Znaleziono 394 wyniki

autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 19:09
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: OPIS: Saltasaurus (saltazaur)
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 21350

Teraz ju?? chyba nanios??em wszystkie poprawki, opis jest gotowy, by umie??ciÄ? go w encyklopedii. Zamiast "na cze??Ä? miejscowo??ci w p????nocno-zachodniej Argentynie" powinno byÄ? "od nazwy prowincji w p????nocno-zachodniej Argentynie, gdzie odkryto skamienia??o??ci saltazaura". Titanosaurus n...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 18:55
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: [OPIS] Camarasaurus
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 28673

A kt??re gatunki? A poza tym w tek??cie pisze o tych jamach. Ale mogÄ? to poprawiÄ?. Skoro nazwa kamarazaura wziÄ???a siÄ? od jam, warto przy tej okazji trochÄ? rozwinÄ?Ä? temat pleuroceli, ??eby nie by??o tylko standardowego opisu zauropoda (??e du??y, z d??ugÄ? szyjÄ? i ma??Ä? g??owÄ?....
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 16:00
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: OPIS: ceratozaur
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 13864

Xyphactinus pisze:Czy teraz jest ju?? dobrze, czy trzeba wprowadziÄ? wiÄ?cej zmian?
Jeszcze znaczenie nazwy rodzajowej i gatunkowej.
I spacje miÄ?dzy liczbami a metrami, tonami, mlt (w og??le my??lÄ?, ??e w encyklopedii nale??y u??ywaÄ? albo mln lat temu, albo Ma)
MiÄ?dzy USA a stanami - dwukropek.
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 15:55
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Tarbosaurus
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 36223

Trzeba sobie wybrac. Albo piszemy Евгений [Александрович] Малеев , Evgeny [Aleksandrovich] Maleev , albo Jewgienij Malejew . :wink: ProponujÄ? w tek??cie pisaÄ? o Jewgieniju Aleksandrowiczu Malejewie, natomiast w wykazie gatunk??w i synonim??w daÄ? Maleev 1955 (zgodnie z angielskÄ?/miÄ?dzynaro...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 15:42
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: [OPIS] Camarasaurus
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 28673

Czyli pomylono czaszki. Dano jÄ? brontozaurowi( dzisiejszy apatozaur) zamiast kamarazaurowi? Nie, kamarazur od poczÄ?tku mia?? swojÄ? g??owÄ?. Ale poczÄ?tkowo nie znano g??owy apatozaura i zmontowany szkielet w muzeum uzupe??niono czaszkÄ? kamarazaura. Warto o tym wspomnieÄ? w ha??le. Zamias...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 15:24
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: OPIS: Saltasaurus (saltazaur)
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 21350

Xyphactinus pisze:Teraz mo??e byÄ??
Jeszcze wypada dodaÄ? informacjÄ? o znaczeniu nazwy/miejscu odkrycia (by??a o tym mowa w dyskusji).
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 15:18
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] tyranotytan (Tyrannotitan)
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 33246

Nie, poniewa?? Majungatholus ??y?? na male??kiej wysepce, na kt??rej brak by??o du??ej ilo??ci zwierzyny, wiÄ?c musia?? polowaÄ? na swych pobratymc??w. Czy "male??kÄ? wysepkÄ?" ma byÄ? Madagaskar? On ma powierzchniÄ? dwa razy wiÄ?kszÄ? od Polski. Czy gdyby jaki?? gatunek du??ego drapie??nik...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 03:22
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: [OPIS] Camarasaurus
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 28673

Poniewa?? has??o jest o rodzaju, nale??y podaÄ? wszystkie gatunki do niego zaliczane (z autorami i datami). Mo??na by te?? wyja??niÄ? znaczenie nazw gatunkowych. "Komory" w krÄ?gach po polsku zwykle nazywa siÄ? jamami. Cope opisa?? kamarazaura, ale ko??ci, na podstawie kt??rych to zrobi??, siedz...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 03:12
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: OPIS: Saltasaurus (saltazaur)
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 21350

