Strona 1 z 1

Pierwsze drzewo

: 19 kwietnia 2007, o 14:17
autor: Sebastian
Obrazek
D??ugi nagi pie??, z kt??rego ko??ca wyrasta??y ku g??rze ga??Ä?zki - tak wyglÄ?da??o Eospermatopteris najstarsze znane nam drzewo, kt??re ros??o 385 milion??w lat temu. Co prawda na jego skamienia??o??ci natrafiono ju?? w latach 70. XIX wieku w Gilboa (stan Nowy Jork, USA), ale by??y to tylko pnie drzew i naukowcy nie znali jego korony, ani nie potrafili oszacowaÄ? jego wysoko??ci.

Teraz naukowcy mieli wiÄ?cej szczÄ???cia i opr??cz kolejnego pnia znale??li w Gilboa r??wnie?? koronÄ?. Okaza??o siÄ?, ??e znajÄ? jÄ? ca??kiem dobrze. Jej skamienia??o??ci znajdowano ju?? np. w Wenezueli, Belgii i Chinach. Specjali??ci byli jednak przekonani, ??e to samodzielna ro??lina (nazwali jÄ? Wattieza). Nowe odkrycie pozwoli??o wykazaÄ?, ??e Wattieza nie ros??a wprost z ziemi, jak dotÄ?d sÄ?dzono, ale na szczycie d??ugiego pnia, kt??ry osiÄ?ga?? co najmniej 8 metr??w wysoko??ci. KoronÄ? Eospermatopteris tworzÄ? rozszczepiajÄ?ce siÄ? ga??Ä?zki, w kt??rych zachodzi??a fotosynteza. Drzewo nie mia??o li??ci i by??o do??Ä? s??abo ukorzenione. Wydaje siÄ?, ??e ros??o na terenach podmok??ych.

Zapewne w??a??nie Eospermatopteris odpowiada w du??ym stopniu za rozw??j lÄ?dowego ??ycia na Ziemi. Drzewa podczas fotosyntezy poch??ania??y dwutlenek wÄ?gla i wydala??y do atmosfery tlen. Bardzo mo??liwe, ??e w ten spos??b utorowa??y pierwszym krÄ?gowcom drogÄ? na lÄ?d (ok. 375 mln lat temu). Poch??anianie dwutlenku wÄ?gla och??odzi??o te?? klimat naszej planety. Eospermatopteris uzy??nia??y r??wnie?? glebÄ? zrzucajÄ?c swoje ga??Ä?zki, a tak??e umierajÄ?c. U??atwia??o to powstanie kolejnych ro??lin i zapewnia??o przytulniejsze warunki ??ycia mniejszym zwierzakom (m.in. owadom i pajÄ?czakom).

: 19 kwietnia 2007, o 15:38
autor: Dino
Czy m??g??by?? podaÄ? ??r??d??o?

: 19 kwietnia 2007, o 15:43
autor: Sebastian

: 27 kwietnia 2007, o 12:52
autor: dilong
O kurcze, a dotÄ?d my??la??em, ??e to Archaeopteris by?? pierwszym drzewem. Ro??lina ta jest przedstawicielem pranagozalÄ???kowc??w.

Re: Pierwsze drzewo

: 15 lipca 2012, o 20:38
autor: Zatorland_pl
Ciekawa postać:) uboga w liście, dziś nasza planeta potrzebuje bardziej bujnych drzew, które robią co mogą aby dać nam życie:)

Re: Pierwsze drzewo

: 15 lipca 2012, o 20:44
autor: szerman
Zatorland_pl pisze:Ciekawa postać:) uboga w liście, dziś nasza planeta potrzebuje bardziej bujnych drzew, które robią co mogą aby dać nam życie:)
Chodzi o produkcję tlenu? To pod tym względem nieporównywalnie efektywny jest fitoplankton ;) Lasy (przede wszystkim równikowe) są za to świetnym magazynem słodkiej wody i warunkują ich odpowiednią cyrkulację na naszej planecie.