Kinnareemimus khonkaenensis – nowy ornitomimozaur z Tajlandii

17.05.2009.

Poinformował: Maciej Ziegler. Autor tłumaczenia: Tomasz Sokołowski. Korekta: Maciej Ziegler, Tomasz Skawiński.

Buffetaut, E., V. Suteethorn & H. Tong. 2009. An early ‚ostrich dinosaur’ (Theropoda: Ornithomimosauria) from the Early Cretaceous Sao Khua Formation of NE Thailand, pp. 229-243 IN E. Buffetaut, G. Cuny, J. Le Loeuff & V. Suteethorn (eds.), Late Palaeozoic and Mesozoic Ecosystems in SE Asia. Geological Society, London, Special Publications 315: 229-243. DOI: 10.1144/SP315.16

Abstrakt: Pozaczaszkowe szczątki małego teropoda, zawierające kręgi, niekompletną kość łonową, dwie piszczele, niekompletną kość strzałkową, kości śródstopia oraz paliczki z osadów wczesnokredowej formacji Sao Khua w Parku Narodowym Phu Wiang, prowincji Khon Kaen (północno-wschodniej Tajlandii) zostały opisane jako nowy takson ornitomimozaura Kinnareemimus khonkaenensis, gen. et sp. nov. Tego wczesnego dinozaura strusiopodobnego charakteryzuje: dobrze rozwinięte śródstopie, w którym III kość śródstopia, przy bliższej „główce” kości ściśle przylega do II i IV kości, zaś w dalszej części stopy, kości te rozchodzą i krzyżują się, tworząc w kształcie trójkąt. Cecha ta ukazuje, że Kinnereemimus jest bardziej zaawansowany od geologicznie młodszych bazalnych ornitomimozaurów jak Harpymimus i Garudimimus, lecz bardziej bazalny niż Archaeornithomimus. Jego odkrycie może sugerować, że zaawansowane ornitomimozaury wykształciły się (wyewoluowały) w Azji i to już we wczesnej kredzie.

Etymologia: Nazwa rodzajowa pochodzi od słowa Kinnaree, imienia pełnej wdzięku istoty z tajskiej mitologii, z ciałem kobiety i nogami ptaka, która według mitu zamieszkuje legendarny las Himmapan.

Jest to takson nazywany wcześnie Ginnareemimus (nomen nudum) Kaneko, 2000.


Powiązane:

2. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!