Rugocaudia cooneyi – nowy tytanozaurokształtny z wczesnej kredy USA

Autorzy: Marcin Szermański, Łukasz Czepiński
29 II 2012


Rugocaudia to wczesnokredowy zauropod z grupy Titanosauriformes, którego szczątki odnaleziono w Ameryce Północnej, w USA (Montana). Został on zidentyfikowany jako nowy, osobny rodzaj na podstawie unikalnej morfologii poszczególnych elementów kręgów ogonowych.

Nazwa rodzajowa Rugocaudia to zbitek dwóch słów: rugo (pomarszczony – odnoszący się do morfologii brzegów kręgów ogonowych) i caudial (ogon). Można więc ją tłumaczyć jako „pomarszczony ogon”. Epitet gatunkowy cooneyi honoruje J.P. Cooneya – właściciela terenu, na którym odnaleziono szczątki tego zauropoda.

Znany materiał kostny - elementy ogona Rugocaudia cooneyi (zaznaczone na szaro). Pozycja elementów została ustalona w oparciu o rekonstrukcję szkieletu Alamosaurus sp. autorstwa S. Hartmana. Jako ludzka skala użyta została rzeźba Dawida, autorstwa Michała Anioła. Posąg został pomniejszony do 1,83 m wysokości. Skala liniowa: 15 cm. © Scott Hartman, 2011.

Woodruff, D.C. (2012) A new titanosauriform from the Early Cretaceous Cloverly Formation of Montana, Cretaceous Research, doi:10.1016/j.cretres.2012.02.003


Zobacz też: