Znaleziono 1261 wyników

autor: Sebastian
23 sierpnia 2006, o 11:39
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Ceratosaurus
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 20388

Ciekawe, kt??ry teropod by?? krewniakiem Ceratosaurus
autor: Sebastian
23 sierpnia 2006, o 11:27
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Dilophosaurus
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 36466

W angielskiej wikipedii znalaz??em jeszcze Sinosaurus, ale on przypomina jakiego?? noaceratozaura :?:
autor: Sebastian
23 sierpnia 2006, o 11:04
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Dilophosaurus
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 36466

A znacie mo??e jaki?? innych przedstawicieli rodziny Dilophosauridae :roll:
autor: Sebastian
23 sierpnia 2006, o 08:47
Forum: Ornithopoda (ornitopody) i pozostałe ptasiomiedniczne
Temat: ZÄ?by hadrozaur??w
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 6232

Nie, nie ma rzadnego rekordu ilo??ci zÄ?b??w w??r??d hadrozaur??w. Ka??dy dinozaur kaczodzioby mia?? ca??e rzÄ?dy zachodzÄ?cych na siebie i samoostrzÄ?cych siÄ? zÄ?b??w, kt??re ciÄ?gle siÄ? wymienia??y (po zurzyciu). Hadrozaury by??y swego rodzaju ,,dinozaurzymi prze??uwaczami'' lecz w przec...
autor: Sebastian
22 sierpnia 2006, o 08:20
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Silesaur
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 43898

Tak. Pan Jerzy Dzik wspomina w wywiadzie, ??e to krewniak po??udniowoameryka??skiego Pisanosaurus 8)
autor: Sebastian
20 sierpnia 2006, o 12:31
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Wodna ma??pa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17537

O, dziÄ?ki ??e wspomnia??e?? o pras??oniach. Podobno Stegodon da?? poczÄ?tek s??oniowi kar??owatemu, kt??ry byÄ? mo??e pada?? ofiarÄ? ma??ego my??liwego- hobbita. TrochÄ? to dziwne. Wszystkie zwierzÄ?ta, kt??re przyby??y do Indonezji skar??owacia??y, a gatunki rodzime takie jak warany by??y na...
autor: Sebastian
19 sierpnia 2006, o 18:36
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Wodna ma??pa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17537

Tam by??o pokazane, ??e m??g?? przep??ynÄ?Ä?, a nie zbudowaÄ? ????d??.
autor: Sebastian
19 sierpnia 2006, o 15:15
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Wodna ma??pa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17537

My??lÄ?, ??e obie teorie powstania gatunku ludzkiego (wodna ma??pa i ma??pa stepowa) sÄ? w??a??ciwe, lecz twierdzÄ?, ??e w obu sÄ? pewne niedopracowania. Zar??wno pierwsza jak i druga nas??wa kolejne pytania. Nie ma jednej teorii powstania cz??owieka. My??lÄ?, ??e nasi praprzodkowie ??yli na ba...
autor: Sebastian
19 sierpnia 2006, o 12:50
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Wodna ma??pa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17537

Je??li chodzi ci o ??odzie to wÄ?tpiÄ?, aby Homo erectu budowa??. Wiem, ??e wytwarza?? narzÄ?dzia, ale budowle i ??egluga to specjalno??Ä? Homo sapiens . Przecie?? gatunki ??yjÄ?ce na wyspach takie jak Homo florensis i Cz??owiek z Jawy pochodzÄ? od erektusa, a na tratwach czy czu??nach raczej ...
autor: Sebastian
19 sierpnia 2006, o 12:29
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Wodna ma??pa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17537

Ale wody siÄ? nie boisz podobnie jak wiÄ?kszo??Ä? zdrowych ludzi (niekt??rzy cierpiÄ? na psychicznÄ? chorobÄ? i panicznie bojÄ? siÄ? wody).
autor: Sebastian
19 sierpnia 2006, o 10:42
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Wodna ma??pa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17537

Bo on sam jest za teoriÄ? sawanny. Gdyby stanÄ??? za teoriÄ? ,,wodnej ma??py'' to co napisa?? o praludziach na sawannie zosta??oby szybko obalone i wycofane. Po za tym my??lÄ?, ??e wodna ma??pa mog??a istnieÄ? w drzewie rodowym cz??owieka. Ma??py takie by??yby bezpieczne od drapie??nik??w takic...
autor: Sebastian
19 sierpnia 2006, o 10:15
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: Pom????cie mi
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 24982

Wiem, ale mog??em bardziej przybli??yÄ? czÄ???Ä? pustyni w jakiej znaleziono zauropoda. Kurcze, ??e te?? nie wspomnia??em o Nemegt :x
autor: Sebastian
18 sierpnia 2006, o 19:55
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: Pom????cie mi
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 24982

Sory za pomylenie nazw pusty?? :!: :oops:
autor: Sebastian
18 sierpnia 2006, o 16:57
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: Pom????cie mi
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 24982

