Młodzi w Paleontologii VI – Poznań, 2014

UWAGA! ZMIANA TERMINU KONFERENCJI!

Dinozaury.com objęło patronatem medialnym konferencję Młodzi w Paleontologii VI: „Potęga skamieniałości”. Odbędzie się ona w listopadzie tego roku w Poznaniu. Zapraszamy!

OFICJALNA STRONA KONFERENCJI

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy Sekcji Paleontologii i Stratygrafii, Koła Naukowego Geologów UAM, działającego przy Instytucie Geologii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniach 27-28 listopada 2014 roku w Poznaniu organizowana jest studencka konferencja Młodzi w Paleontologii VI.

Tegoroczna Konferencja, zbiegająca się z obchodami 25-lecia działalności Koła Naukowego Geologów UAM, zostanie zrealizowana pod hasłem „Potęga skamieniałości”. Tematyką przewodnią referatów i posterów będzie zatem szeroko rozumiana paleontologia, ze szczególnym uwzględnieniem dużego znaczenia skamieniałości, m.in. w badaniach wieku skał, ekosystemów, środowisk depozycyjnych, paleogeografii.

W pierwszym dniu Konferencji (27.11.) zaplanowane są sesje referatowe oraz sesja posterowa. Zostaną one poprzedzone sesją plenarną z referatami zamawianymi. Drugiego dnia (28.11.) odbędzie się wycieczka terenowa.

Organizowana przez nas Konferencja, jest 6. edycją spotkań z cyklu MŁODZI W PALEONTOLOGII, które zostały zainicjowane w 2009 roku przez Studenckie Koło Naukowe Paleontologów „Paradoxides”, działające przy Uniwersytecie Śląskim. Stanowi zatem kontynuację dorocznych spotkań, adresowanych do wszystkich młodych pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz pasjonatów paleontologii, którzy chcą na szerszym forum zaprezentować wyniki swoich prac, czy też zainteresowań naukowych. Jest również doskonałym wydarzeniem umożliwiającym nawiązanie współpracy.

Serdecznie zapraszamy
ORGANIZATORZY


mwpVI