Dino, zamie??cisz opis w encyklopedii? liter??wki (np. slatazaura), korpus -> tu????w, guzki -> tarczki kostne, dopisaÄ? pochodzenie nazwy, autor??w i rok opisania. Podane przez Danu gatunki S. robustus i S. australis , pierwotnie opisane jako gatunki rodzaju Titanosaurus , obecnie w??Ä?czane sÄ...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 03:02
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [ARTYKUŁ] Różnorodność form dinozaurów: teropody
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 26577

W niekt??rych ??r??d??ach podaje siÄ? tak??e rodzinÄ? Guaibasauridae z Guaibasaurus . Ciekawi mnie r??wnie?? to, do jakiej rodziny w obrÄ?bie Herrerasauria nale??y, np. Alwalkeria czy Caseosaurus :?: PS ProszÄ? o podanie przedstawicieli Staurikosauridae i Herrerasauridae. :cry: http://www.fmnh....
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 02:58
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: OPIS: ceratozaur
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 13864

Xyphactinus pisze:Dino, wrzucisz opis na stronÄ??
Brak daty, autora nazwy, jej etymologii; nazwy ??aci??skie grup - du??Ä? literÄ?. Co?? bli??ej o miejscu znalezienia (USA - du??y kraj). Liter??wki/interpunkcja.
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 02:56
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] tyranotytan (Tyrannotitan)
Odpowiedzi: 22
Odsłony: 33246

"Szkielet teropoda zachowa?? siÄ? w znikomych ilosciach." - poprawiÄ? - niezrÄ?czne.
Spolszczenie ujednoliciÄ? na tyranotytan (nie: tyrannotitan).
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 02:53
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: OPIS: deinonych
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 44200

Dino, dasz opis na stronÄ?, jak bÄ?dziesz mia?? czas? TrochÄ? siÄ? naczeka??em... ProponujÄ? zamiast "szczup??y" napisaÄ? "smuk??y". Brak nazwiska autora opisu (przyda??oby siÄ? mo??e jakie?? zdanie czy dwa o odkryciu). Brak t??umaczenia nazwy. Warto mo??e wspomnieÄ?, ??e deinonych przypomi...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 02:47
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: [OPIS] Eoraptor
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 17811

Zosta??o jeszcze trochÄ? liter??wek.'
Z rzeczy merytorycznych - otw??r przedoczodo??owy jest cechÄ? wszystkich archozaur??w, nie tylko dinozaur??w. B??Ä?dnie podany jest te?? wiek - 280 mln lat to by??by jeszcze paleozoik...
Wymiary poda??bym jako ok. 1 m, ok. 10 kg.
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 02:39
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Mei
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 49727

Jak wynika z analiz kladystycznych przeprowadzonych przez Makovicky'ego i in. oraz Mortimera, Mei lokuje siÄ? najbli??ej sinowenatora - a wiÄ?c wczesnego troodonta (a tak??e Byronosoaurus ) - zob. http://dml.cmnh.org/2005Oct/msg00477.html. I mo??e warto dodaÄ?, ??e Mei to najkr??tsza nazwa rodzaj...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 02:20
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Compsognathus
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 7860

A czy rodzaj Compsognathus jest znany z innych gatunk??w? Jak widaÄ? z notki pod opisem, opr??cz okazu z Solnhofen (czyli stamtÄ?d, skÄ?d pochodzÄ? wszystkie okazy archeopteryksa), opisanego jako C. longipes ("d??ugonogi"), jest jeszcze wymieniony francuski C. corallestris ("koralowy") z Comps-...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 01:50
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Caudipteryx
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 10616

A co z Incisivosaurus :?: Odsy??am do http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=604 Odpowied?? w tamtym wÄ?tku. A co do opisu kaudypteryksa, jest trochÄ? liter??wek, brak przecink??w tam, gdzie powinny byÄ?, itp. Opierzony by?? nie tylko na skrzyd??ach i ogonie, bo pi??ra puchowe czy p??lpu...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 01:49
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: Rodzina Incisivosaurus
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 8004

S??ysza??em (raczej przeczyta??em), ??e Incivisaurus gautherii pochodzi z Wczesnej Jury i utworzono mu innÄ? rodzinÄ?, poniewa?? ma zbyt dziwne i zbyt wiele zÄ?b??w jak na Owiraptory. Na pewno nie z wczesnej jury, tylko z wczesnej kredy (formacja Yixian, jak wiele innych ptak??w i pierzastych te...
autor: Karol Sabath
24 września 2006, o 01:34
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [ARTYKUŁ] Różnorodność form dinozaurów: teropody
Odpowiedzi: 17
Odsłony: 26577

