Znaleziono 394 wyniki

autor: Karol Sabath
17 września 2006, o 16:53
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: (Opis) Sauroposeidon
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 38027

Przed jednostkami miary (np. m) wstawiamy spacjÄ? - 18,5 m). Nie stawiamy spacji przed wykrzyknikiem, pytajnikiem, kropkÄ?, przecinkiem itp. Nie wstawiamy przecinka miÄ?dzy podmiot a orzeczenie ("ogrom wprawia"; "zauropod by??"; "gigant ??y??") - chyba, ??e by??oby tam jakie?? zdanie wtrÄ?cone. ...
autor: Karol Sabath
17 września 2006, o 16:20
Forum: Pisces (ryby)
Temat: Megalodon
Odpowiedzi: 38
Odsłony: 36243

Du??o o kopalnych wielorybach (po niemiecku) jest na stronie http://www.cetacea.de/palaeocetologie/index.htm - a propos dyskusji oo megalodonie warto zauwa??yÄ?, ??e juz prawie 40 mln lat temu pojawiajÄ? siÄ? w zapisie kopalnym zÄ?bowce i fiszbinowce - w??r??d tych ostatnich przedstawiciele wali...
autor: Karol Sabath
16 września 2006, o 19:21
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Jurassic Park w realu???
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 100187

Wiecie ??e znaleziono przy szkielecie Tyranozaura, bry??Ä? krwi (skamienialej) i gdy odlupalsiÄ? kawalek po??ynÄ???a normalnie krew. Niestety ta skamielina gdzie?? zaginÄ???a. Nie by??o ??adnej zaginionej bry??y p??ynÄ?cej krwi - uda??o siÄ? natomiast zaobserwowaÄ? naczynia krwiono??ne w ko?...
autor: Karol Sabath
16 września 2006, o 18:35
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Jurassic Park w realu???
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 100187

dilong pisze:Wedlug mnie pozostaje manipulacja gen. na ptakach opierajÄ?c siÄ? o szczÄ?tki DNA ze wszystkich dotÄ?d ??r??de??. Np: s??ynne komary z bursztynu.
Te wymy??lone przez Crichtona? Na razie nie ma mezozoicznych komar??w ani DNA (nawet owadziego) z tak starego bursztynu...
autor: Karol Sabath
16 września 2006, o 15:46
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Jurassic Park w realu???
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 100187

za jaki?? zÄ?b czasu mo??e siÄ? udaÄ?. Co?? Ci siÄ? pomyli??y idiomy... "ZÄ?b czasu" to nie jest odcinek czasu, tylko metafora okre??lajÄ?ca niszycielskie dzia??anie up??ywu czasu (entropie, erozjÄ?, starzenie siÄ? - "co?? jest ju?? nadgryzione zÄ?bem czasu"). Tylko trzeba znale??Ä? jakie...
autor: Karol Sabath
16 września 2006, o 14:31
Forum: Reptilia (gady)
Temat: Ewolucja gad??w ??uskono??nych
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 7205

Chodzi??o mi oto ??e niewiele drzew i panujÄ?cych w Mezozoiku ro??lin przetrwa??o tÄ? ktastrofÄ?. A czym siÄ? wg Ciebie dramatycznie r????ni flora mastrychtu od danu? Kt??re wa??ne grupy "drzew i ro??lin" nie przetrwa??y katastrofy? Poza kr??tkotrwa??ym pikiem paprociowym tu?? po granicy mezo/k...
autor: Karol Sabath
16 września 2006, o 14:20
Forum: Reptilia (gady)
Temat: Caviramus schesaplanensis - nowy pterozaur ze Szwajcarii
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 6170

Szkoda, ??e to tylko kawa??ek ??uchwy z dwoma zÄ?bami... :-(
Niewiele to wnosi np. do naszej wiedzy o ewolucji przystosowa?? do lotu u pterozaur??w.
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 23:30
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [opis] pachyrinozaur
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 31662

To tak jakby powiedzieÄ?, ??e Tyranozaur rex mia?? 3 palce, lecz narazie odkryto tylko osobniki z dwoma palcami. Jkby wszystkie okazy tyranozaura mia??y zachowanÄ? rozbudowanÄ? powierzchniÄ? stawowÄ? dla trzciego palca, to nie by??oby to takie niedorzeczne... Chodzi o to, ??e na czaszkach pach...
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 22:47
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [opis] pachyrinozaur
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 31662

