Adeopapposaurus mognai – nowy zauropodomorf z Argentyny

Autor: Tomasz Singer, Maciej Ziegler, skrecu. Tłumaczenie: Łukasz Czepiński. Korekta: Maciej Ziegler.
16.04.2009.
Poniżej, obiecywany już na początku miesiąca, news dotyczący adeopappozaura.


Ricardo N. Martínez (2009) „Adeopapposaurus mognai, gen. et sp. nov. (Dinosauria: Sauropodomorpha), with comments on adaptations of basal Sauropodomorpha”. Journal of Vertebrate Paleontology 29(1) 142-164

Prozauropody to bazalne zauropodomorfy, które stanowiły główny element fauny lądowej z noryku, aż do czasu ich wyginięcia w toarku. Ich status jako grupy naturalnej budzi wiele kontrowersji. W streszczanej tu pracy opisany został Adeopapposaurus mognai, nowy zauropodomorf z formacji Cañón del Colorado z północno-zachodniej Argentyny. Diagnostyczne autapomorfie i kombinacje cech obejmują szeregi dużych otworów graniczących przez zgrubienie z szeregami otworów w subwertykalnym rzędzie, na powierzchni bocznej wewnętrznego końca kości zębowej; jedenaście anteroposterioralnych wydłużonych kręgów szyjnych i trzynaście kręgów grzbietowych z łukami neuralnym wyższymi niż poszczególne trzony. Filogenetycznie Adeopapposaurus jest taksonem siostrzanym do Massospondylus; różnią się one budową szczęki dolnej, kości przedszczękowej i włączeniem jednego kręgu grzbietowego do odcinka szyjnego. Opisywany okaz wyjawia liczne przystosowania do roślinożernego trybu życia, wliczając w to obecność wysoce unaczynionych płyt kostnych w kości przedszczękowej i zębowej, które wskazują na to, że adeopappozaur posiadał zrogowaciały dziób.

Jego nazwa pochodzi od łacińskiego wyrazu adeo, oznaczającego „oddalony”, pappo – „jedzący” (te dwa pierwsze człony nazwy dotyczą długiej szyji, charakteryzującej nowoopisany takson) i saurus – „jaszczur”. Epitet gatunkowy odnosi się do rejonu Mogna w prowincji San Juan w Argentynie.


Powiązane:
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Rekonstrukcja szkieletu Adeopapposaurus mognai.

A i B) Okaz PVSJ610 - czaszka zauropodomorfa; C) Rekonstrukcja  czaszki.
http://dinozaury.com/images/stories/news/zoom.gif Czaszka adeopappozaura.