Wintonotitan wattsi, Diamantinasaurus matildae i Australovenator wintonensis

25.07.2009.
Autor: Tomasz Sokołowski. Informacja: Tomasz Skawiński. Korekta: Maciej Ziegler, Tomasz Skawiński.


Scott A. Hocknull, Matt A. White, Travis R. Tischler, Alex G. Cook, Naomi D. Calleja, Trish Sloan, David A. Elliott. New Mid-Cretaceous (Latest Albian) Dinosaurs from Winton, Queensland, Australia „PLoS ONE”. 4 (7), ss. e6190 (2009)

Zapis kopalny australijskich dinozaurów jest wyjątkowo ubogi w porównaniu do innych kontynentów. Większość taksonów jest znana z fragmentarycznych, odizolowanych szczątków z niepewną pozycją taksonomiczną i filogenetyczną. Lepsze poznanie australijskich dinozaurów jest decydujące w zrozumieniu globalnej paleobiogeografii grup dinozaurów, uznawanych wcześniej za pochodzące z terenów Gondwany, takich jak tytanozaury i karcharodontozaurydy.

Opisano trzy nowe dinozaury z późnej dolnej kredy (późny alb) formacji Winton ze wschodniej Australii, w tym: bazalnego titanozauroforma Wintonotitan wattsi gen. et sp. nov.; zaawansowanego litostroticznego tytanozaura Diamantinasaurus matildae gen. et sp. nov. i karcharodontozauryda Australovenator wintonensis gen. et sp. nov. Autorzy porównani odizolowaną kość skokową z dolnej kredy południowej Australii, wcześniej zidentyfikowaną jako Allosaurus sp. i wywnioskowali, że ta najprawdopodobniej reprezentuje Australovenator sp.

Występowanie Australovenator od aptu do późnego albu, potwierdza obecność w Australii bazalnych Carcharodontosauridae. Nowe taksony wraz z fragmentarycznymi szczątkami innych wskazują na urozmaiconą wczesnokredową, zauropodową i teropodową faunę Australii, obejmującą formy plezjomorficzne (jak np. Wintonotitan i Australovenator) i te bardziej zaawansowane (jak Diamantinasaurus).


Powiązane:


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090725wwdmaw01.jpg.jpg

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Diamantinasaurus matildae (AODF 603).

Wintonotitan wattsi gen. et sp. nov. (QMF 7292) - lewa część  szkieletu oraz rekonstrukcja przyżyciowa.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Wintonotitan wattsi (QMF 7292).
Australovenator wintonensis Australovenator wintonensis gen. et  sp. nov. (AODF 604) - prawa część szkieletu oraz rekonstrukcja  przyżyciowa.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Australovenator wintonensis (AODF 604).
Zmieniony ( 16.02.2010. )