Szkielet protoceratopsyda w towarzystwie swojego tropu

Autorzy: Łukasz Czepiński
4 I 2012


NiedźwiedzkiSinger, Gierliński, Lockley, 2012. A protoceratopsid skeleton with an associated track from the Upper Cretaceous of Mongolia. Cretaceous Research 33 (1): 7-10.

Ekspert na naszym forum, mgr Tomasz Singer, opisuje odkryty wraz z Grzegorzem Niedźwiedzkim trop protoceratopsyda, towarzyszący artykułowanemu szkieletowi osobnika, który go pozostawił. Okaz ZPAL Mg D-II/3 został odkryty w 1965 w formacji Djadokhta, w trakcie trwania Polsko-Mongolskiej Ekspedycji na Pustyni Gobi w Mongolii. Jest to prawdopodobnie pierwsze znalezisko tropu dinozaura w ścisłym sąsiedztwie szkieletu jego twórcy. Mimo że Protoceratops jest wielce powszechnym dinozaurem w Mongolii, jego tropy nie były nigdy wcześniej spotykane na Pustyni Gobi.

Artykuł ukaże się drukiem w lutowym  „Cretaceous Research”.Szkielet protoceratopsyda z zaznaczonym tropem należącym do tego samego osobnika.