Nowe, wczesne czworonogi

Autor: Adrian Tkocz
25 III 2012


Wczesna ewolucja tetrapodów to jeden z najciekawszych, najbardziej medialnych a zarazem dość tajemniczy etap w historii kręgowców. Chociaż mamy dopiero marzec, rok 2012 już można uznać za udany pod tym względem. W styczniu ukazał się opis Ymeria denticulata, bazalnego tetrapoda z famenu Grenlandii. Po akantostedze i ichtiostedze, jest to trzeci rodzaj dewońskiego czworonoga z tej polarnej wyspy. W drzewie rodowym zajmuje miejsce gdzieś pomiędzy tymi taksonami, jednak wyglądem bardziej przypomina Ichtyostega.

Kolejnym nowym taksonem jest Tinirau clackae. Pod tą egzotyczną nazwą ukrywa się ryba mięśniopłetwa posiadająca cechy anatomiczne, które pozwalają ją umieścić pomiędzy takimi stworzeniami jak tristichopterdy (np. Eusthenopteron), a elpistostegalie (np. słynny Tiktaalik). Na uwagę zasługuje również wiek i środowisko Tinirau. Środkowodewońskie płytkie morskie wybrzeże to miejsce i czas gdzie powstawały tropy z Zachełmia (głośne odkrycie polskich naukowców z 2010 roku). W tym roku może się ukazać również opis bardzo prymitywnego tetrapoda z famenu Rosji. Zarówno te rosyjskie jak szczątki jak i wiele innych niewydobytych czekają na opracowanie, aby przybliżyć nam obraz wyjścia kręgowców na ląd.

Okaz holotypowy Tinirau clackae - UCMP 118605, szkic interpretacyjny i rekonstrukcja szkieletu. © Swartz, 2012.

Clack, J.A.; Ahlberg, P.E.; Blom, H.; and Finney, S.M. (2012). A new genus of Devonian tetrapod from North-East Greenland, with new information on the lower jaw of Ichthyostega. Palaeontology 55 (1): 73–86.

Swartz, B. (2012). A Marine Stem-Tetrapod from the Devonian of Western North America. Plos ONE 7(3): e33683.

Ahlberg, P.; Beznosov, P.; Lukcevics, E.; Clack, J. (2011). A very primitive tetrapod from the earliest Famennian of South Timan, Russia. SVP 71st Annual Meeting Abstracts


Zobacz też: