Znaleziono 136 wyników

autor: Mixs
23 sierpnia 2006, o 12:35
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Dilophosaurus
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 39028

Konkretnie to chyba w ??adnej rodzinie... Po prostu to teropod wed??ug wiÄ?kszo??ci (choÄ? nie wszystkich) paleontolog??w nale??Ä?cy do nadrodziny Coelophysoidea, o niepewnych powiÄ?zaniach z innymi cz??onkami tej??e nadrodziny.
autor: Mixs
23 sierpnia 2006, o 12:22
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Dilophosaurus
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 39028

UjmÄ? to tak... TaxonSearch mo??e nie jest perfekcyjny, niemniej je??li mam wyb??r miÄ?dzy nim a WikipediÄ?, to jednak wolÄ? wierzyÄ? stronie pana Sereno... :roll: Nawiasem m??wiÄ?c, o czym wspomina??em w opisie, wed??ug niekt??rych analiz kladystycznych (konkretnie p. Rauhuta) dilofozaur mo??...
autor: Mixs
23 sierpnia 2006, o 11:37
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: [OPIS] Dilophosaurus
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 39028

Sebastian pisze:A znacie mo??e jaki?? innych przedstawicieli rodziny Dilophosauridae :roll:
Nie wyr????nia siÄ? takiej rodziny - zob. Taxon Search:

http://www.taxonsearch.org/dev/taxon_ed ... tax_id=435
autor: Mixs
19 sierpnia 2006, o 13:03
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Wodna ma??pa
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 18933

Re: Wodna ma??pa

Odno??nie "teorii wodnej ma??py" - w angielskiej Wikipedii jest obszerne has??o na ten temat, zar??wno z argumentami "za", jak i z krytycznym komentarzem - polecam: http://en.wikipedia.org/wiki/Aquatic_ape_hypothesis Jest te?? kr??tki tekst p. Sabatha na ewolucja.org: http://www.ewolucja.org/d5/d52-...
autor: Mixs
19 sierpnia 2006, o 11:23
Forum: Ornithopoda (ornitopody) i pozostałe ptasiomiedniczne
Temat: Opis:Heterodontosaurus
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 13782

Re: Opis:Heterodontosaurus

Heterodontozaur nie by?? ??adnym ornitopodem . Bli??ej mu do marginocefali, z kt??rymi rodzina Heterodontosauridae tworzy??a szerszy klad Heterodontosauriformes. Nawiasem m??wiÄ?c, ju?? by??o o tym na forum: http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=243&start=0 RywalizujÄ?ce ze sobÄ? samce z...
autor: Mixs
13 sierpnia 2006, o 16:29
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [opis] jinlong
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 42280

Nikt Ci tego nie poda, a to ze wzglÄ?du na to, ??e nie znamy tylu skamienia??o??ci dinozaur??w z wczesnej i ??rodkowej jury, co z czas??w p????niejszych - i trudniej zrekonstruowaÄ? ten okres ich ewolucji. Nie zachowujmy siÄ? jak kreacjoni??ci, ??Ä?dajÄ?cy odtworzenia przebiegu ewolucji danej g...
autor: Mixs
13 sierpnia 2006, o 16:20
Forum: Reptilia (gady)
Temat: Gady ssakokszta??tne
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 31454

Czy wed??ug was Eirolacerta mog??a mieÄ? zÄ?by jadowe jak wsp????czesne jadowite wÄ???e, czy to koleny wymys?? naukowc??w :?: Ericiolacerta je??li ju??... P????nopermski synapsyd Euchambersia mirabilis mia?? w zÄ?bach co??, co niekt??rzy interpretujÄ? jako kana??y jadowe. Tw??rcy Walking With ...
autor: Mixs
13 sierpnia 2006, o 15:34
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [opis] jinlong
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 42280

Skoro marginocefale i heterodontozaurydy sÄ? taksonami siostrzanymi w obrÄ?bie Heterodontosauriformes, to przodkami marginocefali - w tym jinlonga - sÄ? niewielcy ro??lino??ercy blisko spokrewnieni w??a??nie z heterodontozaurydami...
autor: Mixs
13 sierpnia 2006, o 14:00
Forum: Ceratopsia (ceratopsy)
Temat: [opis] jinlong
Odpowiedzi: 29
Odsłony: 42280

dilong pisze:Ten Yinlong zapewne pochodzi od Hipsylofodont??w tj Agilisaurus, kt??ry ??y?? na tym samym terenie 165 mlt.
Zwa??ywszy, ??e najstarsze znane Heterodontosauriformes pochodzi??y z wczesnej jury, nale??Ä?cy do tego kladu jinlong nijak nie m??g?? pochodziÄ? od ??rodkowojurajskiego ornitopoda...
autor: Mixs
11 sierpnia 2006, o 15:23
Forum: Reptilia (gady)
Temat: Przodek Pterozaur??w
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 9123

