Młody Brachiosaurus z formacji Morrison

Autor: Maciej Ziegler
12 III 2012


Znaleziska młodych zauropodów są sporadyczne a każde takie znalezisko dostarcza wielu informacji. W 2007 r. opisano (Schwarz i in.; donosiliśmy o nim w lipcu 2007 roku) dość kompletny szkielet młodego zauropoda z formacji Morrison (późna jura, USA). Okaz zwany jest popularnie „Toni”. Szacowana długość to ok. 2 m a wiek, w którym zwierzę zmarło – prawdopodobnie poniżej jednego roku. Początkowo był zidentyfikowany jako diplodokid, teraz wykazano, że to brachiozauryd (Carballido i in., 2012; w 2010 r. przedstawiono wyniki tych badań na konferencji Society of Vertebrate Paleontology). Okaz jest znacznie bardziej kompletny niż wszystkie dotąd opisane osobniki Brachiosaurus altithorax, do którego prawdopodobnie należy. Stwierdzone zmiany w rozwoju osobniczym to: zwiększenia stopnia pneumatyzacji szkieletu, zmiany w budowie wyrostków kolczystych (np. poszerzanie w kręgach grzbietowych) oraz w proporcjach (wydłużenie szyi, ramienia i śródręcza).

Szkielet młodego brachiozauryda o długości ok. 2 m (SMA 0009) oraz porównanie wielkości młodego zwierzęcia z dorosłym osobnikiem. © Schwarz et al. 2007/Carabllido et al. 2012

Carballido, J., Marpmann, S., Schwarz-Wings, D. & Pabst, B. (2012) „New information on a juvenile sauropod specimen from the Morrison Formation and the reassessment of its systematic position” Palaeontology. doi: 10.1111/j.1475-4983.2012.01139.x


Zobacz też: