Qiaowanlong kangxii – pierwszy azjatycki brachiozauryd (?)

Autor: Maciej Ziegler. Poinformował: Adrian Tkocz.


You, H.-L. & Li, D.-Q. 2009. The first well-preserved Early Cretaceous brachiosaurid dinosaur in Asia. Proc. R. Soc. B: doi: 10.1098/rspb.2009.1278.

Wiele z ostatnio opisanych nieptasich dinozaurów to kredowi przedstawiciele zaawansowanej grupy zauropodów – Titanosauriformes, obejmującej wszystkich potomków ostatniego wspólnego przodka Brachiosaurus i Saltasaurus (Daxiatitan You et al., 2008; Dongyangosaurus Lu J. et al., 2008; Pitekunsaurus Filippi i Garrido, 2008; Tastavinsaurus Canudo et al., 2008; Baotianmansaurus Zhang X. et al., 2009; Barrosasaurus Salgado i Coria, 2009; Ruyangosaurus Lü et al., 2009; oraz Diamantinasaurus i Wintonotitan Hocknull et al., 2009).

Chińscy naukowcy (Hai-Lu You i Da-Qing Li) opisali nowego tytanozaurokształtnego zauropoda – Qiaowanlong kangxii, według nich brachiozauryda (choć w internecie już pojawiły się uzasadnione przypuszczenia, że niekoniecznie należy on do najszerszego kladu zawierającego brachiozaura, ale nie saltazaura – z pewnością potrzebna jest zakrojona na szeroką skalę analiza kladystyczna skupiona na bazalnych Titanosauriformes). Już wcześniej znajdowano w Azji zęby pochodzące od brachiozaurydów, lecz właśnie opisany Qiaowanlong jest pierwszym znanym z czegoś więcej niż izolowanych zębów. Pochodzi z „środkowej” kredy (apt?-alb) z północnych Chin (Gansu, grupa Xinminpu). Zdaniem autorów nowy takson jest bliskim krewnym Sauroposeidon. Odkrycie to wskazuje na jeszcze większe zróżnicowanie fauny zauropodów we wczesnokredowych Chinach. Odnaleziony materiał to 8 kręgów szyjnych i kompletna miednica z bardzo małą kością kulszową i dużą łonową.


Powiązane:
1. Streszczenie artykułu na Proceedings of the Royal Society B (j. angielski)
2. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/20091007qkpab01.jpg.jpg

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Kręgi szyjne (4.-7.) Qiaowanlong kangxii (FRDC GJ 07-14).