Nowe prace z Paläontologische Zeitschrift

Autor: Tomasz Sokołowski. Informacja: Tomasz Sokołowski. Korekta: Maciej Ziegler.

Mendez, A.H. & Novas, F.E. (2010) An abelisaurid humerus from the Upper Cretaceous of India 10.1007/s12542-010-0055-z

Indyjska formacja Lameta (późna kreda, mastrycht) obfituje w wiele skamieniałości abelizauroidów, w tym: kości czaszki, kręgi, kości pasu barkowego i miednicowego oraz kończyn tylnych. Jednakże nie odkryto jak dotąd kości kończyn przednich indyjskich abelizauroidów. W pracy tej opisujemy kość ramienną, należącą do nowego rodzaju, (którego opis ukaże się niedługo), wydobytą z osadów formacji Lameta w pobliżu wsi Rahioli w północno-zachodnich Indiach. Materiał ten ukazuje cechy pochodne charakterystyczne dla Abelisauridae, na przykład półkulista główka stawu w proksymalnym widoku, co wskazuje, że skamieniałość ta jest pierwszą znaną abelizaurydową kością ramienną z Indii.

Canudo, J.I., Barco,, J.L., Castanera, D. & Fernández-Baldor, F.T. (2010) New record of a sauropod in the Jurassic–Cretaceous transition of the Iberian Peninsular (Spain): palaeobiogeographical implications 10.1007/s12542-010-0057-x

W ostatnich dekadach zostało opisane unikalne zgrupowanie bazalnych neozauropodów i turiazaurów z przełomu jury i kredy Hiszpanii. W tej pracy po raz pierwszy opisywana jest kość udowa zauropoda z tytonu-berriasu. Kość ta jest odizolowaną skamieniałością wydobytą z osadów Grupy Tera w Tera (Soria). Ukazuje unikalne połączenie zaawansowanych cech jak dotąd nie spotykanych u innych hiszpańskich dolno lub górnokredowych zauropodów. Są to na przykład: sterczące boczne wybrzuszenie oraz nietypowo wysoki i bocznośrodkowy spłaszczony bliższy koniec zgrubienia kości udowej. Ponadto przedstawia również cechy charakterystyczne dla dolnokredowych, azjatyckich Titanosauriformes jak dalsze wybrzuszenie kłykcia piszczelowego. Kość udowa z Tera należy do piątego taksonu z tytonu-berriasu Hiszpanii, lecz pierwszego tytanozauriforma.

Agnolin F. L., Chiarelli P. (2010) The position of the claws in Noasauridae (Dinosauria: Abelisauroidea) and its implications for abelisauroid manus evolution 10.1007/s12542-009-0044-2

W pracy ponownie rozważamy pozycję domniemanego pazura kończyn tylnych u południowoamerykańskich noazaurydów (Abelisauroidea). Niegdyś uważano, że noazaurydy posiadały sierpowaty pazur na drugim palcu stopy, wyróżniający je spośród abelizauroidów, którego rozwinięcie nastąpiło niezależnie z tym u deinonychozaurów. Wśród noazaurydów, argentyńskie gatunki Noasaurus leali (późna kreda) i Ligabueino andesi (wczesna kreda) znane są z niekompletnych okazów zawierających nieartykułowane niepazurzaste paliczki i (u N. leali) pazur. Szczegółowe badania wykazały jednak iż domniemany deinonychozaurowy pazur drugiego palca „stopy” N. leali w rzeczywistości znajdował się w „dłoni”, podobnie jak nie-pazurzaste paliczki. W ten sposób nowe interpretacje morfologii pazura noazaurydów zacierają różnice pomiędzy Noasauridae i Velocisauridae, proponowane przez autorów wcześniejszych prac. Na końcu zasugerujemy na podstawie morfologii paliczków oraz kości śródręcza, że abelizaurydy utraciły duże pazury z przednich kończyn, dzięki stracie funkcjonalności genów HOXA11 i HOXD11. Noazaurydy różnią się od abelizaurydów zachowaniem cech plezjomorficznych, takich jak długie kończyny przednie z dobrze rozwiniętymi dużymi pazurami, co obserwowane jest również u innych bazalnych teropodów jak na przykład Coelophysis.

Należy jednak zauważyć, że bazalne ceratozaury (Ceratosaurus i szczególnie Limusaurus) mają w pewnym stopniu skarłowaciałe kończyny przednie – być może więc plezjomorficzne dla ceratozaurów (a właściwie kladu Limusaurus + Ceratosaurus + Abelisauroidea, bo pierwsze ceratozaury nie różniły się zapewne od tetanurów i bardziej bazalnych teropodów) jest właśnie zmniejszenie roli i rozmiarów kończyn. Dlatego też noazaurydy mogły wtórnie wykształciłcić dłuższe kończyny przednie.


Powiązane:
1. Streszczenia artykułów w SpringerLink: 1 , 2 , 3 (j. angielski, j. niemiecki)
2. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!
Kość ramienna abelizauryda

Kość udowa zauropoda