Kol ghuva – nowy, duży alwarezzauryd z Mongolii

22.07.2009.

Autor: Tomasz Sokołowski. Informacja: Tomasz Singer. Korekta: Łukasz Czepiński.


Alan H. Turner, Sterling J. Nesbitt, Mark A. Norell. A Large Alvarezsaurid from the Cretaceous of Mongolia „American Museum Novitates”. 3648, ss. 1–14 (2009).

Donosimy o nowym alwarezzaurydzie, Kol ghuva z późnej kredy Mongolii, który wskazuje na to, iż klad Alvarezsauridae nie jest reprezentowany jedynie przez niewielkie gatunki. Okaz ten został znaleziony w Ukhaa Tolgod, obszarze, gdzie odkryto również pojedynczego osobnika Shuvuuia deserti. Choć znany jest tylko z dobrze zachowanej prawej „stopy”, nowy takson jest diagnozowalny przez połączenie cech takich jak: duże bruzdy na IV paliczku; krzepki guzek zgniatacza na pazurze; III kość śródstopia nie dociera do stępu; dodatkowy paliczek grzbietowo-przyśrodkowy nieobecny na przyśrodkowej stronie dalszego końca II kości śródstopia; II kość śródstopia krótsza niż IV; III kość śródstopia rozciągnięta bliżej osi ciała niż u innych alwarezzaurydów (więcej niż całkowita długość śródstopia). Nowy takson wskazuje na większe zróżnicowanie form tego kladu i dinozaurowego złoża Ukhaa Tolgod.


Powiązane:
1. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090722kgndazm01.jpg.jpg
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Prawa kończyna tylna Kol ghuva.