Nie wszystkie ankylozaury były powolne jak czołgi

Przebadanie mózgoczaszki Hungarosaurus z Węgier (santon, górna kreda, formacja Csehbánya) sugeruje budowę mózgu dosyć podobną do innych ankylozaurów, jednak grzbietowo przerośnięty móżdżek (podobny jak u Struthiosaurus transylvanicus) jest dosyć niezwykły jak na tę grupę. Prawdopodobnie zwierzę to miało bardziej wyrafinowaną koordynację ruchów, a być może i bardziej żywotną (szybszą) lokomocję niż u innych ankylozaurów, co, w powiązaniu z budową anatomiczną (długie, jednakowe kończyny, obecność tzw. „przykręgów”) wydaje się być hipotezą uzasadnioną.

Attila Osi, Xabier Pereda Suberbiola, and Tamás Földes (2014)
Partial skull and endocranial cast of the ankylosaurian dinosaur Hungarosaurus from the Late Cretaceous of Hungary: implications for locomotion.
Palaeontologia Electronica 17.1.1A: 18 pgs

Więcej o hungarozaurze w Encyklopedii Dinozaury.com:
http://www.encyklopedia.dinozaury.com/index.php/Hungarosaurus

hungarosaurus

Hungarosaurus tormai