepiej sko??czmy o Anakondach, bo znowu odbiegamy od tematu
Tribute to Dinosaurs 2020

Dominik
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 303
Rejestracja: 14 marca 2006, o 16:10
Lokalizacja: Brzozów

Post autor: Dominik »

Oj Chesteraptor, wÄ?tpiÄ? czy by Ci taka ogromna anakonda pozwoli??a zrobiÄ? sobie zdjÄ?cie :)

PowracajÄ?c do Jurassic Park w realu, to ciekawe jak dinozaur czu?? by siÄ? w towarzystwie ludzi? Czy po pewnym czasie uda??oby siÄ? go udomowiÄ?? Czy nie brakowa??oby mu towarzystwa innych dink??w? Mo??na mno??yÄ? takie pytania, jednak najprawdopodbniej nigdy nie poznamy odpowiedzi na choÄ?by jedno z nich...
[img]http://userbars.org/data/media/5/Harry_Potter.png[/img]

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Mo??e tak jak w ksiÄ???ce ?šwiat Zaginiony tam Iguanodony, by??y jak udomowione krowy
Tribute to Dinosaurs 2020

Dominik
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 303
Rejestracja: 14 marca 2006, o 16:10
Lokalizacja: Brzozów

Post autor: Dominik »

Np. Utahraptory pe??ni??y by rolÄ? ps??w, zauropody wielkich ??rodk??w transportu, stegozaury to maszyny bojowe... TrochÄ? mi to przypomina "DinotopiÄ?" :)
[img]http://userbars.org/data/media/5/Harry_Potter.png[/img]

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Wg. mnie utahraptory pe??ni??yby rolÄ? ??redniowiecznych kat??w....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

Ja ze swej strony pozwolÄ? sobie powt??rzyÄ? pytanie, jakie zada??em w tym temacie:
Mixs pisze:czy w przysz??o??ci da??oby siÄ? zrekonstruowaÄ? co?? dinozauropodobnego metodÄ? zaproponowanÄ? przez Ramonda w tym temacie:

http://www.paleontologia.pl/forum/viewt ... 61&start=0
Pytam, bo nie znam siÄ? na tym, a widzÄ?, ??e na PFSP ta sugestia nie wzbudzi??a wiÄ?kszego sprzeciwu...
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
Karol Sabath
Ekspert
Ekspert
Posty: 443
Rejestracja: 15 marca 2006, o 21:21
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Post autor: Karol Sabath »

Joker pisze:Jeszcze lepsze z punktu widzenia fizyki sÄ? czarne dziury! Podobno majÄ? niesko??czenie wielkÄ? masÄ?, gdzie przyciÄ?ganie jest tak du??e, ??e nic nie wydostanie siÄ? na zewnÄ?trz. Podobno przypuszcza siÄ?, ??e czas nawet tam nie istnieje, i ciekawe co by siÄ? sta??o gdy dosta?? siÄ? tam cz??owiek?
Niestety, cz??owiek nie wytrzymuje takich warunk??w. Innymi s??owy, do czarnej dziury mog??aby siÄ? dostaÄ? mocno sprasowana materia, kt??ra kiedy?? by??a cz??owiekiem. Nawet do wnÄ?trza S??o??ca cz??owiek raczej by siÄ? nie by?? w stanie dostaÄ?, a warunki np. ci??nienia tam sÄ? bardzo ??agodne w por??wnaniu z czarnÄ? dziurÄ?...

Awatar użytkownika
Katarzyna
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 9
Rejestracja: 1 lipca 2006, o 09:03
Lokalizacja: Wroc??aw

Post autor: Katarzyna »

