Znaleziono 1261 wyników

autor: Sebastian
27 sierpnia 2006, o 17:24
Forum: Ornithopoda (ornitopody) i pozostałe ptasiomiedniczne
Temat: [OPIS] Tatisaurus
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 10562

[OPIS] Tatisaurus

Tatisaurus D??ugo??Ä?: 1,2m (?) Wysoko??Ä?: 0,4m (?) Masa: 4kg (?) Czas: 204-185 MLT Miejsce: Chiny Klasyfikacja: Dinosauria Ornithischia Eurypoda Thyerophora??? Scelidosauridae??? Tatisaurus jest jednym z najprymitywniejszych tyerfor??w, kt??re pochodzÄ? (jak wszystkie ptasiomiednicze) od Lesot...
autor: Sebastian
27 sierpnia 2006, o 16:59
Forum: Reptilia (gady)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: ichtioza
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 13222

Re: R????norodno??Ä? form gad??w morskich: ichtiozaury

Ichthyosauridae: Rozkwit tej rodziny przypada w kredzie. A ja s??ysza??em ??e pod koniec jury ichtiozaury ca??kowicie wyginÄ???y. Poprawione. Ichtiozaury to jednak specyficzna rodzina, kt??rej rozkwit oraz wymieranie rozpoczÄ???o siÄ? w p????nej jurze. Nie jest jednak wykluczone, ??e mog??y jesz...
autor: Sebastian
27 sierpnia 2006, o 16:22
Forum: Reptilia (gady)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: plezjoza
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 14281

My??lÄ?, ??e ??wie??onarodzonym plezjozaurom tak. Ichtiozaury gustowa??y jednak raczej w rybach
http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=553
autor: Sebastian
27 sierpnia 2006, o 15:33
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Compsognathus
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 8185

[OPIS] Compsognathus

Aktualny opis znajduje się na: http://www.encyklopedia.dinozaury.com/index.php/Compsognathus Compsognathus D??ugo??Ä?: 0,7-1 m Wysoko??Ä?: 0,3 m Masa: 3 kg Czas: 145 MLT Miejsce: Europa (Niemcy, Francja i Portugalia) Klasyfikacja: Saurischia Theropoda Neotheropoda Averostra Tetanurae Neotetanurae...
autor: Sebastian
27 sierpnia 2006, o 14:36
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: Dinozaur z Mangahouanga
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 27715

dilong pisze:KrÄ?g ten nale??a?? do skar??owacia??ego Allozaura.
Na pewno. Chesteraptor twierdzi, ??e to krÄ?g dromeozaura. tylko nie wiem kt??ry z was ma racjÄ? :wink: :|
autor: Sebastian
27 sierpnia 2006, o 13:54
Forum: Pachycephalosauria (pachycefalozaury)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: pachycefaloz
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 13683

Nie czyta??em o obaleniu teorii baran??w bo nie jestem na bierzÄ?co z teoriami. DziÄ?kujÄ? za informacjÄ?. Ju?? poprawiam.
autor: Sebastian
27 sierpnia 2006, o 13:46
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: Dinozaur z Mangahouanga
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 27715

DziÄ?ki ci :D
autor: Sebastian
27 sierpnia 2006, o 13:43
Forum: Pachycephalosauria (pachycefalozaury)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: pachycefaloz
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 13683

[ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: pachycefaloz

NAZWA: Ta ma??a grupa dzieli siÄ? na dwie rodziny: Pachycephalosauridae (,,G??owy kopu??y" ) i Homalocephalidae (,,S??abe g??owy"). Pachycefalozaury ??y??y w kredzie, w Ameryce P????nocnej i Euroazji. BUDOWA: Czaszki przedtawicieli Pachycephalosauridae by??y kopulaste i nadawa??y zwierzÄ?tom dziwa...
autor: Sebastian
27 sierpnia 2006, o 11:58
Forum: Ornithopoda (ornitopody) i pozostałe ptasiomiedniczne
Temat: [OPIS] Shantungosaurus
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 19916

A ja g??upi skojarzy??em ma??py z chi??skimi odkrywcami :D
autor: Sebastian
27 sierpnia 2006, o 11:15
Forum: Ornithopoda (ornitopody) i pozostałe ptasiomiedniczne
Temat: [OPIS] Shantungosaurus
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 19916

[OPIS] Shantungosaurus

Aktualna wersja: http://www.encyklopedia.dinozaury.com/index.php/Shantungosaurus Shantungosaurs D??ugo??Ä?: 10-15 m Wysoko??Ä?: 7 m Masa: 7,5 t Czas: 83-73 MLT Miejsce: Wschodnie Chiny Klasyfikacja: Ornithischia Ornitopoda Iguanodontia Hadrosauroidea Hadrosauridae Hadrosaurinae Shantungosaurs wyd...
autor: Sebastian
26 sierpnia 2006, o 22:18
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: Dinozaur z Mangahouanga
Odpowiedzi: 30
Odsłony: 27715

Paleontolodzy sÄ? chyba bardziej zorientowani. Panie karolu wie pan cos o tym teropodzie :?: Rozpaczliwie szukam odpowiedzi :cry:
autor: Sebastian
26 sierpnia 2006, o 22:07
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Nothronychus
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 10919

dilong pisze:TÄ? rozmowÄ? trzeba zabraÄ? na inny temat.
Chodzi ci o po??ywienie terizinozaur??w :?: Je??li tak, to w??a??nie utworzy??em nowy temat, pt. ,,Po??ywienie terizinozaur??w"
autor: Sebastian
26 sierpnia 2006, o 21:54
Forum: Reptilia (gady)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: plezjoza
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 14281

autor: Sebastian
26 sierpnia 2006, o 21:43
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Nothronychus
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 10919