W ka??dej czaszce nie znaleziono rog€w tylko by??y naro??le. To znaczy, ??e ten ceratops nie mial ??adnego rogu. W ??adnej czaszce nie znaleziono rogu - to tylko wyklucza sta??y kostny r??g. Natomiast pozostaje mozliwo??Ä?, ??e wszytkie pad??y akurat po zrzuceniu go (co?? jak czaszki jeleni po zrz...
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 22:41
Forum: Reptilia (gady)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: plezjoza
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 13352

Bezpo??rednich dowod??w na ??yworodno??Ä? plezjozaur??w oczywi??cie nie ma, ale np. badania nad triasowym zauropterygiem Keichousaurus hui wskazujÄ?, ??e ju?? on by?? ??yworodny. Proponowano to i dla innych pachypleurozaur??w, jak i notozaur??w; tak??e plezjozaury to ju?? na pewno ??yworodne powi...
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 22:32
Forum: Reptilia (gady)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: plakodon
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 12023

Uwagi do artyku??u: 1) "?aci??ska nazwa plakodont??w znaczy mniej wiecej to samo co ,,jaszczury pe??ne zÄ?b??w/uzÄ?bienia''". Nic podobnego. Nie ma w tej nazwie ??adnych "jaszczur??w" (sauria), ani "pe??nych" czegokolwiek. Jest to forma mnoga od Placodus ; nazwa ta jest z??o??eniem plac(o) - z g...
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 21:43
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [opis] pachyrinozaur
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 31662

W opisie pojawia siÄ? "masowy gr??b". Zbiorowe i wszelkie inne groby odnosza siÄ? do poch??wk??w ludzkich. Tu w??a??ciwsze by??oby albo "cmentarzysko" (tak metaforycznie okresla siÄ? np. nagromadzenia szczÄ?tk??w s??oni), albo "angromadzenie/akumulacja szczÄ?tk??w kostnych" (bardziej naukawo)...
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 21:33
Forum: Reptilia (gady)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: ichtioza
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 12410

1) PrzyjÄ?tym polskim odpowiednikiem ichtiozaur??w sÄ? rybojaszczury (nie "rybie jaszzczurki", "rybie jaszczury", "jaszczury rybie" itp.). nalezy w ca??ym ha??le u??ywaÄ? albo nazwy ichtiozaury, albo rybojaszczury; 2) "odnajdywano w ich brzuchach delikatne kostki, kt??re byÄ? mo??e nale??a??y do...
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 20:45
Forum: Ankylosauria (ankylozaury)
Temat: [OPIS] Euoplocephalus
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 21788

Aha, no bo w??a??ciwie to sobie raczej nie zagra??a??y. Nie rywalizowa??y ze sobÄ?. Konkurencja w przyrodzie nie polega na walce "na k??y i pazury". Np. obecnie w Europie szara wiewi??rka ameryka??ska wypiera rodzimÄ? rudÄ?. Nie znaczy to, ??e wiewi??rki na siebie polujÄ?. Teraz bardzo trudno n...
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 20:19
Forum: Reptilia (gady)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form gad??w morskich: plezjoza
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 13352

Gar??Ä? uwag do artyku??u: 1) "Plezjozaury by??y najbardziej drapie??nymi gadami morskimi mezozoiku." Co to znaczy? Czy np. mozazaury albo ichtiozaury by??y mniej drapie??ne? Jad??y wiÄ?cej ro??lin albo padliny? Nie rozumiem. Mo??e chodzi??o o " najbardziej znane gady morskie"? 2) "Obalono t Ä? t...
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 19:07
Forum: Ankylosauria (ankylozaury)
Temat: [Opis] Panoplosaurus
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 11857

Czym?? musi. Mo??e jaki?? inny uk??ad ko??ci w szkielecie, nie wiem. Sprytny domys?? (z gatunku takich wypowiedzi, kt??re powodujÄ? przekroczenie limitu transferu pod koniec miesiÄ?ca :-)). Panoplozaur ma inny uk??ad tarczek na sklepieniu czaszki i brak mu charakterystycznych dla edmontonii d??ug...
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 19:02
Forum: Ankylosauria (ankylozaury)
Temat: [OPIS] Euoplocephalus
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 21788

pepo13 pisze:Ale pewnie szybko zosta??y wyeliminowane przez ankylozaury.
Ju?? nie bardzo mia??y kiedy, bo ??y??y pod koniec kredy (ale zrymowa??em! :-))
Ankylozaury i nodozaury ??y??y obok siebie przez kilkadziesiÄ?t milion??w lat, wiÄ?c trudno m??wiÄ? o szybkiej eliminacji jednych przez drugie.
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 18:43
Forum: Reptilia (gady)
Temat: Ewolucja gad??w ??uskono??nych
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 7205