Mixs: Sama siÄ? nad tym kiedy?? intensywnie zastanawia??am. Teraz jednak dochodzÄ? do wniosku, ??e nie jest to mo??liwe, jeszcze nie teraz. No i dlaczego?
Po 1, trzeba by by??o bardzo dok??adnie poznaÄ? funkcjÄ? wszystkich gen??w gadzich i ptasich, i ich bia??kowe produkty-to wymaga czasu i pieniÄ?dzy, wiadomo. Poza tym, przecie?? jest tyle r????nych gatunk??w gad??w i ptak??w, skÄ?d wiadomo, z jakich gatunk??w czerpac informacjÄ? genetycznÄ??:)
2-heterochromatyna (juz mniejsza z tym czy konstytutywna, czy fakultatywna, ??eby nie namieszaÄ? w g??owach), jak wiadomo, nieaktywna transkrypcyjnie, stanowi wiÄ?kszÄ? czÄ???Ä? DNA. Jest to rodzaj balastu, kt??rego funkcja nie zosta??a jeszcze poznana-jednak ta struktura zosta??a przecie?? zachowana w toku ewolucji, kto wie, mo??e wp??ywa ona na jakie?? specyficzne oddzia??ywania przy upakowywaniu DNA? Dlatego jak zorganizowaÄ? genom dinozaura? Nie mo??emy przecie?? po??Ä?czyÄ? ot tak gen??w ze sobÄ?. Np. przy powstawaniu oka, bÄ?dz ko??czyny, w ca??y proces zaanga??owanych jest wiele, wiele gen??w, kt??rych transkrypcja musi zostaÄ? zainicjowana w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu (oczywi??cie na etapie ??ycia p??odowego).
3-nie mamy pewno??ci, ??e tak skonstruowany genom bÄ?dzie wsp????dzia??a?? z maszyneriÄ? kom??rkowÄ?, no i czy produkty gen??w ptasich i bia??kowych bÄ?dÄ? chcia??y te?? ze sobÄ? wsp????pracowaÄ?.:)
4-znowu to samo, czy wiemy jak mamy zorganizowaÄ? taki genom, tzn. ile chromosom??w ma byÄ? w ka??dej kom??rce somatycznej? Trzeba przecie?? pamiÄ?taÄ?, ze kom??rki somatyczne majÄ? 2n, a w nich ka??dy chromosom-konkretniej-ka??dy gen na ka??dym chromosomie niesie specyficznÄ? informacjÄ? genetycznÄ?-a ujawnienie siÄ? cechy w fenotypie zale??y, czy mamy allel recesywny, czy dominujÄ?cy. Zatem potrzebujemy po dwa zestawy ka??dego genu! (najlepiej w wydaniu heterozygotycznym).
Nie wiem czy to wszystko..:)
Aha na PFSP Utahraptor napisa??, ??e mo??na powstawiaÄ? startery i operony-dlaczego OPERONY?:) My??la??am, ??e operony to przy okazji regulacji metabolizmu u mikroorganizm??w!:)

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

Bardzo dziÄ?kujÄ? za odpowied??. Czyli generalnie nie ma co sobie robiÄ? nadziei...
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
Katarzyna
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 9
Rejestracja: 1 lipca 2006, o 09:03
Lokalizacja: Wroc??aw

Post autor: Katarzyna »

W tym stuleciu chyba nie ma na to szans.:) Chocia??, kto wie...

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Co by nie m??wiÄ?, to jednak technika, idzie bardzo do przodu, mo??e kiedy???
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Ale chyba jednak rozw??j techniki nie ma na to wiekszego wp??ywu, chyba jedynÄ? mo??liwo??ciÄ? by??oby znalezienie jakich?? miÄ?kkich tkanek dinozaura, co oscyluje na granicy cudu i niemo??liwo??ci....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Post autor: Sebastian »

W 2005 roku znaleziono szkielet tyrannosaurusa rex-a, w kt??rego ko??ci udowej znaleziono tkankÄ? miÄ?kkÄ?. Znaleziono w niej prawie ca??kowicie zachowane DNA. Byd?? mo??e ,,braki'' bÄ?dzie mo??na uzupe??niÄ? genami aligatora lub hatterii. Inny przyk??ad to odnalezienie w 1977 roku na Syberii zamar??niÄ?tego oseska mamuta. Do dzi?? znajduje siÄ? tam pradawne s??onie. Mo??e nied??ugo po naszej planecie bÄ?dÄ? stÄ?paÄ? krzy????wki mamut??w ze s??oniami :?:

Awatar użytkownika
Mixs
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 145
Rejestracja: 20 kwietnia 2006, o 21:17

Post autor: Mixs »

