Strona 1 z 1

[Opis] Panoplosaurus

: 11 września 2006, o 10:17
autor: Krzysztof
Kiedy??, przypuszczano ??e, to dinozaur pancerny zwany Edmontonia, jednak teraz wiadomo ju?? ??e, mamy doczynie??ia z odmiennym rodzajem dinozaura pancernego. Panoplozaur i Edmontonia zostali odkryci na terenie Alberty w Kanadzie, Montanie, Teksasie, St. Dakota. Panoplosaurus posiada?? p??ytki kostne, kt??re pokry??y jego szyjÄ? i ciÄ?gnÄ???y siÄ?, ku reszcie ogona. Dalsze kolce by??y d??ugie i chroni??y jego boki a tak??e ogon. Panoplosaurus by?? jednym z ostatnich P????nocno Ameryka??skich nodozaur??w. Panoplozaur znany jest jedynie, ze ??wietnie zachowanej czaszki. G??rna czÄ?sÄ? czaszki pokryta by??a du??ymi kostnymi p??ytami.


Panoplosaurusznaczy ''Ca??kowicie opancerzony jaszczur''.
Rodzina: Nodosauridae.
RzÄ?d: Ornitischia.
Wymiary: 4,5m d??ugosci.
WystÄ?powanie: Ameryka P????nocna-Alberta, Montana, Dakota Po??udniowa, Teksas. P????na kreda.

http://lesdinos.free.fr/panoplosaurus.jpg
http://piclib.nhm.ac.uk/piclib/webimage ... 25_big.jpg

: 11 września 2006, o 12:22
autor: dilong
A czym?? siÄ? r????ni od Edmontonii, bo nie widzÄ? w nich ??adnej r????nicy. Oczywi??cie nie chodzi o te 2 obrazki z twojego postu.

: 15 września 2006, o 19:07
autor: Karol Sabath
pepo13 pisze:Czym?? musi. Mo??e jaki?? inny uk??ad ko??ci w szkielecie, nie wiem.
Sprytny domys?? (z gatunku takich wypowiedzi, kt??re powodujÄ? przekroczenie limitu transferu pod koniec miesiÄ?ca :-)).
Panoplozaur ma inny uk??ad tarczek na sklepieniu czaszki i brak mu charakterystycznych dla edmontonii d??ugich kolc??w barkowych (r????nic w szczeg????ach anatomicznych jest wiÄ?cej, ale kolce sÄ? chyba naj??atwiejsze przy pr??bie odr????niania rekonstrukcji albo szkieletu na ma??ym zdjÄ?ciu).

: 25 stycznia 2007, o 17:46
autor: Tomasz
Panoplosaurus posiada?? p??ytki kostne, kt??re pokry??y jego szyjÄ? i ciÄ?gnÄ???y siÄ?, ku reszcie ogona.
Od kiedy szyja to czÄ???Ä? ogona :wink:
Dalsze kolce by??y d??ugie i chroni??y jego boki a tak??e ogon.
jakie dalsze ?? - nie pisa??e?? o innych :lol:

>>do tego za du??o u??ywasz nazwy i innych wyraz??w np. "czaszka"

: 25 stycznia 2007, o 22:20
autor: Krzysztof
Co siÄ? tak Tomasz uczepi??es moich opis??w.

1. Po pierwsze pisze wyra??nie i??, pancerz tego dinozaura pancernego ciÄ?gnÄ? siÄ? od g??owy po ogon>> trzeba najpierw troche poczytaÄ? a nie od razu komentowaÄ?.
2. Bark i kark os??onia??y szerokie kostne p??yty a reszta grzbietu osloniÄ?ta by??a przez guzowate kostki. Boki chronione by??y kolcami, a glowÄ? okrywa??a gruba kostna warstwa.

: 26 stycznia 2007, o 17:38
autor: Tomasz
Bardzo przepraszam je??li Cie urazi??em - nie uczepi??em siÄ? tylko Twoich opis??w - poprostu prawie tylko one majÄ? du??e b??Ä?dy stylistyczne - inne majÄ? tylko liter??wki........ - nie chodzi mi o to ??eby siÄ? z TobÄ? k??uciÄ? - nic do Ciebie nie mam, jeste?? spoko go??Ä?... :wink:

