W Polsce żyły stegozaury?

Autor: Tomasz Singer
Korekta: Łukasz Czepiński
4 VI 2012


Aktualizacja 2014 – sprostowanie

W kwietniu tego roku na terenie dużego kamieniołomu nieopodal kompleksu turystycznego Jurapark w Bałtowie, odnajdywane były fragmenty kostne, które, ze względu na swój zły stan zachowania były praktycznie niemożliwe do identyfikacji. Jednak trafił się również okaz fragmentu żuchwy z zagłębieniem stawu szczękowego, wykazujący przynależność do stegozaurów lub ornitopodów. W innym stanowisku paleontolog mgr Tomasz Singer, członek redakcji Dinozaury.com!, natrafił na kłykieć potyliczny prawdopodobnie dużej czaszki i żebro szyjne. Znaleziska te były niespodziewane, ponieważ zostały zebrane w osadach morskich cokolwiek płytkowodnych, a nie na terenie lądu tzw. Wyspy Liszowskiego. Odkrycia te ułatwią paleontologom rozpoznawanie kości we fragmentach skał typowo wapiennych czy skrzemionkowanych w Bałtowie. Być może problem z rozpoznaniem ich zachowania się w stanie kopalnym w tych typach skał spowodował, że jakieś szczątki kostne były już wcześniej przegapiane. Cały czas trwają uważne poszukiwania dalszych kości zwłaszcza w nowym stanowisku. Miejmy nadzieje, że eksploracja tamtych okolic, aż pod Wólkę Bałtowską pozwoli na natrafienie lepiej zachowanych i bardziej kompletnych szczątków kostnych dinozaurów.

Dyskusja na Forum Dinozaury.com!


Kentrozaur. © Jakub „Kahless” Kowalski