Nowości z najdawniejszej przeszłości

Autor: Dawid Mazurek

26 II 2011


W Nature z 17. lutego b.r. zespół chińskich badaczy opublikował informacje o ediakarańskim zespole organizmów z formacji Lantian w południowych Chinach. Skamieniałości z tej formacji znane już były wcześniej, ale dopiero wykopaliska na większą skalę pokazały z jak różnorodnym materiałem mamy do czynienia. Zaproponowano też nowe datowanie zespołu – dotychczas uważany za równowiekowy zespołowi Miaohe, zespół z formacji Lantian okazał się być najprawdopodobniej starszy od najstarszej z trzech faun ediakarańskich (czyli od zespołu awalońskiego). W odróżnieniu od tych właśnie, typowych, zespołów ediakarańskich, zespół z formacji Lantian reprezentowany jest przez florę. Kilka problematyków interpretowanych przez autorów pracy jako szczątki zwierzęce, przypomina moim zdaniem współprezentowany materiał glonów. Co ciekawe – ów zespół jest płytkowodny, dodatkowo (biorąc pod uwagę wiek) – implikuje to o wiele bardziej skomplikowany model natleniania mórz.

An early Ediacaran assemblage of macroscopic and morphologically differentiated eukaryotes

Evolutionary biology: When life got big

 


 

Zobacz powiększenie Doushantuophyton cometa
Źródło: Nature, 470

Jeszcze starszym życiem zajęli się amerykańscy badacze w publikacji w druku na łamach Nature Geoscience. Pod lupę wzięli rzekomo najstarsze nitkowate kolonie bakterii z czertu Apex sprzed 3,5 miliarda lat. Wszystkie proponowane najstarsze ślady obecności mikroorganizmów są kontrowersyjne, a dawniejsza wiara w izotopowy wyznacznik życia (biologiczną unikalność frakcjonowania izotopów węgla) wydaje się dziś naiwna. Nie inaczej było z formami z Apex, również szeroko dyskutowanymi – głos w sprawie zabrali też i polscy badacze, a Gazeta Wyborcza w swoim czasie relacjonowała owe polemiki. Najnowsze badanie jest najdokładniejszym, użyto między innymi spektroskopii Ramana, wykorzystano też o wiele cieńsze szlify. Choć badacze nie gaszą płomyczka nadziei na tak stare życie (węglany w osadzie mogą być pochodzenia biologicznego), to nie zostawiają suchej nitki na… nitkowatych koloniach bakterii identyfikowanych przez Schopfa – są to zwykłe spękania wypełnione hematytem i kwarcem!

Haematite pseudomicrofossils present in the 3.5-billion-year-old Apex Chert

Filamentous figments in the Apex Cherts

 


Nitkowate „kolonie bakterii” z czertu Apex z pracy Schopfa.

 


Powiązane:

1. Dyskusja na Polskim Forum Sympatyków Paleontologii