VI Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej

Zapraszamy na VI edycję Studenckiej Konferencji Biologii Ewolucyjnej.

Konferencja porusza zagadnienia biologii ewolucyjnej wszystkich organizmów żywych w zakresie zarówno nauk przyrodniczych jak i humanistycznych. Zaproszenie jest skierowane do: studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pasjonatów biologii, którzy chcą podzielić się swoimi zainteresowaniami lub wynikami badań naukowych.

Konferencja odbędzie się 9 – 11 maja w Krakowie, w budynku Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gronostajowej 7.

Zgłoszenia uczestników prezentujących referaty i postery będą przyjmowane do 16 marca 2014 roku. Termin nadsyłania abstraktów upływa 31 marca 2014 roku.

Opłata konferencyjna dla uczestników wyniesie ok. 70 zł z noclegiem i ok. 50 zł bez noclegu. Konferencja jest bezpłatna dla wolnych słuchaczy, którzy nie korzystają z zapewnionego przez organizatorów noclegu, wyżywienia i materiałów.

Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną. Zainteresowani są proszeni o wypełnienie kwestionariusza, który znajduje się na stronie:

www.skbe.tk

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

konf.biolewo@gmail.com

Dokładne informacje i program konferencji zostaną ogłoszone wkrótce.

VISKBE

Serwis Dinozaury.com jest patronem medialnym VI SKBE.