Konferencja „Bringing Palaeontology to People” w Krasiejowie