Sebastian pisze:W 2005 roku znaleziono szkielet tyrannosaurusa rex-a, w kt??rego ko??ci udowej znaleziono tkankÄ? miÄ?kkÄ?. Znaleziono w niej prawie ca??kowicie zachowane DNA. Byd?? mo??e ,,braki'' bÄ?dzie mo??na uzupe??niÄ? genami aligatora lub hatterii.
Ech... Przepraszam, ??e wykorzystujÄ? dane ze strony, kt??ra polemizuje z tezami kreacjonist??w - nie, ??ebym CiÄ? za jednego z nich uwa??a??, po prostu akurat tam jest o tym:

http://www.talkorigins.org/indexcc/CC/CC371_1.html

EDIT - i komentarz z DML:

http://dml.cmnh.org/2005Mar/msg00313.html
"Powiedzmy sobie jasno: to nie Ziemi grozi zagłada, tylko nam. Nie dysponujemy wystarczającą mocą, aby zniszczyć tę planetę, lub ją uratować, ale gdybyśmy zechcieli, może zdołalibyśmy ocalić samych siebie."

Ian Malcolm w "Jurassic Park" Michaela Crichtona

Awatar użytkownika
Katarzyna
Prekambryjski stromatolit
Prekambryjski stromatolit
Posty: 9
Rejestracja: 1 lipca 2006, o 09:03
Lokalizacja: Wroc??aw

Post autor: Katarzyna »

Sebastian, ma??o prawodpodobne, z resztÄ?, ile?? ja siÄ? o tym rozpisa??am. (:

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

Katarzyna ma racjÄ?, wiesz jak wiele trzeba by by??o, ??eby stworzyÄ?, Dino- DNA, te kody, dinozaur??w, mia??y by ogromne dziury, pozatym liczy??yby sobie conajmniej 65 mln lat
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
Dakosaurus
Karboński antrakozaur
Karboński antrakozaur
Posty: 453
Rejestracja: 14 marca 2006, o 14:44
Lokalizacja: Małopolska
Kontakt:

Post autor: Dakosaurus »

...i zawiera??y miliony element??w kt??rych z??o??enie graniczy??o by z cudem.
Witam wszystkich na tym wspaniałym forum!

http://www.nfsm.eu/news.php -fajna strona o Need for Speed.

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

A je??li kto?? by siÄ? podio??, takiej pr??by, to pewnie zaje??o by to wiele lat.
Tribute to Dinosaurs 2020

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

Chyba ??e u??ytoby do tego celu kompa, kt??rego procek mia??by 500 GHz..... :D
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Danu
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1831
Rejestracja: 24 czerwca 2006, o 14:51
Imię i nazwisko: Krzysztof Stuchlik
Lokalizacja: Wisła

Post autor: Danu »

I pewnie i tak zaje??oby mu to kupÄ? czasu.
Tribute to Dinosaurs 2020

Awatar użytkownika
misio
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 220
Rejestracja: 26 czerwca 2006, o 10:31
Lokalizacja: Sopot
Kontakt:

Post autor: misio »

CHESTERAPTOR pisze:Jakis go??cio podobnoc opowiada?? o "wielkim gadzie" atakujacym nosoro??ca. Pewnie widzia?? wcze??niej taki sam rysunek, z triceratopsem zamiast nosoro??ca....
chodzi o tarbozaura z doliny kasai??
http://pl.tunele.wikia.com/wiki/Tunele_Wiki - moja własna wiki o serii książek "Tunele" Rodericka Gordona i Briana Williamsa :)

CHESTERAPTOR
Dewoński labiryntodont
Dewoński labiryntodont
Posty: 321
Rejestracja: 25 czerwca 2006, o 08:52
Lokalizacja: Lubelskie

Post autor: CHESTERAPTOR »

misio pisze:chodzi o tarbozaura z doliny kasai??
Na pewno nie tarbozaura, bo one ??y??y na terenie dzisiejszej Azji. Ale i tak to jakis smieszny wymys??.....
4 8 15 16 23 42

Awatar użytkownika
Pawfunia
Sylurski akantod
Sylurski akantod
Posty: 180
Rejestracja: 15 marca 2006, o 16:04
Lokalizacja: Przemysl,Podkarpacie
Kontakt:

Post autor: Pawfunia »

Niestety zaden kryptozoolog nie zajmuje sie paleontologia :roll:
Teraz uwazaja ze to jest Carchanodonozaur

Zablokowany