Z wcze??niejszych Ornithodira jako takson siostrzany do dinozaur??w... I obawiam siÄ?, ??e pr??by doprecyzowania tego by??yby spekulacjÄ?.
autor: Mixs
11 sierpnia 2006, o 14:49
Forum: Reptilia (gady)
Temat: Przodek Pterozaur??w
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 9123

dilong pisze:Wed??ug mnie przodkiem pterozaur??w by??a Euparkeria
W podobnym stopniu, jak by??a przodkiem (lub raczej krewnym przodka) wszystkich archozaur??w...
autor: Mixs
5 sierpnia 2006, o 17:59
Forum: Prehistoria w mediach
Temat: Ankieta - Jurassic Park IV - dominujÄ?cy teropod
Odpowiedzi: 177
Odsłony: 136553

Ta "lista" to najprawdopodobniej po prostu spekulacje fan??w... Ale skoro link??w nie ma, to siÄ? tego nie zweryfikuje. Je??li Metriacantozaur nie jest celurozaurem, to czym :?: SkÄ?d pomys??, ??e nim by?? ... A czym by?? to dok??adnie nie wiadomo. Ostatnio chyba wiÄ???e siÄ? go z sinraptorydami...
autor: Mixs
5 sierpnia 2006, o 17:34
Forum: Prehistoria w mediach
Temat: Ankieta - Jurassic Park IV - dominujÄ?cy teropod
Odpowiedzi: 177
Odsłony: 136553

dilong pisze:Wiem ??e w tej czÄ???ci wystÄ?piÄ? Dilofozaury, Mozazaury, Velociraptory, Megaraptory, os??awiony Tyranozaur i Pteranodony.
SkÄ?d to wiesz?
dilong pisze:A propo chyba Metriacantozaur jest ma??ym celurozaurem
Nie jest (czy raczej nie by??).

Zwracano Ci ju?? uwagÄ? na istnienie opcji "Edytuj"?
autor: Mixs
23 lipca 2006, o 18:17
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Hobbit
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 5297

Re: Hobbit

Lila pisze:Czy s??yszeli??cie co?? o tym odkryciu?
Tak, s??yszeli??my:

http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=257

http://www.dinozaury.com/forum/viewtopic.php?t=424
autor: Mixs
20 lipca 2006, o 17:11
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Jurassic Park w realu???
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 117543

Martysia pisze:Sp??jrzcie tu:
http://trinityx.w.interia.pl/strony/start.html
Wejd??cie w dzia?? nowo??ci
O tym m??wili??my na poprzedniej stronie tego tematu - poszukaj.
autor: Mixs
18 lipca 2006, o 20:39
Forum: Theropoda (teropody)
Temat: Trudne ??ycie tyranozaura.
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 6752

Re: Trudne ??ycie tyranozaura.

I jeszcze jeden link:

http://bio.fsu.edu/~gerick/sciencemag/

WidzÄ?, ??e potwierdzajÄ? siÄ? tezy odno??nie d??ugo??ci ??ycia tyranozaura i jego krewniak??w, o kt??rych ju?? w 2004 r. wspominano na DML:

http://dml.cmnh.org/2004Aug/msg00086.html
autor: Mixs
15 lipca 2006, o 13:01
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: Homo floresiensis.
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 8007

Re: Homo florensis.

