Dinozaury składały do 400 jaj rocznie

Autor: Łukasz Czepiński
22 VIII 2013


Jan Werner & Eva Maria Griebeler, 2013. New Insights into Non-Avian Dinosaur Reproduction and Their Evolutionary and Ecological Implications: Linking Fossil Evidence to Allometries of Extant Close Relatives. PLoS ONE 8(8): e72862. doi:10.1371/journal.pone.0072862

Ukazały się nowe badania dotyczące rozrodu nieptasich dinozaurów. Według nich teropody cechowały się cechami reprodukcyjnymi (takimi jak: masa jaja, pojedynczego lęgu i wszystkich lęgów w ciągu roku) podobnymi do tych znanych u dzisiejszych ptaków, zauropodomorfy zaś bardziej przypominały gadzie, z kolei hadrozaury łączyły cechy zarówno ptasie, jak i gadzie. Naukowcy sugerują, że teropody miały jeden lęg w ciągu roku, zaś zauropodomorfy i hadrozaury składały jaja częściej. Szacunki rocznej liczby jaj we wszystkich lęgach (ang. AEN, annual egg numbers) nie przekraczają 200 jaj dla wszystkich badanych dinozaurów, z wyjątkiem średnich i dużych zauropodomorfów, które mogły mieć nawet do 400 jaj rocznie. Badania te, ponieważ odnoszą się do analogii ze współcześnie żyjącymi archozaurami (ptakami i krokodylami), przedstawiają testowalną hipotezę naukową. Różnice między roczną ilością lęgów wynikają zapewne z przyjętych różnych strategii rozrodczych, narzuconych przez czynniki środowiskowe i behawioralne.

Citipati osmolskae z pisklętami na gnieździe. Teropody prawdopodobnie składały jeden lęg w ciągu roku. © Edyta Felcyn, 2009