Barrosasaurus casamiquelai – nowy tytanozaur z Argentyny

Autor: Marcin Szermański. Korekta: Łukasz Czepiński.


Salgado, L. & Coria, R. A. 2009. Barrosasaurus casamiquelai gen. et sp. nov., a new titanosaur (Dinosauria, Sauropoda) from the Anacleto Formation (Late Cretaceous: early Campanian) of Sierra Barrosa (Neuquén, Argentina). Zootaxa. 2222: 1–16.
Materiał kopalny
Holotyp (MCF-PVPH-447/1-3) zawiera: trzy duże, niekompletne kręgi grzbietowe (prawdopodobnie trzeci, siódmy lub ósmy, oraz dziewiąty lub dziesiąty).

Diagnoza

Rozmieszczenie blaszek łuków nerwowych na poszczególnych kręgach grzbietowych u tego tytanozaura różni się od tych obecnych u innych rodzajów w następujący sposób: blaszki spinoprezygapofyzjalne (wyrostków przedkolczastych) są w przypadku trzeciego kręgu dobrze rozwinięte, natomiast w siódmym (?ósmym) są prymitywne. Dwie blaszki spinodiapofyzjalne (wyrostków dwukolczastych) są obecne w kręgu siódmym (?ósmym) i w dziewiątym (?dziesiątym), przy czym w tym ostatnim przedni wyrostek jest  bardziej rozwinięty niż tylny. Na podstawie m.in. tych cech w budowie kręgów grzbietowych można było zaliczyć zwierzę do nowego rodzaju w obrębie kladu Titanosauria.
Etymologia
Nazwa rodzajowa Barrosasaurus znaczy ‚jaszczur z Sierra Barrosa’, z miejsca, gdzie został znaleziony.


Powiązane:
1. Fragment pracy z Zootaxa (streszczenie i wprowadzenie; j. angielski; .pdf; 0,15 MB)
2. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!
3. Opis Barrosasaurus na Forum Dinozaury.com!


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090919bcntza01.jpg.jpg
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Holotyp Barrosasaurus casamiquelai – siódmy lub ósmy kręg grzbietowy (MCF-PVPH-447/1).

Zdjęcie kręgu z holotypu barrozazaura w trakcie wykopalisk.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Holotypowy okaz kręgu barrozazaura podczas wykopalisk.