Diania cactiformis

Autor: Maciej Ziegler
26 II 2011


Liu, J., Steiner, M., Dunlop, J.A., Keupp, H., Shu, D., Ou, Q., Han, J. & Zhang, X. (2011) „An armoured Cambrian lobopodian from China with arthropod-like appendages” Nature, 470, 526–530. doi:10.1038/nature09704

Opisano nowego, opancerzonego i pokrytego wieloma kolcami dziwoląga z kambru Chin (prowincja Junnan). Diania cactiformis znana jest z ponad 30 osobników i pochodzi sprzed ok. 521-515 Ma. Analiza filogenetyczna wykazała, że nowy gatunek to takson siostrzany Arthropoda – mieści się pomiędzy Radiodonta (zawierającym m.in. słynnego Anomalocaris) a kladem tworzonym przez Schinderhannes, Fuxianhuia i współczesne stawonogi, lecz na podstawie prostszej budowy ciała dianii autorzy przypuszczają, że może być ona bardziej bazalna od tych zwierząt. Na pierwszy rzut oka Diania nie przypomina innych przedstawicieli tej ‚anomalokarydowej fazy’ rozwoju tej grupy. Odnóża są najbardziej masywne i ‚stawonogowe’ wśród gradu lobopodów. Nowe odkrycie dodaje kolejny element do pełnych zakrętów początków stawonogów i może wskazywać, że sklerotyzacja (stwardnienie) kończyn poprzedzało ten sam proces w reszcie ciała.


Powiązane:
1. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!


Rekonstrukcja Diania - przednia część ciała znajduje się na lewo.  Autor: M. G. Chi. Rysunek pochodzi z publikacji Liu i in., 2011.
http://www.dinozaury.com/zoom.gif hspace=
Rekonstrukcja Diania – przednia część ciała znajduje się na lewo. Autor: M. G. Chi. Rysunek pochodzi z publikacji Liu i in., 2011.

Holotyp Diania (z Liu i in., 2011).
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif
Holotyp Diania (z Liu i in., 2011).

Kladogram z Liu i in., 2011.
http://www.dinozaury.com/zoom.gif
Kladogram z Liu i in., 2011.