Pom????cie mi

Opisthocoelicaudia- by?? to jaki?? zauropod z Gobi. Obi??o mi siÄ? gdzie?? o uszy, ??e odnaleziono szkielet bez szyji i czaszki. Macie jaki?? opis lub wizerunek
autor: Sebastian
18 sierpnia 2006, o 10:50
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Wodna ma??pa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17537

Wodna ma??pa

Do niedawna uwa??ano ??e cz??owiek wyewoluowa?? z ma??p, kt??re ??y??y na afryka??skich sawannach. Najnowsze badania dowodzÄ?, ??e przodkowie cz??owieka mogli ??yÄ? w wodzie i to dziÄ?ki temu nasze cia??o jest ,,go??e'', chodzimy wyprostowani... ZresztÄ? sami zobaczcie http://forumzn.katalogi.pl...
autor: Sebastian
17 sierpnia 2006, o 20:04
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak porozumiewa??y siÄ? ze sobÄ? dinozaury?
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 51647

Swietna mysl :lol:
autor: Sebastian
17 sierpnia 2006, o 18:37
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak porozumiewa??y siÄ? ze sobÄ? dinozaury?
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 51647

A co sÄ?dzisz o ,,bestii zniszczenia'', kt??rÄ? rzekomo chce stworzyÄ? polskie wojsko. na tej stronie pisze, ??e raptor-??o??nierz bÄ?dzie wielko??ci 10-piÄ?trowego wie??owca i... Wed??ug mnie to bzdury :wink:
autor: Sebastian
17 sierpnia 2006, o 17:50
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Jak porozumiewa??y siÄ? ze sobÄ? dinozaury?
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 51647

A co my??licie o tej stronie: http://www.jpn.pl/dinozaury/start.htm ja mam mieszane poglÄ?dy :?
autor: Sebastian
15 sierpnia 2006, o 18:52
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Tyranozaury i wikipedia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 16112

DziÄ?kuje teraz ju?? wiem
autor: Sebastian
14 sierpnia 2006, o 18:09
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Tyranozaury i wikipedia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 16112

Tak wiem, ??e tyranozaury nale??Ä? do Coelurosauria, ale chodzi mi o to czy sÄ? blisko spokrewnione i czy pochodzÄ? od Coeluridae (Rodziny), bo z tego co wynika tak w??a??nie jest. Wed??ug wikipedii Coeluridae nale??a??oby do Tyrannosauroidea. Nie jestem tego pewien i chcÄ? zasiÄ?gnÄ?Ä? po ra...
autor: Sebastian
14 sierpnia 2006, o 16:06
Forum: Ornithopoda (ornitopody) i pozostałe ptasiomiedniczne
Temat: Pratyerofory
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 7055

Pratyerofory

DrÄ?czy mnie to jaki znany nauce tyerofor (lub inny dinozaur z Ornithischia) m??g?? byÄ? jeszcze pierwotniejszy od Tatisaurus, Moyenisauropus, czy Scutellosaurus. :x
autor: Sebastian
14 sierpnia 2006, o 15:11
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Tyranozaury i wikipedia
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 16112

Tyranozaury i wikipedia

Przeczyta??em w wikipedii, ??e prymitywne tyranozaury nale??a??y do rodziny Coeluridae. Tu nas??wa siÄ? pytanie- czy coelurozaury by??y spokrewnione z ,,tyranami'' i czy tworzy??y z nimi jakÄ??? specjalnÄ? grupÄ?? Zastanawia mnioe jeszcze to czy pratyranozaury nie powinny tworzyÄ? oddzielnej ro...
autor: Sebastian
13 sierpnia 2006, o 12:37
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [opis] jinlong
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 39993

Czyta??em gdzie??, ??e Yilong downsi jest formÄ? po??redniÄ? miÄ?dzy Heterodontosauridae , a Pachycephalosauria i, ??e zalicza siÄ? go do rodziny Homalocephalidae . S??ysza??em jednak tyle wersji, ??e sam ju?? nie wiem. O chcia??e?? wizerunek Yilonga. Oto on: http://kawa3104.hp.infoseek.co.jp/in...
autor: Sebastian
8 sierpnia 2006, o 20:14
Forum: Reptilia (gady)
Temat: Junggarsuchus
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 3952

Junggarsuchus

Junggarsuchus sloani-Ostatnio czyta??em w National Geographic o dziwnym krokodylu z rodzaju Junggarsuchus . By?? to wed??ug mnie dziwaczny krokodyl ze wzglÄ?du na to, ??e jego ko??czyny by??y bardzo d??ugie w stosunku do reszty cia??a. Paleontolodzy sÄ? zgodni do tego, ??e reprezentowa?? on nowÄ?...
autor: Sebastian
5 sierpnia 2006, o 14:58
Forum: Reptilia (gady)
Temat: Gady ssakokszta??tne
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 28832

:D Znalaz??em niez??Ä? niemieckÄ?/szwajcarskÄ? stronÄ? na kt??rej mo??na znale??Ä? informacje i wizerunki gad??w ssakokszta??tnych, dinozaur??w i innych wymar??ych gad??w.
Oto strona http://leute.server.de/frankmuster/_fil ... eseite.htm