Pojemno??Ä? jego m??zgu szacuje sie na oko??o 380 centymetr??w sze??ciennych, mniej ni?? u australopitek??w, Wed??ug Wikipedii ??apie siÄ? jeszcze w dolnÄ? granicÄ? wielko??ci m??zgu australopitek??w: http://en.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis#Small_brains Dodatkowo proporcje ko??czyn wskaz...
autor: Mixs
14 lipca 2006, o 16:41
Forum: Reptilia (gady)
Temat: Ankistrodon w encyklopedii.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 5017

Jak ju?? przy b??Ä?dach jeste??my, to proponowa??bym te?? usunÄ?Ä? z encyklopedii nazwy: - Aliwalia (m??odszy synonim rodzaju Eucnemesaurus - zresztÄ? pisa??em o tym tekst...) - Revueltosaurus (na podstawie znalezionych zÄ?b??w zosta?? wstÄ?pnie uznany za dinozaura ptasiomiednicznego - ale w z...
autor: Mixs
14 lipca 2006, o 16:33
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Wszystkie gatunki dinozaur??w
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 30573

Ka??dy szkielet z tamtych czas??w powinien zamieniÄ? siÄ? w skamieline. Bezzasadne za??o??enie - patrz np. punkt 1. odpowiedzi na jeden z kreacjonistycznych "zarzut??w" (nie zarzucam Ci, ??e jeste?? kreacjonistÄ?, po prostu na tej stronie akurat siÄ? o tym pisze) tutaj: http://www.talkorigins.o...
autor: Mixs
14 lipca 2006, o 08:30
Forum: Kącik początkującego dinozaurologa
Temat: Wymarcie dinozaurów - Koniec Dynastii
Odpowiedzi: 61
Odsłony: 33788

A o tym to nawet nie wiedzia??em... DziÄ?ki za sprostowanie.
autor: Mixs
13 lipca 2006, o 17:25
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: szkielet kangura
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 12303

No, wreszcie angielskojÄ?zyczne ??r??d??a :!: :D http://msnbc.msn.com/id/13835559/ http://msnbc.msn.com/id/13825566/?GT1=8307 Szukam dalej, mo??e jeszcze na co?? trafiÄ?... EDIT Znacie mo??e nazwy rodzajowe tych kangur??w,ptak??w i kaczek? Nie wiem, jak kangury (choÄ? przy zdjÄ?ciu w jednym z li...
autor: Mixs
12 lipca 2006, o 15:20
Forum: Mammalia (ssaki)
Temat: szkielet kangura
Odpowiedzi: 10
Odsłony: 12303

Re: szkielet kangura

Fajnie by by??o podawaÄ? ??r??d??o, z kt??rego siÄ? korzysta - podejrzewam, ??e to jedna z tych stron: http://wiadomosci.onet.pl/1354727,69,item.html http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?kat=1342&wid=8390292&rfbawp=1152711413.200&ticaid=11f2f Co?? mnie jednak zastanawia - na stronie Uniwersytetu...
autor: Mixs
12 lipca 2006, o 09:58
Forum: Co w skałach eroduje
Temat: Temperatura cia?? dinozaur??w - nowe badania
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 4883

Temperatura cia?? dinozaur??w - nowe badania

Znane ju?? sÄ? wyniki bada?? przeprowadzonych przez naukowc??w z University of Florida, majÄ?cych na celu oszacowanie temperatury cia??a r????nych dinozaur??w - informacje o tym mo??na znale??Ä? m.in. na stronie Uniwersytetu: http://news.ufl.edu/2006/07/11/dino/ Czy tu: http://news.bbc.co.uk/2/hi...
autor: Mixs
11 lipca 2006, o 15:21
Forum: Humor
Temat: Żarty o dinozaurach
Odpowiedzi: 71
Odsłony: 74319

To ja te?? dorzucÄ? co?? ??miesznego - z forum kryptozoologicznego, z tematu: http://www.kryptozoo.hng.pl/forum/viewtopic.php?t=176 Generalnie to czytajÄ?c tÄ? dyskusjÄ? nie wiadomo, czy siÄ? ??miaÄ?, czy p??akaÄ?, ??e Nar??d tak niedoinformowany... Ale chyba lepiej siÄ? ??miaÄ? :) Zw??aszc...
autor: Mixs
11 lipca 2006, o 10:51
Forum: Dinosauria (dinozaury)
Temat: Jurassic Park w realu???
Odpowiedzi: 104
Odsłony: 117543

Wiecie... Ja siÄ? tam na kryptozoologii nie znam :roll: , ale je??li nawet strona raczej przychylna kryptozoologii jako takiej stwierdza, ??e ta historyjka to bzdura, to chyba rozmy??lanie "co to by?? za dinozaur" jest... bezsensowne :roll: ... http://www.geocities.com/capedrevenger/kasairex.html ?...