Co do opisu:
Panoplosaurus posiada?? p??ytki kostne, kt??re pokry??y jego szyjÄ? i ciÄ?gnÄ???y siÄ?, ku reszcie ogona.
Tak napisa??e?? jakby g??owa by??a czÄ???ciÄ? ogona - tu nie chodzi wcale o wiedze, tylko o b??Ä?dy w uk??adaniu zda?? - p.b. >> "Panoplosaurus posiada?? p??ytki kostne, kt??re pokry??y jego szyjÄ? i ciÄ?gnÄ???y siÄ?, ku reszcie cia??a.
Dalsze kolce by??y d??ugie i chroni??y jego boki a tak??e ogon.
Piszesz o p??ytkach kostnych, a potem co?? tam o dalszych kolcach :wink: - s??owa dalsze powiniene?? u??yÄ? je??eli piszesz o kilku rodzajach kolc??w - lepiej by??o by : Kolce, kt??re chroni??e jego boki i ogon by??y d??ugie. czy cos w tym rodzaju.
1. Po pierwsze pisze wyra??nie i??, pancerz tego dinozaura pancernego ciÄ?gnÄ? siÄ? od g??owy po ogon>> trzeba najpierw troche poczytaÄ? a nie od razu komentowaÄ?.
2. Bark i kark os??onia??y szerokie kostne p??yty a reszta grzbietu osloniÄ?ta by??a przez guzowate kostki. Boki chronione by??y kolcami, a glowÄ? okrywa??a gruba kostna warstwa.
DziÄ?ki za informacje...

Re: OPIS: PANOPLOSAURUS

: 4 czerwca 2008, o 18:24
autor: nazuul
Z przykrością muszę stwierdzić, że opis nadaje się tylko do napisania na nowo. Umieściłem już w "liście". Niestety musze też przyznać, że wiele innych opisów zamieszczonych na forum wymaga gruntownej poprawy, a najlepiej napisania na nowo, dotyczy to także artykułów i opisów zamiszczonych już na stronie.
Tak dla przykładu 1 zdanie:
Krzysztof pisze:Panoplozaur i Edmontonia zostali odkryci na terenie Alberty w Kanadzie, Montanie, Teksasie, St. Dakota.
zostali odkryci? co to ludzie byli?
"St. Dakota"? Czy "St" to skrĂłt od "South"?
A panoplozaur jest tylko z Alberty....
I nie ma kurswy.

Poza tym, uwagi, które miał np. Tomasz, w ogóle nie zostały uwzględnione! "Ty sobie mów, a ja zdrów". Więc stwierdzam, że lepiej gdyby ktoś się podjął w przyszłości napisania na nowo opisu panoplozaura. Tak zapewne będzie łatwiej, niż poprawiać.

Powyższe uwagi dotyczą też wielu innych opisów, które zawierają tak ewidentne błędy nie tylko składniowe, ale też merytoryczne. Krótko mówiąc, wiele opisów to po prostu stek bzdur.

EDIT
Ja napiszę nowy opis

: 17 września 2008, o 15:41
autor: nazuul
POPRAWA OPISU
Co do rozmiarów jestem skłonny twierdzić, że panoplozaur był nieduży - wystarczy porównać długości odpowiadających kości u niego i edmontonii. Np. k. ramienna 43:58 (74%) k. piszczelowa 38:55,8 (68%, przy nie największym osobniku edmontonii!). Edmontonia miała jakieś 7m. Mozna więc liczyc, że panoplozaur miał jakieś 5m. Jako że większośc źródeł daje 7m, a niektóre 4,5, postanowiłem zrobić 5-7m. A może znaleziono nowe, wieksze osobniki?
Prosze o pomoc przy rozszyfrowaniu terminĂłw anatomicznych
------------------------------------------------------------------------
Panoplosaurus (panoplozaur)
Długość: 5-7 m
Masa: ok. 2-4 t
Miejsce występowania: Kanada, Alberta (grupa Judith River -Wedge)
Czas występowania: 78-74 Ma
Klasyfikacja:
Ornithischia
Thyreophora
Eurypoda
Ankylosauria
Nodosauridae


Panoplosaurus był nodozaurydem żyjącym w późnej kredzie na zachodzie Ameryki Północnej. Jest jednym z lepiej znanych nodozaurów - znaleziono dwa niekompletne szkielety i trzy czaszki. Podobnie jak u innych nodozaurydów, jego pysk był wąski, co sugeruje selektywna dietę. Położenie kłykcia potylicznego sugeruje, że panoplozaur trzymał swój łeb nisko. Co nietypowe dla czworonożnego zwierzęcia, nodozauryd ten miał tylko trzy palce na stopach. Znalezione czaszki nieco się różniły. Bakker w 1988 roku zasugerował więc, że są to szczątki więcej niż jednego gatunku. Jednak Carpenter (1990) stwierdził, że różnice te są wynikiem po części uszkodzeń skamieniałości, a po części różnicami w wieku i płci zwierząt. Przypuszczał, że osobniki z krótszymi szczękami mogą być młode.

Panoplosaurus a Edmontonia
W tym samym miejscu i czasie co panoplozaur żyła Edmontonia rugosidens, którą kiedyś uważano za gatunek rodzaju Panoplosaurus. Z tego powodu wiele rekonstrukcji panoplozaura w rzeczywistości przedstawia tego drugiego nodozauryda. Różniły się jednak dość wyraźnie - panoplozaur nie miał charakterystycznych kolców barkowych edmontonii, skierowanych w dół i do przodu. Różniły się także kształtem czaszki i zębów. Panoplozaur miał ją wyższą i mocniej opancerzoną. Inna była także budowa kręgów i synsakrum - u edmontonii przyrośnięte były trzy kręgi krzyżowe, a u tego drugiego cztery. Dodatkowo u panoplozaura kość krucza i łopatka były zrośnięte.
Rodzaj Edmontonia przetrwał dłużej niż Panoplosaurus, który wymarł około 74 milionów lat temu. Niewątpliwe szczątki edmontonii znane są z osadów z wczesnego mastrychtu (do 69 Ma), a mniej pewne nawet z późnego (do 65 Ma).