Nie znalaz??em (ale szuka??em pobie??nie) publikacji broniÄ?cych tradycyjnej filogenezy ??uskono??nych (chyba jeszcze za wcze??nie, znajÄ?c cykl wydawniczy w paleontologii/zoologii). Za to ciekawe komentarze sÄ? tu: http://www.corante.com/loom/archives/2005/11/21/which_came_first_the_snake_or_the...
autor: Karol Sabath
15 września 2006, o 18:07
Forum: Humor
Temat: "Teropod nasz kochany"
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 7974

W artykule Tomka Suleja zrobili profesorem, a dr. Marcina Machalskiego z Instytutu Paleobiologii PAN - redaktorem Mariuszem Machalskim (fakt, ??e pisuje do Focusa ):-) O ile pamiÄ?tam, ko??o Piotrkowa jak okiem siÄ?gnÄ?Ä? sÄ? osady polodowcowe, a dopiero jak siÄ? wkopaÄ? g??ebiej, mo??na dotr...
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 19:32
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [artykuł] historia taksonomii celofyza
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 19221

Sprawa megapnozaura: DziÄ?kujÄ? - tych informacji mi brakowa??o - mia??em problem ze znalezieniem przejrzystej wersji tej historii. Tylko trzeba poprawiÄ?, ??e megapnozaur by?? opisany przez entomolog??w (w l.mn.) i na ko??cu akapitu Polak??w - z du??ej litery. Poczyta??em w??asnie o historii od...
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 19:03
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: R????norodnosÄ? form dinozaur??w: Teropody.
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 16081

Gar??Ä? uwag do artyku??u: 1) Tytu?? jest nieadekwatny do tre??ci. Moim zdaniem cykl "R????norodno??Ä? form..." powinien mieÄ? w miarÄ? standardowy uk??ad - opis budowy, przeglÄ?d systematyki, ciekawostki swoiste dla danej grupy - w stylu problemowego artyku??u encyklopedycznego (w zasadzie mo?...
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 17:43
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: (Opis) Antarctosaurus
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 23508

dilong pisze:Czy??by pan studiowa?? asrtonomiÄ?? :lol:
Nie (ani filologii klasycznej - trochÄ? siÄ? uczy??em ??aciny, ale z greki ledwie znam alfabet i co bardziej znane s??owa). Ale umiem na niebie znale??Ä? GwiazdÄ? PolarnÄ? za pomocÄ? Wielkiej Nied??wiedzicy. :-)
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 17:39
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Utahraptor
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 37079

Mo??liwe, ??e biednego raptora zg??adzi?? dryf kontynentalny, kt??ry spowodowa?? zmiane prÄ?d??w morskich i opady na lÄ?dzie, ro??lino??erct albo ginÄ???y lub kar??owacia??y, prze to gupa gigaraptor??w nie mia??a co je??Ä? lub czÄ???ciej polowaÄ?. Przecie?? dryf kontynentalny trwa nieustannie...
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 17:02
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [opis] pachyrinozaur
Odpowiedzi: 44
Odsłony: 31662

Czyli ten ceratops mia?? rogi z keratyny i po np: godach ten r??g odpada?? jak jakie?? poro??e jelonka!? :shock: OdpadajÄ?ce poro??a (nie "rogi") u jeleniowatych sÄ? akurat kostne. A nosoro??ec ma r??g czysto keratynowy (nie ma na czaszce ??adnego wyrostka), a go nie zrzuca. Co do Alberty, to nie...
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 16:52
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: (Opis) Antarctosaurus
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 23508

Argh, ten nied??wied?? to faktycznie ??adnie namiesza??, ale chyba raczej chodzi o niep????nocnego. Najwyra??niej nazwa Arktyki pochodzi od nazwy nied??wiedzia. Poniewa?? gwiazdozbiory Wielkiej i Ma??ej Nied??wiedzicy ( Ursa Major i Ursa Minor ) ??wiecÄ? na p????nocnym niebie (Gwiazda Polarna nale...