Juratyrant langhami – nowy jurajski tyranozauroid z Wielkiej Brytanii

Autor: Maciej Ziegler, Łukasz Czepiński
Autor: Marcin Szermański
29 II 2012


Początkowo opisany w 2008 roku jako drugi  gatunek stokesozaura, na podstawie niekompletnego szkieletu pozaczaszkowego odnalezionego w późnojurajskich (wczesny tyton, ok. 151-147 Ma) osadach z Dorset w Anglii. Właśnie przeniesiono go do nowego rodzaju. Mowa o Juratyrant langhami – czyli „jurajski tyran Petera Langhama”. Osiągając długość pięciu metrów długości, jest on największym tyranozauroidem z okresu jurajskiego. Odkrycie J. langhami i Aviatyrannis jest dowodem na to, że w późnej jurze małe i średniej wielkości tyranozauroidy żyły na terenie nie tylko Azji (Guanlong) i Ameryki Północnej (Stokesosaurus), ale także w Europie. Naukowcy przypuszczają, że w jurze istniało połączenie lądowe miedzy Europą a Ameryką Północną.

Kości biodrowe bazalnych (nienależących do tyranozaurydów) tyranozauroidów, z krawędzi biegnącą od przodu do tyłu na bocznej powieści kości biodrowej. A) prawa kość biodrowa (w lustrzanym odbiciu) Juratyrant langhami (OUMNH J.3311-21); B) lewa kość biodrowa Stokesosaurus clevelandi (UMNH VP 7473); C) lewa kość biodrowa Eotyrannus langhami (MIWG 1997.550). Wszystkie kości przedstawione w widoku bocznym. Strzałka wskazuje krawędź boczną. Skala: ok. 5 cm. © Brusatte & Benson, 2012


Stephen L. Brusatte and Roger B.J. Benson (2012). 
The systematics of Late Jurassic tyrannosauroids (Dinosauria: Theropoda) from Europe and North America. Acta Palaeontologica Polonica (in press) doi:10.4202/app.2011.0141
http://app.pan.pl/article/item/app20110141.html


Zobacz też: