Znaleziono 394 wyniki

autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 03:36
Forum: Stegosauria (stegozaury)
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: stegozaury
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 21873

Uwagi do artyku??u: Je??li wymieniaÄ? kontynenty, to nie "Azja ?šrodkowa" tylko "Azja" (zresztÄ? akurat stegozaury znane sÄ? raczej z po??udnia Chin). Stanowczo usunÄ?Ä? drawidozaura (rysunek); mo??na ew. gdzie?? w ciekawostkach napisaÄ?, ??e by?? uwa??any za ostatniego stegozaura, ale ??e je...
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 03:15
Forum: Ornithopoda (ornitopody) i pozostałe ptasiomiedniczne
Temat: [ARTYKU?] R????norodno??Ä? form dinozaur??w: ornitopody
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 17563

ParÄ? uwag do artyku??u: Orhithopoda to nazwa zbiorowa (l.poj. od stopy jest pes ), a wiÄ?c t??umaczenie powinno brzmieÄ? raczej "ptasiostope" (w l.mn.). Ciekawe jakich gad??w stopy przypominajÄ? stopy ornitopod??w? ProponujÄ? por??wnaÄ? stopÄ? np. iguanodona czy hadrozaura i nosoro??ca (chyb...
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 02:27
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: (Opis) Antarctosaurus
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 23508

Gwoli ??cis??o??ci, Antarctosaurus oznacza "niep????nocny jaszczur". Je??li ju?? tak dos??ownie rozwijaÄ? etymologiÄ?, to nale??a??oby t??umaczyÄ? jako "przeciwnied??wiedzi jaszczur" :-) Dla wyja??nienia: "antarktyczny" jest przeciwie??stwiem ( anty ) "arktycznego", a to z kolei odwo??uje siÄ? ...
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 02:19
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Irritator
Odpowiedzi: 12
Odsłony: 28661

Raczej nie to go wytÄ?pi??o, szybciej zmiany klimatu i ruchy kontynentalne. Bez przesady, teraz te?? trwajÄ? ruchy kontynentalne z takÄ? samÄ? prÄ?dko??ciÄ? jak w kredzie (centymetry/rok) i ile gatunk??w to zabi??o? A na zmiany klimatu o takiej skali jak w kredzie zwierzÄ?ta reagujÄ? po pro...
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 02:09
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [artykuł] historia taksonomii celofyza
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 19223

My??lÄ?, ??e w obecnej wersji artyku?? jest czytelniejszy jako samodzielna ca??o??Ä?. ParÄ? drobiazg??w: Gramatyka pierwszego zdania 2. akapitu - czy ko??cielnym o??rodkiem wypoczynkowym (tak po polsku nazywamy "centrum rekreacyjne") by?? kamienio??om Snyder? Bo je??li Ranczo, to powinno byÄ? "n...
autor: Karol Sabath
14 września 2006, o 01:35
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Pytania dla znawcy
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 20646

A ja mam do pana pytanie takie- do czego mógł służyć zakrzywiony ku dołowi róg Einiosaurus ? jaka jest pana hipoteza? Nie wiem. Może taki odróżniał się lepiej od innych pokrewnych ceratopsów? Większość zróżnicowania kształtów rogów i kołnierzy ceratopsów nie była raczej adaptacyjna w tym sensie, że...
autor: Karol Sabath
13 września 2006, o 15:45
Forum: Paleobotanika
Temat: [artykuł] flora jury
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 10266

W liasie szeroko pojÄ?tych okolic Ostrowca ?šwiÄ?tokrzyskiego, np. w So??tykowie (u paleobotanik??w stanowisko to funkcjonuje czÄ?sto pod nazwÄ? OdrowÄ???) wystÄ?pujÄ? te?? skrzypy iliczne li??cie Podozamites oraz ga??Ä?zki Hirmeriella - niewysokich nagozalÄ???kowych (szpilkowych, ale do??...
autor: Karol Sabath
13 września 2006, o 15:35
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: OPIS: GARUDIMIMUS
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 16348

Teraz po dok??adnym przeanalizowaniu opisu doszed??em do wniosku i??. Garudimimus nale??a?? do rodzaju Ornithomimosauria, poznany z jednego okazu odkrytego, w g??rnej kredzie w Mongolii. Prawdopodobnie by?? prymitywnym cz??onkiem Ornithomimozaur??w -dinozaur??w strusiopodobnych. Posiada?? r??g na w...
autor: Karol Sabath
12 września 2006, o 01:22
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Polskie odkrycie w dinozaurologii.
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 40714

A by?? Pan ??wiadkiem odkrycia nowego rodzaju dinozaura? Nie, bo akurat zbierali??my drobnicÄ? (ssaki, jaszczurki, jaja), zresztÄ? nie tak ??atwo dzi?? odkryÄ? na Gobi nowy gatunek w dobrze zbadanych miejscach. Wieksze szanse sa na kolejny okaz ju?? znanego (widzieli??my owiraptory, protoceratop...
autor: Karol Sabath
12 września 2006, o 01:16
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: OPIS: SPINOSTROPHEUS
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 5223

Re: OPIS: SPINOSTROPHEUS

Spinostropheus , nale??a?? do rodziny Abelisauridae lub Ceratosauria, paleontolodzy sami, do ko??ca nie wiedzÄ?. Dinozaur ten by?? podobny do Elafrozaura. Nale??a?? do nowej rodziny -Neoceratopsia i Neotheropoda. Zosta?? odkryty przez Sereno, Wilson i Conrad w 2004r, wystÄ?powa?? na terenie Niger...
autor: Karol Sabath
12 września 2006, o 01:07
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: Opis: DEINODON
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 7258

Na wszystkich stronach Deinodon to synonim Albertozaura lub Daspletozauea, tak samo jest z Dynamozaurem. Deinodon to rodzaj "zÄ?bowy", odpowiadajÄ?cy zÄ?bom ko??ci szczÄ?kowej i zÄ?bowej (??uchwy) p????nokredowych tyranozaur??w. Poniewa?? te zÄ?by sÄ? u r????nych gatunk??w praktycznie nie do...
autor: Karol Sabath
11 września 2006, o 13:12
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Polskie odkrycie w dinozaurologii.
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 40714

dilong pisze:A czy Pan bra?? udzia?? w jakie?? paleontologicznej wyprawie?
By??em np. na nied??ugiej (2 tygodnie) miniwyprawie na Gobi do Bajn Dzak, Uchaa To??god i kotliny Nemegt (z prof. Osm??lskÄ? i Marya??skÄ?).
autor: Karol Sabath
11 września 2006, o 07:41
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [artykuł] historia taksonomii celofyza
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 19223

Artyku?? ciekawy i po??yteczny. Ale wydaje mi siÄ?, ??e by??by czytelniejszy dla przeciÄ?tnego go??cia strony Dinozaury (a wiÄ?c niespecjalisty), gdyby trochÄ? rozwinÄ?Ä? niekt??re skr??towo zasygnnalizowane rzeczy. 1) NapisaÄ? skÄ?d pochodzi?? materia?? opisany przez Cope'a (a mo??e i jakie...
autor: Karol Sabath
11 września 2006, o 07:08
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Polskie odkrycie w dinozaurologii.
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 40714

A czy polscy paleontolodzy wyje??d??ali jeszcze gdzie?? opr??cz Azji na inne ekspedycje badawcze? Polscy paleontolodzy je??dzili do wielu kraj??w na wszystkich kontynentach (zob. np. http://www.pgi.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1089&Itemid=2 Ostatnio np. prÄ???nie rozwijajÄ? si...
autor: Karol Sabath
11 września 2006, o 07:00
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Mamut uniemo??liwi?? budowÄ? drogi!
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 22084

Przypomnia??em sobie, ??e klimat Plejstoceny by?? suchszy ni?? obecnie, co powoduje, obni??enie poziomu w??d na ca??ym ??wiecie. A ja ciÄ?gle my??la??em o rzece. 1) Poziom morza by?? ni??szy ze wzglÄ?du na zwiÄ?zanie czÄ???ci wody w olbrzymich lÄ?dolodach. 2) Nie mozna jednak tego uog??lniaÄ?...
autor: Karol Sabath
11 września 2006, o 06:52
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Bradycneme
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 12709

Chyba "r??wie??nik" to by??o kiepskie okre??lenie na czas i miejsce wystÄ?powania dw??ch istot... Nie mo??na powiedzieÄ?, ??e bradykneme by??o "r??wie??nikiem" telamatozaura - to zdanie nie ma sensu... A ja bym broni?? takiego u??ycia s??owa "r??wie??nik". Oczywi??cie, jest to przeno??nia. Ale ta...
autor: Karol Sabath
10 września 2006, o 02:31
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Mamut uniemo??liwi?? budowÄ? drogi!
Odpowiedzi: 24
Odsłony: 22084

tylko ciekawe co teraz zrobiÄ? z autostradÄ?? Czy poczekajÄ? czy ca??kiem wstrzymajÄ??Ciekawe. W pasie budowy autostrady rutynowo prowadzi siÄ? najpierw rozpoznanie archeologiczne (przeznacza siÄ? na to ok. 1 proc. bud??etu budowy). Zwykle oczywi??cie znajduje siÄ? pozosta??o??ci ludzkich os...
autor: Karol Sabath
9 września 2006, o 02:03
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Caudipteryx
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 10606

Wiem, ??e przedstawicielem Avimimidae by?? Avimmimus , ale je??li Caudipterygidae to synonim Avimimidae to mamy w rodzinie te?? awimima. Nie wiem, czy to jedna rodzina o dw??ch nazwach, wiÄ?c chce sie o to zapytaÄ? kogo?? bardziej obeznanego :( Caudipterygidae to nowa rodzina utworzona specjalnie...
autor: Karol Sabath
9 września 2006, o 01:58
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Jaja i zarodki dinozaurów
Odpowiedzi: 59
Odsłony: 56638

No tak, czyli by?? jeszcze s??abo rozwiniÄ?ty, ale z czxasem by sie rozwinÄ???. Rozw??j osobniczy czaszki (proto)ceratops??w pokaza??em jako ilustracjÄ? powiÄ?za?? miÄ?dzy rozwojem osobniczym a rodowym (filogenetycznym) na forum paleo w wÄ?tku: http://paleontologia.pl.ewolucja.org/forum/viewt...
autor: Karol Sabath
8 września 2006, o 01:51
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Mei
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 49681

No tak. Ale to by??a moja [ierwsza my??l po spojrzeniu na rekonstrukcje i dlatego tak napisa??em. I nie wiem dlaczego Daniel Madzia sie tak z??o??ci? Daniel siÄ? nie z??o??ci, tylko przypomina, ??e w nauce obowiÄ?zuje uzasadnianie swoich twierdze??. Zdanie "moim zdaniem KsiÄ???yc jest z ??????te...
autor: Karol Sabath
7 września 2006, o 16:31
Forum: Sauropodomorpha (zauropodomorfy)
Temat: Pom????cie mi
Odpowiedzi: 25
Odsłony: 23382

pepo13 pisze:To dobrze ??e Polska odkrywa nowe gatunki dinozaur??w. Oby tak dalej.
Mo??e zainteresuje CiÄ? lista gatunk??w dinozaur??w opisanych przez polskich paleontolog??w:
http://www.paleo.pan.pl/museum/dino_newpl.htm
autor: Karol Sabath
7 września 2006, o 16:23
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Mei
Odpowiedzi: 54
Odsłony: 49681

rekonstrukcja stojÄ?cego i ??piÄ?cego mei longa: http://www.hmnsmedia.org/files/marketing/Dinos/Mei-long.jpg ZdjÄ?cia okazu: http://www.dinosaur.net.cn/_Dinoexpo2005/show_f.htm I jeszcze poprawki do opisu: Dinozaury te zaliczane sÄ? niekiedy do tro o don??w, lecz (wed??ug niekt??rych) sÄ? to pr...
autor: Karol Sabath
7 września 2006, o 14:43
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Żywy dinozaur- żywy czy falsywikat
Odpowiedzi: 63
Odsłony: 57196

Ze strony muzeum w Auckland wynika, ??e majÄ? dwa dryozaury-roboty - do samicy pokazanej w migawce TV do??Ä?czy?? samiec Basil. Nie jest to animacja komputerowa, bo ma pod stopami takie g??adkie czarne "podeszwy" u??atwiajÄ?ce stabilne stanie na dw??ch nogach (widaÄ? to na zdjÄ?ciu z muzeum, gd...
autor: Karol Sabath
7 września 2006, o 14:14
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Dinozauroid.
Odpowiedzi: 76
Odsłony: 68934

Poprostu w kredzie powsta??o wiele nowych gatunk??w, kt??re jeszcze nie "zdÄ???y??y sie zbytnio rozwinÄ?c.I fdlatego niekt??re dinozaury z triasu mog??ybyÄ? od nich inteligentniejsze. Ale przecie?? nowe gatunki kredowych dinozaur??w nie powsta??a??y z niczego, i nie rozwija??y m??zg??w od zera. ...
autor: Karol Sabath
7 września 2006, o 14:02
Forum: Paleobotanika
Temat: Trawa w czasach dinozaur??w
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 15046

Wczesne trawy pojawiły się dopiero w kredzie i lokalnie (Ameryka Pd., wówczas wyspa). Ekosystemy trawiaste i wyspecjalizowani trawożercy upowszechnili się dopiero w miocenie, długo po wymarciu dinozaurów. Więc nadal powinniśmy sobie wyobrażać mezozoik jako zasadniczo beztrawiasty (i bez t...