Dr Grzegorz Niedźwiedzki

Autor: Łukasz Czepiński
19 XI 2013


Dnia 18. listopada 2013 roku Grzegorz Niedźwiedzki, autor opisu Smok wawelski i tropów tetrapoda z Zachełmia, obronił doktorat. Niemal trzystustronicowa dysertacja skupiała się na dokładnych badaniach nad szczątkami smoka z Lisowic, dużego, drapieżnego archozaura. Niedźwiedzki rozwijał zagadnienia tafonomii, osteologii, histologii, fizjologii i pozycji ewolucyjnej tego wymarłego gada. Jednym z gości, obecnych podczas obrony, a przy okazji recenzentem pracy był prof. Michael Benton z Wielkiej Brytanii.

Na opublikowanie wyników badań poczekać nam przyjdzie zapewne do obszernej monografii dotyczącej smoka.

Serdecznie gratulujemy!