A czy gady (bo niewiadomo czy by??y dinozaurami) takie jak herrerazaury sÄ? ju?? utwo??one jaskie?? rodziny, czy wciÄ??? stanowiÄ? jednÄ? mieszaninÄ? :?: Hererazaury nale??Ä? do rodziny Herrerasauridae, kt??ra razem z rodzinÄ? Staurikosauridae tworzy nadrodzinÄ?/podrzÄ?d Herrerasauria, zwy...
autor: Karol Sabath
23 września 2006, o 19:09
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Tarbosaurus
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 36223

Re: [OPIS] Tarbosaurus

Tak wiec mlodocianym osobniekiem byl G. novojilovi (PIN 552-2), jak zrozumialem? W Wikipedii sie pisze, ze wlasnie Ta. efremovi (PIN 551-2) byl mlodym tarbozaurem . W swoim artykule z 1995 r. Olshewsky tak uszeregowa?? okazy (za Ro??diestwienskim): " Tyrannosaurus bataar represented a large, aged a...
autor: Karol Sabath
23 września 2006, o 18:14
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: R????norodnosÄ? form dinozaur??w: Teropody.
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 16093

Mo??e byÄ?? Nadal karnozaury funkcjonujÄ? w tek??cie jako "du??e teropody powy??ej 5 m d??ugo??ci" i obejmujÄ? tyranozaura, karnotaura itp. Tymczasem one nie by??y - w aktualnym rozumieniu - karnozaurami. To wymaga gruntownej przer??bki artyku??u. Poza tym usunÄ???bym ??r??dtytu??y, albo wprowa...
autor: Karol Sabath
23 września 2006, o 17:45
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [Opis] A jednak godzilla istniała (Gojirasaurus)
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 16947

Sebastian pisze:Dilong, znalaz??em wyra??niejszy wizerunek Gojirasaurus
To ta sama figurka, tylko wyciÄ?ta z t??a. A tu inny wizerunek (zapewne bardziej realistyczny): http://www005.upp.so-net.ne.jp/Jurassic ... saurus.jpg
autor: Karol Sabath
23 września 2006, o 17:42
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Metriacanthosaurus
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 13235

Re: [OPIS] Metriacanthosaurus

Nazwa nie oznacza "d??ugi kolczasty/ciernisty jaszczur" - nie chodzi o to, ??e jaszczur by?? d??ugi, tylko ??e "kolce" (wyrostki krÄ?g??w) by??y umiarkowanie d??ugie - gr. metrikos "umiarkowany" (to ten sam rdze?? co w s??owach "metr" czy "metrum" - miara), akantha "kolec", sauros "jaszczur"). W li...
autor: Karol Sabath
23 września 2006, o 17:28
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [Opis] A jednak godzilla istniała (Gojirasaurus)
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 16947

Re: [Opis] A jednak godzilla istnia??a.

Tego dinozaura uwa??a??o siÄ? go za krewniaka Celofyza, lecz znaleziska innego dinozaura, ktorego nazwano Godzillozaurem dowodzi ??e Gojirazaur nie nale??al do tej rodziny. a) "Tego dinozaura uwa??a??o siÄ? go" - styl! nprzecinek przed "??e", nazwy zwierzat ma??Ä? literÄ?; b) o co w og??le chod...
autor: Karol Sabath
23 września 2006, o 17:00
Forum: Ornithopoda (ornitopody) i pozostałe ptasiomiedniczne
Temat: [OPIS] Hypacrosaurus
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 8752

Nazwy polskie piszemy z ma??ej litery (np. tygrys a nie Tygrys, hypakrozaury, nie Hypakrozaury), a i jeszce - albo piszemy po polsku (hypakrozaur) albo oryginalnie po ??acinie ( Hypacrosaurus ) - nie jest poprawna mieszanina "hypacrozaur". A w og??le spolszczamy greckie hypo jako hipo (np. hypothes...