Paleoceńskie dinozaury z Nowego Meksyku i Kolorado

Autor: Dawid Mazurek, Robert Bronowicz
28.04.2009.
Fassett, J.E. (2009). New Geochronologic and Stratigraphic Evidence Confirms the Paleocene Age of the Dinosaur-Bearing Ojo Alamo Sandstone and Animas Formation in the San Juan Basin, New Mexico and Colorado. Palaeontologia Electronica 12 (1).
Nowe geochronologiczne i stratygraficzne dowody potwierdzające paleoceński wiek zawierających dinozaury piaskowca Ojo Alamo i formacji Animas, basen San Juan, Nowy Meksyk i Kolorado.
Skamieniałości dinozaurów są obecne w paleoceńskim piaskowcu Ojo Alamo i formacji Animas w basenie San Juan, Nowy Meksyk i Kolorado. Do dowodów na paleoceński wiek piaskowca Ojo Alamo zaliczają się dane palinologiczne i paleomagnetyczne. Dane palinologiczne wskazują, że cały piaskowiec Ojo Alamo jest – włączając w to najniższą, zawierającą dinozaury część – wieku paleoceńskiego. Żadne z próbek skał zawierających palinomorfy, zebrane na wielu stanowiskach piaskowca Ojo Alamo, nie zawierały przewodnich dla kredy palinomorfów (poza rzadkimi, redeponowanymi okazami), a zawierały palinomorfy przewodnie dla paleocenu. Paleoceńskie palinomorfy zostały stratygraficznie zidentyfikowane poniżej skamieniałości dinozaurów w dwóch oddzielnych lokalizacjach piaskowca Ojo Alamo w centralnej i południowej części basenu. Formacja Animas w części basenu znajdującej się w Kolorado również zawiera skamieniałości dinozaurów, a ich paleoceński wiek ustalono na bazie skamieniałych liści i palinologii.Magnetostratygrafia zapewnia niezależną linię dowod na paleoceński wiek piaskowca Ojo Alamo i jego zawierających dinozaury warstw. Magnetochron normalnej polaryzacji C29n (wczesny paleocen) został zidentyfikowany w piaskowcu Ojo Alamo na sześciu stanowiskach w południowej części basenu San Juan.

Zestaw 34 elementów szkieletowych pojedynczego hadrozaura, znaleziony w piaskowcu Ojo Alamo w południowej części basenu San Juan, dostarczyl ostateczny dowód na to, że zestaw ten nie mógł być redeponowany z niżej zalegających warstw kredowych. Dodatkowo, badania geochemiczne 15 kości kręgowców z paleoceńskiego piaskowca Ojo Alamo i 15 próbek kości z niżej zalegającej formacji Kirtland wieku późnokredowego (kampan), wskazują że każdy zestaw próbek zawiera znacznie różne ilości uranu i pierwiastków ziem rzadkich, wskazując na to, że kości zostały zmineralizowane na miejscu zaraz po pogrzebaniu, oraz że żadna z kości paleoceńskich dinozaurów nie została redeponowana.


Tłumaczenie autorstwa powiązanych z czasopismem „Palaeontologia Electronica” Dawida Mazurka i Roberta Bronowicza.


Powiązane:
1. Praca w „Palaeontologia Electronica” (.pdf; 27,4 MB; 155 str.; j. angielski)

2. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090427pdznmik02-1.jpg.jpg

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Kość udowa zauropoda z paleocenu.

Prawa kość udowa hadrozaura ze stanowiska San Juan River,  zachowana niemal perfekcyjnie (zaznaczony obszar uszkodzenia wskutek  erozji).
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Kość udowa hadrozaura z paleocenu.
Kość z Barrel Spring, silnie zniszczona, dostrzegalny kształt  dużej kości kończyny (linia przerywana).
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Zniszczona, duża kość kończyny dinozaura z paleocenu.
Tags: ,