Skoro by?? ro??lino??erny to dlaczego jest zaliczany do teropod??w? Poniewa?? wykazuje cechy anatomiczne takie jak u innych teropod??w, podobnie jest z pandÄ? wielkÄ?- wcina tylko bambusy, a jest zaliczana do nied??wiedzi, drapie??nik??w. Zgadzam siÄ? z Chesteraptorem :!: InnÄ? wskaz??wkÄ? jes...
autor: Sebastian
26 sierpnia 2006, o 20:52
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Nothronychus
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 10919

[OPIS] Nothronychus

Nothronychus D??ugo??c: 5-6m Wysoko??Ä?: 3m Masa: 1t Czas: 90 MLT Miejsce: USA (Nowy Meksyk) Klasyfikacja: Saurischia Theropoda Tetanurae Coelurosauria Therizinosauria Therizinosauroidea Nothronychus mckinleyi nale??a?? do rodziny p????nokredowych teropod??w o nazwie Therizinosauridea. Jest to fas...
autor: Sebastian
26 sierpnia 2006, o 17:28
Forum: Reptilia (gady)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: plezjoza
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 14281

[ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: plezjoza

RZÄ?D: Pleziozaury by??y najbardziej znanymi gadami morskimi mezozoiku. Palce (w p??etwie) nie sk??ada??y siÄ? z piÄ?ciu lub mniej, lecz do dziesiÄ?ciu ko??ci. Dawniej uwa??ano, ??e plezjozaury p??ywa??y ,,wios??ujÄ?c'' swoimi d??ugimi p??etwami. M??odsza teoria m??wi, ??e porusza??y siÄ?, pod...
autor: Sebastian
26 sierpnia 2006, o 12:08
Forum: Reptilia (gady)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: ichtioza
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 13222

[ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: ichtioza

RZÄ?D: Ichthyosauria by??y najlepiej wyspecjalizowanymi gadami morskimi. NazwÄ? ta mo??na przet??umaczyÄ? na ,,rybojaszczury''. Ich cia??a przypomina??y kszta??tem dzisiejsze tu??czyki i makrele. Nie by??y one jednak rybami, lecz gadami, kt??re oddycha??y tlenem atmosferycznym. Przypuszcza siÄ?,...
autor: Sebastian
25 sierpnia 2006, o 15:35
Forum: Ornithopoda (ornitopody) i pozostałe ptasiomiedniczne
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: ornitopody
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 17963

[ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: ornitopody

NAZWA: Ornithopoda to b??Ä?dnie nadana nazwa. Oznacza dos??ownie ,,Ptasiostopy/Ptakostopy''. Tak naprawdÄ? stopy ornitopod??w nie przypominajÄ? st??p dzisiejszych ptak??w, lecz jaki?? du??ych ssak??w (tu- nosoro??ec). Ze wzglÄ?du na tryb ??ycia jaki prowadzi??y mniejsze ornitopody bywajÄ? nazyw...
autor: Sebastian
24 sierpnia 2006, o 18:47
Forum: Stegosauria (stegozaury)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: stegozaury
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 22321

[ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: stegozaury

NAZWA: Stegosauria pojawi??y siÄ? oko??o 170 mln lat temu. ich skamienia??o??ci sÄ? znane z Europy, Ameryki P????nocnej, Azji (g????wnie po??udnie Chin) i Afryki. Pierwszy opisany, a zarazem najwiÄ?kszy i najbardziej poznany przedstawiciel Stegosauria, to oczywi??cie Stegosaurus . Jego nazwa ozna...
autor: Sebastian
23 sierpnia 2006, o 19:52
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [ARTYKU?]R????norodno??Ä? form dinozaur??w: ceratopsy
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 18803

Znalaz??em tylko jeden b??Ä?d ortograiczny i dwa literowe. Po za tym nie nale??y siÄ? czepiaÄ? g??upich b??Ä?d??w lecz ewentualnych pomy??ek w zawartych informacjach. Przypominam, ??e temat dotyczy ceratops??w,m a nie b??Ä?d??w ortograficznych :wink: :x
autor: Sebastian
23 sierpnia 2006, o 16:47
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [ARTYKU?]R????norodno??Ä? form dinozaur??w: ceratopsy
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 18803

[ARTYKU?]R????norodno??Ä? form dinozaur??w: ceratopsy

R????NORODNO?šÄ? i BUDOWA: Ceratopia oznacza ,,rogatÄ? twarz'' ChoÄ? ceratopsy pojawi??y siÄ? jako ostatnia grupa dinozaur??w to by??y one bardzo zr????nicowane pod wzglÄ?dem budowy, pokrewie??stwa oraz rozmiar??w. Rodzina Ceratopidae dzieli siÄ? na dwie podrodziny, kt??re r????niÄ? siÄ? b...
autor: Sebastian
23 sierpnia 2006, o 13:22
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: zauropody
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 13355

[ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: zauropody

NAZWA: NajwiÄ?ksze zwierzÄ?ta lÄ?dowe, jakie kiedykolwiek ??y??y na Ziemi to grupa wymar??ych dinozaur??w zwanych Sauropoda (dos. Gadziostope/Jaszczurostope). Podobnie jak wiÄ?kszo??Ä? nazw taksonomicznych ta r??wnie?? nie jest poprawna. Stopy zauropod??w przypominajÄ? raczej stopy nosoro??c??...
autor: Sebastian
23 sierpnia 2006, o 12:29
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Dilophosaurus
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 36472

To gdzie w takim razie umieszcza siÄ? Dilophosaurus :?:
autor: Sebastian
23 sierpnia 2006, o 11:56
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Dilophosaurus
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 36472