Baotianmansaurus henanensis – nowy zauropod z późnej kredy Chin

Autor: Dawid Mazurek, Daniel Madzia. Tłumaczenie: Łukasz Czepiński
29.04.2009.
Zhang, X., Lü, J., Xu, L., Li, J., Yang, L.K., Hu, W., Jia, S., Ji, Q., and Zhang, C. 2009. A new sauropod dinosaur from the Late Cretaceous Gaogou Formation of Nanyang, Henan Province. Acta Geologica Sinica (English Edition) 83(2):212-221. doi: 10.1111/j.1755-6724.2009.00032.x.

Opisano nowy rodzaj i gatunek zauropoda – Baotianmansaurus henanensis z kredy formacji Gaogou, w Neixiang (prowincja Henan, Chiny). Charakteryzują go somfospondylowe kręgi przedkrzyżowe; wysoko rozwinięty system blaszkowy kręgów grzbietowych; wyrostki poprzeczne poparte na czterech blaszkach; rozdwojony grzbietowy odcinek przednich blaszek centroparapofyzjalnych z małym odgałęzieniem rozciągającym się do wewnętrznej powierzchni prezygapofozji. Baotianmanzaur został zaklasyfikowany jako tytanozauryform.


Powiązane:
1. Streszczenie w „Acta Geologica Sinica” (j. angielski)
2. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090428bhnzzpkch01.jpg.jpg

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Trzeci kręg grzbietowy z somfospondylową strukturą.

Piąty kręg grzbietowy Baotianmansaurus; a) fotografia; b) szkic;  widoczny rozwinięty system blaszkowy.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Piąty kręg grzbietowy z rozwiniętym systemem blaszek.