Homo sapiens z Pekinu

Dyskusje na temat ssaków kopalnych.
Awatar użytkownika
Sebastian
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1336
Rejestracja: 2 lipca 2006, o 13:32
Imię i nazwisko: Sebastian Oziemski
Lokalizacja: Harlow, Essex, UK

Homo sapiens z Pekinu

Post autor: Sebastian »

Homo sapiens spod Pekinu
34 fragmenty ko??ci nale??Ä?ce do Homo sapiens znale??li paleoantropolodzy w jaskini Tianyuan w pobli??u Pekinu. Badania radiowÄ?glowe wykaza??y, ??e majÄ? one oko??o 42-39 tys. lat. To niezwykle cenne znalezisko. W Azji Wschodniej jedyne szczÄ?tki homo sapiens z tego okresu znaleziono dotÄ?d tylko na Borneo.

Cz??owiek do kt??rego nale??a??y ko??ci mia?? w chwili ??mierci oko??o 50 lat. Nie wiemy jakiej by?? p??ci. Jego przednie zÄ?by sÄ? wyra??nie wiÄ?ksze ni?? u innych Homo sapiens, co zdaniem znalazc??w mo??e ??wiadczyÄ? o wspo????yciu Homo sapiens z innymi, prymitywniejszymi gatunkami ludzi, kt??re mia??y m.in. wiÄ?ksze zÄ?by. Mo??liwe, ??e chodzi?? ju?? w butach. Sugeruje to jedyna znaleziona ko??Ä? palca stopy.

Ko??ci naukowcy znale??li w 2003 roku. Teraz opisali je w Proceedings of the National Academy of Sciences. Jednym z autor??w jest Erik Trinkaus z Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis, najbardziej znany zwolennik teorii, ??e Homo sapiens, kt??rzy jakie?? 70-60 tysiÄ?cy lat temu opu??cili AfrykÄ?, wsp??????yli z napotkanymi w Europie i Azji starszymi hominidami (w grÄ? wchodzÄ? neandertalczycy i Homo erectus) i mieli z nimi potomstwo.

Wielu paleoantropolog??w uwa??a jednak, ??e znajdowane u niekt??rych Homo sapiens archaiczne cechy sÄ? pozosta??o??ciÄ? po afryka??skich przodkach naszego gatunku, a nie skutkiem wsp??????ycia z neandertalczykami bÄ?d?? Homo erectus. Na ma??e prawdopodobie??stwo, ??e Homo sapiens mieszali siÄ? z innymi gatukami wskazuje te?? wiÄ?kszo??Ä? bada?? genetycznych.

Awatar użytkownika
dilong
Jurajski allozaur
Jurajski allozaur
Posty: 1609
Rejestracja: 5 sierpnia 2006, o 10:20
Imię i nazwisko: Maciej Krzysztof Pindakiewicz
Lokalizacja: województwo mazowieckie

Post autor: dilong »

Ehh...i zn??w siÄ? zacznie. Narazie to wychodzi na to, ??e kromanio??czyk byÄ? mo??e ??Ä?czy?? siÄ? neandertalczykiem.
Geologia UW

ODPOWIEDZ