Materiał kopalny
- Holotyp
NMC 2759 to artykułowane: czaszka, kręgi szyjne i początkowe grzbietowe zraz z opancerzeniem. W skład osobnika typowego wchodzą także: kilka środkowych i dalszych kręgów grzbietowych, część synsakrum z jednym kręgiem grzbietowym, czterema krzyżowymi i jednym ogonowym, kilka wolnych kręgów ogonowych, żebra szyjne, lewa kość łopatkowo-krucza i ramienna, kompletna(?) trójpalczasta kończyna przednia, kość piszczelowa i strzałkowa, skostniała płyta międzymostkowa*, para skostniałych połączeń między wyrostkiem mieczykowatym a mostkiem**, różne elementy stopy i ponad 200 tarczek.

- Przypisany osobnik
ROM 1215 zawiera czaszkę, lewą żuchwę, pierwsze kręgi szyjne czyli dźwigacz i obrotnik, kilka kręgów piersiowych, ogonowych i szyjnych (wraz z żebrami), prawą kość łopatkowo-kruczą, obie płyty mostkowe*** , skostniała płyta międzymostkowa*, para skostniałych połączeń między wyrostkiem mieczykowatym a mostkiem**, obie kości ramienne, prawą kość łokciową, trzy paliczki, ponad 200 płytek kostnych i 38 gastrolitów.

- Panoplosaurus sp.
Okaz zaliczony do rodzaju Panoplosaurus to zrośnięta kość łapatkowo-krucza zebrana w formacji Aguja w Teksasie (OMNH, bez numeru katalogowego).

Gatunki:
Panoplosaurus Lambe, 1919
P. mirus Lambe, 1919
P. longiceps Sternberg, 1928/Coombs, 1971 =Edmontonia longiceps
P. rugosidens Gilmore, 1930/Coombs, 1971 =Edmontonia rugosidens


Obrazek
Obrazek
______________________________________________
Literatura:
1. Carpenter, K. 1990. Ankylosaur systematics: example using Panoplosaurus and Edmontonia (Ankylosauria: Nodosauridae). In Carpenter, K. & Currie, P. J. (eds) Dinosaur Systematics: Approaches and Perspectives. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 281-298.
https://scientists.dmns.org/sites/kenca ... kySyst.pdf

2. http://scienceblogs.com/tetrapodzoology ... saurus.php
3. http://www.dinoruss.com/de_4/5a77df1.htm

-----------------------------------
własne tłumaczenia:
*ossifield intersternal plate (skostniała płyta międzymostkowa?)
**pair ossifield xiphisternals (para skostniałych połączeń między wyrostkiem mieczykowatym a mostkiem?)
***sternal plates (płyty mostkowe?)

: 17 września 2008, o 15:50
autor: Tomasz
Tłumaczenie części pojęć:
atlas i axis
Pierwsze kręgi szyjne czyli dźwigacz i obrotnik ;)
Położenie occipital condyle
Condylus occipitalis to kłykieć potyliczny
kompletna(?) tridactyl manus
trójpalczasta "ręka"

: 17 września 2008, o 15:53
autor: nazuul
Tomasz pisze:
kompletna(?) tridactyl manus
trójpalczasta "ręka"
Wielkie dzięki, czy "ręka" tzn cała kończyna przednia?

: 17 września 2008, o 15:54
autor: Tomasz
manus to po łacińsku ręka, nie dłoń czyli chodzi chyba o kończynę przednią ;)

: 17 września 2008, o 16:42
autor: nazuul
sternal plates, ossifield intersternal plate, pair ossifield xiphisternals
sternum to zdaje się jest mostek,
więc "sternal plates"=płyty mostkowe?
"ossifield intersternal plate" =skostniała płyta międzymostkowa?

"xiphisternal" może chodzi o to, ale jak to się nazywa?
Def.
The cartilaginous union between the xiphoid process and the body of the sternum.
"xiphoid process" to "Wyrostek mieczykowaty".
to by był cos takiego "para skostniałych połączeń między wyrostkiem mieczykowatym a mostkiem" (pair ossifield xiphisternals)?

: 17 września 2008, o 16:47
autor: Tomasz
Wszystko wygląda w porządku... podobnie próbowałem kombinować, jednak nie wiedziałem co oznacza "ossifield" oraz jak przetłumaczyć "xiphisternal" ;)


Dalszą dyskusje proszę prowadzić w wątku:
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=2540


Zamykam
Maciej