Wyniki badań molekularnych u hadrozaura Brachylophosaurus canadensis

20.05.2009.

Autor: dr Monika Zazula. Korekta: Maciej Ziegler.

W numerze Science z 1 maja 2009 (Science 324, 626) paleontolog Mary H. Schweitzer przedstawiła w artykule Biomolecular Characterization and Protein Sequences of the Campanian Hadrosaur B. canadensis wyniki badań molekularnych „zmumifikowanego” hadrozaura Brachylophosaurus canadensis [Museum of the Rockies (MOR) 2598] pochodzącego sprzed 80-ciu milionów lat.

Schweitzer zamieściła bardzo rzetelną dokumentację wyników badań, które przeprowadzone zostały zarówno przez jej grupę badawczą, jak i w kilku laboratoriach referencyjnych, w tym – w laboratoriach proteomicznych, którymi kierują główni krytycy jej poprzednich badań nad obecnością kolagenu w kości udowej tyranozaura. Tym razem Schweitzer zabezpieczyła materiał przy pomocy sterylnych narzędzi natychmiast po wydobyciu materiału ze skały, a fragmenty tkanek zostały  zabezpieczone w kilku laboratoriach badawczych. Badania wykonano za pomocą najpotężniejszych spektrometrów masowych (poprzednio adwersarze Schweitzer zarzucali jej wykonanie badań na zbyt mało czułej aparaturze, oraz niepowtarzalność wyników – teraz mieli okazję wykonać badania samodzielnie, na własnym sprzęcie).

Schweitzer donosi o zachowanych mikrofragmentach świeżych tkanek dinozaura, które poddano badaniom mikrostrukturalnym, immunologicznym i molekularnym, oraz o analizie filogenetycznej zachowanego kolagenu brachylofozaura, która potwierdza pochodzenie zarówno ptaków jak i dinozaurów od w miarę nieodległego wspólnego przodka. Według Schweizer wyniki sekwencjonowania kolagenu w analizowanym materiale nie tylko pozostają w zgodzie, ale i uzupełniają poprzednie badania nad kolagenem Tyrannosaurus rex (MOR 1125) i potwierdzają, że obecność zachowanych  białek w  pozostałościach dinozaurów z okresu kredy  jest możliwa i może być częstszym zjawiskiem, niż do tej pory sądzono.


Powiązane:
1. Streszczenie artykułu w Science (j. angielski)
2. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090520sbub.jpg.jpg

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Obrazy uzyskane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego oraz mikroskopu świetlnego zdemineralizowanych tkanek B. canadensis (MOR 2598)

Analiza porównawcza sekwencji kolagenu strusia i Brachylophozaura z  Dakoty przy wykorzystaniu spektrometru masowego.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Analiza porównawcza sekwencji kolagenu strusia i brachylofozaura.