Levnesovia transoxiana – nowy, bazalny hadrozauroid z późnej kredy Uzbekistanu

03.05.2009.

Poinformował: Daniel Madzia. Autor tłumaczenia: Sebastian Oziemski. Korekta: Maciej Ziegler.

Sues. H-D. & Averianov, A. (2009) A new basal hadrosauroid dinosaur from the Late Cretaceous of Uzbekistan and the early radiation of duck-billed dinosaurs Proc. R. Soc. B doi:10.1098/rspb.2009.0229 Published online

Właśnie opisano najstarszy spośród dobrze zbadanych taksonów hadrozauroidów (sensu Godefroit et al.) takson Levnesovia transoxiana gen. et sp. nov., którego szczątki odkryto w skałach datowanych na środkowy – późny turon (91 – 89 Ma) w Uzbekistanie. Lewnesowja różni się od nieco młodszego i blisko powiązanego rodzaju Bactrosaurus z Mongolii Wewnętrznej (Chiny) wysokim szczytem kości ciemieniowych oraz nieobecności maczugokształtnych wyrostków w kręgach piersiowych. Levnesovia, Bactrosaurus (i być może Gilmoreosaurus) reprezentują najwcześniejszy proces radiacji Hadrosauroidea, który miał miejsce w okresie cenomanu i turonu na terenie Azji i przypuszczalnie Ameryki Północnej. Druga radiacja miała miejsce w santonie i została zapoczątkowana przez Aralosaurus, pierwszych przedstawicieli Hadrosauridae oraz gałąź prowadzącą do Tanius (kampan) i Telmatosaurus (mastrycht). Rodzina Hadrosauridae wydaje się więc monofiletyczna, przy czym podrodziny Hadrosaurinae i Lambeosaurinae powstały odpowiednio w Ameryce Północnej i Azji. Nazwa rodzajowa nowego dinozaura jest uhonorowaniem rosyjskiego paleontologa Leva Alexandrovicha Nessova (Lwa Aleksandrowicza Nessowa). Epitet gatunkowy odnosi się natomiast do uzbekistańskiej rzeki Amu Darya, nad którą odkryto szczątki zwierzęcia (łac. trans – poza, oxus – rzeka).


Powiązane:
1. Streszczenie w „Proceedings of the Royal Society B” (j. angielski)
2. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090503ltnbhzpku.jpg.jpg

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Niekompletna czaszka lemnesowji (USNM 538191).