W skrócie (6) – nowe publikacje i artykuły (styczeń 2011)

Autorzy: Łukasz Czepiński, Maciej Ziegler, Dawid Mazurek, Tomasz Skawiński, Robert Bronowicz.
5 II 2011


Po rocznej przerwie powracamy z naszym cyklem zawierajacym streszczenia najciekawszych prac naukowych, i artykułów popularnonaukowych w dziedzinie paleontologii opublikowanych w ostatnim miesiacu. Zapraszamy do czytania!


Polskie czasopisma naukowe

Acta Palaeontologica Polonica

1. Grzegorz Niedźwiedzki 2011. A Late Triassic dinosaur-dominated ichnofauna from the Tomanová Formation of the Tatra Mountains, Central Europe. in press
Grzegorz Niedźwiedzki opisuje późnotriasową ichnofaunę z formacji Tomanová (?późny noryk-retyk) w Tatrach. Wśród ichnoskamieniałości dominują tropy dinozaurów.
-dyskusja na Forum Dinozaury.com!
-zaakceptowany manuskrypt w APP (.pdf; 2,7 MB)


2. Philip J. Currie, Demchig Badamgarav, Eva B. Koppelhus, Robin Sissons, and Matthew K. Vickaryous 2011. Hands, feet and behaviour in Pinacosaurus (Dinosauria: Ankylosauridae). in press
Badania nad kończynami i zachowaniem ankylozauryda z rodzaju Pinacosaurus.
-zaakceptowany manuskrypt w APP (.pdf; 3,5 MB)


3. Phil R. Bell 2011. Cranial osteology and ontogeny of Saurolophus angustirostris  from the Late Cretaceous of Mongolia with comments on Saurolophus osborni from Canada. in press
Osteologia czaszki i ontogeneza Saurolophus angustirostris z późnej kredy Mongolii z komentarzem odnośnie Suarolophus osborni z Kanady.
-zaakceptowany manuskrypt w APP (.pdf; 1,6 MB)

Zagraniczne czasopisma naukowe

Proceedings of the Royal Society B

4. Nicholas R. Longrich, and Storrs L. Olson 2011. The bizarre wing of the Jamaican flightless ibis Xenicibis xympithecus: a unique vertebrate adaptation.
Nielotny ibis Xenicibis z czwartorzędu Jamajki bił (się) skrzydłami.
-dyskusja na Forum Dinozaury.com!
-artykuł w Science20.com (j. ang.)
-w DailyMail.co.uk (j. ang.)
-po polsku w Salon24.pl

Geology 39 (2)

5. Fassett, J.E., Heaman, L.M., and A. Simonetti. 2011. Direct U-Pb dating of Cretaceous and Paleocene dinosaur bones, San Juan Basin, New Mexico.
Naukowcy datują kości dinozaurów z kredy i paleocenu z Nowego Meksyku za pomocą metody uranowo-ołowiowej.
-dyskusja na Forum o paleoceńskich dinozaurach

Science 331  (6015)

6. Junchang Lü, David M. Unwin, D. Charles Deeming, Xingsheng Jin, Yongqing Liu and6 Qiang Ji 2011. An Egg-Adult Association, Gender, and Reproduction in Pterosaurs.
Jeden z osobników pterozaura z rodzaju Darwinopterus ochrzczony pseudonimem „Mrs. T” („Pani T”), zachował się wraz ze składanym jajem.
-dyskusja na Forum Dinozaury.com!
-w Discovery News (j. ang.)
w NewScientist (j. ang.)

Estudios Geológicos 66 (2)

7. C.R.A. Candeiro 2011. Record of the genus Aeolosaurus (Sauropoda, Titanosauria) in the Late Cretaceous of South America: paleogeographic implications.
Paleogeograficzne implikacje zapisu kopalnyegotytanozaura z rodzaju Aeolosaurus w późnej kredzie Ameryki Południowej.

Biological Reviews 86 (1)

8. P. Martin Sander, Andreas Christian, Marcus Clauss, Regina Fechner, Carole T. Gee, Eva-Maria Griebeler, Hanns-Christian Gunga, Jürgen Hummel, Heinrich Mallison, Steven F. Perry, Holger Preuschoft, Oliver W. M. Rauhut, KristianRemes, Thomas Tütken, Oliver Wings and Ulrich Witzel 2011. Biology of the sauropod dinosaurs: the evolution of gigantism.
Badania nad biologią zauropodów i ewolucją gigantyzmu.
dyskusja na Forum Dinozaury.com!

Obszerna praca, wielu autorów, myślę warta przeczytania.
Robert Bronowicz

Palaios 26 (2)

9.  Mateusz Tałanda, Szymon Dzięcioł, Tomasz Sulej and Grzegorz Niedźwiedzki 2011. Vertebrate burrow system from the Upper Triassic of Poland.
Mateusz Tałanda, znany na Forum Dinozaury.com! jako Utahraptor, w swoim publikacyjnym debiucie wraz z innymi polskimi paleontologami opisuje system nór i korytarzy kręgowców (najprawdopodobniej cynodontów) z górnego triasu (noryku) Polski (Góry Świętokrzyskie).
dyskusja na Forum Dinozaury.com!

Zoological Journal of the Linnean Society

10. John A. Whitlock 2011. A phylogenetic analysis of Diplodocoidea (Saurischia: Sauropoda).
Najnowsza analiza fiogenetyczna diplodokoidów.

Smithsonian Contributions to Paleobiology 95

11. Matthew T. Carrano, Mark A. Loewen, and Joseph J. W. Sertich 2011. New Materials of Masiakasaurus knopfleri Sampson, Carrano, and Forster, 2001, and Implications for the Morphology of the Noasauridae (Theropoda: Ceratosauria).
Obszerna publikacja dotycząca nowego materiału Masiakasaurus knopfleri i wnioski o morfologii noazaurydów.

PLoS ONE 6 (1)

12. Andrew A. Farke 2011. Anatomy and Taxonomic Status of the Chasmosaurine Ceratopsid Nedoceratops hatcheri from the Upper Cretaceous Lance Formation of Wyoming, U.S.A.
Anatomia i status taksonomiczny ceratopsa należącego do chasmozaurynów – Nedoceratops hatcheri z późnej kredy USA.
-dyskusja na Forum Dinozaury.com!

Naturwissenschaften

13. Timothy P. Cleland, Michael K. Stoskopf and Mary H. Schweitzer 2011. Histological, chemical, and morphological reexamination of the “heart” of a small Late Cretaceous Thescelosaurus. Online First.
Ponowne histologiczne, chemiczne i morfologiczne oględziny „serca” małego późnokredowego Thescelosaurus.
-wpis Andrea Cau na Theropoda.blogspot.com (j. włoski)

Polskie czasopisma popularnonaukowe

Świat Nauki 233 (1/2011)

14. „Krew z kamienia” – Mary H. Schweitzer (s. 38-45).
M. H. Schweitzer opisuje historię odkrycia materii organicznej w skamieniałościach dinozaurów. Jest mowa o okazie tyranozaura MOR 555 („Big Mike”), członie palcowym Rahonavis ostromi, strukturze puchopodobnej u Shuvuuia.