Helioceratops brachygnathus – nowy, bazalny neoceratops ze środkowej kredy Chin

Autor: Dawid Mazurek, Daniel Madzia. Tłumaczenie: Łukasz Czepiński. Korekta: Maciej Ziegler, Ag.Ent
28.04.2009.
Jin, L., Chen, J., Zan, S., and Godefroit, P. 2009. A new basal neoceratopsian dinosaur from the Middle Cretaceous of Jilin Province, China. Acta Geologica Sinica (English Edition) 83(2):200-206. doi:10.1111/j.1755-6724.2009.00023.x.

Został opisany nowy, bazalny neoceratops z formacji Quantou (późna dolna/wczesna górna kreda) w Liufangzi (prowincja Jilin, Chiny) – Helioceratops brachygnathus. Dinozaur ów różni się od innych bazalnych neoceratopsów głęboką gałęzią zębową; stromo pochyloną wewnętrzną stroną kości przedzębowej; różnorodnością koron zębowych; ząbkami i wtórnymi krawędziami asymetrycznie rozmieszczonymi po każdej stronie podstawowej krawędzi kości zębowej. Razem z Auroraceratops i Yamaceratops, Helioceratops jest jednym z najbardziej zaawansowanych niekoronozaurowych neoceratopsów. Paleogeograficzne rozmieszczenie bazalnych neoceratopsów w obecnym stanie naszej wiedzy zdaje się być ograniczony do północnych Chin i południowej Mongolii. Dlatego prawdopodobnie właśnie ten region stanowił miejsce narodzin bardziej zaawansowanych, późnokredowych Coronosauria.


Powiązane:
2. Dyskusja na Forum Dinozaury.com!


http://www.dinozaury.com/images/rsgallery/display/090427hbnbnzskch.jpg.jpg

http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif JLUM L0204-Y-3 – prawa kość zębowa helioceratopsa.