Teratophoneus curriei gen. et sp. nov.

Autor: Tomasz Skawiński.
1 II 2011


Carr TD, Williamson TE, Britt BB, Stadtman K. 2011. Evidence for high taxonomic and morphologic tyrannosauroid diversity in the Late Cretaceous (Late Campanian) of the American Southwest and a new short-skulled tyrannosaurid from the Kaiparowits formation of Utah. Naturwissenschaften. doi:10.1007/s00114-011-0762-7.

Teratophoneus to nowy rodzaj teropoda z rodziny tyranozaurów (Tyrannosauridae) żyjącego w późnej kredzie w Ameryce Północnej. Nazwa Teratophoneus pochodzi od greckich słów teratos („potwór”) i phoneus („morderca”), co odnosi się do drapieżnictwa tego teropoda. Nazwa gatunkowa gatunku typowego, curriei, honoruje kanadyjskiego paleontologa Philipa Currie’ego, który zajmuje się m.in. osteologią i systematyką teropodów.

Dowiedz się więcej z obszernego opisu.

Teratophoneus curriei

Okaz holotypowy Teratophoneus curriei. A - czaszka T. curriei; B - porównywana czaszka Albertosaurus libratus (TMP 91.36.500); C - lewa kość szczękowa (BYU 8120/9402); D - prawa kość jarzmowa (BYU 8120/9396); E - lewa kość łzowa (BYU 8120/9396); F,G - trzon prawej kości klinowej (BYU 8120/9396); H - lewa kość zębowa (BYU 9398).